အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Saturday, November 28, 2009

သတိထား

Myanmar Online ဟုတ္ေခၚေသာ Network တစ္ခုမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ #ygnchat ဆိုသည့္ Chatting Server တစ္ခုသည္ spy module ကို အသံုးျပဳျပီး .. Chatter မ်ား၏ Private log မ်ားကို ခုိးယူၾကည့္ရႈ႕ေနပါသည္။ ထုိ Chat မွ Admin Oper Op မ်ားသည္ Chatter မ်ား Private ကိုခိုးၾကည့္က မိန္းခေလးမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို မွတ္သားျပီး ဖုန္းဆက္ျခင္း ၊ Email မ်ားကို ခိုးယူ၍ Email မ်ားအတင္းပို႔ျခင္း ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ၾကည့္ရႈ႕၍ အတင္းေျပာရည္ေမာျခင္းမ်ားျပဳလု
ပ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ Nick register လုပ္ထားေသာ Password မ်ားကို ၾကည့္၍ Chatter မ်ား၏ Email မ်ားကို၀င္ ေရာက္က ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ခိုးယူၾကည့္ရႈ႕ၾကသျဖင့္ Nick register Password ႏွင့္ Email Password မ်ားကို အတူတူမျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သူတို႔အသံုးျပဳထားေသာ IRC Module မ်ာကို ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီ Command ေလးကို #ygnchat server တြင္ရိုက္ၾကည့္ပါက ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ /module ဆိုေသာ Command ကိုရုိက္ၾကည့္ပါက ေအာက္တြင္ျပထားေသာ စာမ်ားေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိေပၚလာေသာ စာသားမ်ားသည္ သူတို႔အသံုးျပဳထားေသာ module မ်ားျဖစ္ပါသည္။ irc.myanmaronline.net.mm *** spy (real-time spying) [3RD] ဆိုေသာ module ကိုထိပ္ဆံုးတြင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို module သည္ Chatter မ်ား၏ Privacy ကိုတန္ဖိုးထားေသာ မည္သည့္ IRC မွအသံုးျပဳျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ကြန္ျပဴတာတြင္ သူတို႔ေတာ္သည္တက္သည္ဆိုတိုင္း အခုလို႔ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳျပီး အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ ေနေသာ Myanmar Online #ygnchat Server တြင္ အတက္ႏိုင္ဆံုး Chatting မျပဳလုပ္ပဲေနၾကပါရန္ အထူးသတိေပးအပ္ပါသည္။
ဤသတင္းအား သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို Forward လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ မတရားျပဳလုပ္မႈ႕မ်ားကို တားဆီးၾကပါရန္ …..။

-irc.myanmaronline.net.mm- *** spy (real-time spying) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** operjoin (Join & sajoin override) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** staff (command /staff) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** ircops (command /ircops) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** m_antidccbug (Anti mIRC dcc exploit) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** getinfo (command /getinfo) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** clones (command /clones) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** m_chgswhois (commands /chgswhois & /setswhois) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** cloak (Official cloaking module (md5))
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** commands (Wrapper library for m_ commands)
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** operpasswd (Failed OPER attempts notifier) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** textban (ExtBan ~T (textban) by Syzop) [3RD]

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ျမန္မာလူမ်ဳိးကိုခ်စ္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္