အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Saturday, July 17, 2010

တဏွာေလာဘ ေနာက္မဆုတ္

ဤတဏွာေပမ သမုဒယ သံေယာဇဥ္ဟု ေခၚရေသာ ေလာဘသည္ တရားျဖင့္ မထိန္းႏုိင္ဘဲ သူ႔အလုိဆႏၵ အတုိင္းသာ ဦးစားေပးလုိက္ပါမူ မည္သည့္အခါမွ် ေနာက္ဆုတ္မည္မဟုတ္...။ ႏြားကေလး၏ ေပါက္ခါစ ဦးခ်ဳိသည္ ၾကီးေလ ရွည္ေလ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပဋိသေႏၶကပင္ မ်ဳိးေစ့ပါလာခဲ့ေသာ ဤတဏွာေလာဘသည္လည္း အရြယ္ၾကီးေလ ေလာဘၾကီးေလပင္ျဖစ္၏...။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေလာဘကုိ မတားဆီးနုိင္သူ ဇရာအုိၾကီးတုိ႔အတြက္ “ေယာင္ၾကီးလွ်င္ ငုိက္၊ လူၾကီးလွ်င္မုိက္” ဟု ေျပာစမွတ္ ျပဳၾကသည္...

No comments:

Post a Comment