အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Saturday, July 17, 2010

ဆားငန္ေရေနာက္

ဖြားျမင္သည္ကစ၍ မိဘခ်စ္ရ၊ ေဆြမ်ဳိးဥာတိ ခ်စ္ရႏွင့္ ခ်စ္လက္တီထြင္ကာ အေတာ္ၾကာလွ်င္ ကစားေဖၚျခင္း ခ်စ္ရ၊ မိတ္ေဆြရင္းခ်စ္ရ စသည္ျဖင့္ ၀မ္းတြင္းပါ ဓမၼတာတရားက အခ်စ္ကုိ လမ္းျပေနေသာေၾကာင့္ ေရငတ္ငတ္ရွိ၍ ဆားငန္ေရကုိ ေသာက္လုိက္ရာ ေသာက္ျပီးခါမွ သာ၍ငတ္၊ ငတ္သည့္အတြက္ ထပ္၍ေသာက္၊ ေသာက္ေလ ငတ္ေလ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ကာမဂုဏ္ အာရုံေတြကုိ ငတ္ငတ္ရွိ၍ လုိက္စားခါမွ သာ၍ငတ္ျပီးလွ်င္ အျပစ္မျမင္နဳိင္ဘဲ ခ်စ္ပင္လယ္ထဲ၌ ၀ဲလွည့္၍ ေနၾကရေလေတာ့သည္.....
အခ်စ္ အခ်စ္၊ ခ်စ္တုိင္းခ်စ္၍၊ ခ်စ္ေလခ်စ္ေလ၊ ခ်စ္မေျပတည္း၊
ဆားငန္ေရေနာက္၊ ငတ္တုိင္းေသာက္က၊ ေသာက္ေလေသာက္ေလ၊
ငတ္မေျပသုိ႔၊ ေပမအရာ၊ တဏွာဖဲြ႕ရစ္၊ ထုိအခ်စ္လည္း.....
အျပစ္မျမင္၊ မဆင္ျခင္ဘဲ၊ ခ်စ္လွ်င္ေပ်ာ္ႏုိး၊ ခ်စ္စပ်ဳိးသည္...
ခ်စ္ရုိး ခ်စ္စဥ္ ခ်စ္လမ္းတည္း.....။(ေရွးပညာရွိပ်ဳိ႕)
(ကုိယ့္က်င့္အဘိဓမၼာ)

No comments:

Post a Comment