အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Saturday, September 18, 2010

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေဂဟေဗဒ(၂)


သင္ကုိယ္တုိင္ဟာလည္း အေနာက္တုိင္းကမၻာရဲ႕ ယုံၾကည္မႈႏွင့္
ဒုကၡ၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ အရင္းအျမစ္ကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသူျဖစ္ျခင္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္..
ကမၻာၾကီးႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ကြဲျပားေနပါတယ္...
ဆင္းရဲျခင္းတရားဟာ ေရနစ္ေနသူကုိ လည္ပင္းညွစ္သတ္ေနသလုိမ်ဳိး
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အထံမွာ တြယ္ကပ္ေနပါတယ္..
အမွန္တရားကိုသိဘုိ႔အတြက္
ေမာကတရားကေန မိမိကုိယ္ကုိမိမိ
ႏုိးၾကားေနေအာင္ သတိရွိေအာင္ လုပ္ေနရပါမယ္..
ကမၻာၾကီးကုိ ေျပာင္းလဲရင္
ေျပာင္းလဲျခင္းတရားကဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္..
ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိတာကလဲ စစ္မွန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ
ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္..
တစ္ဦးျခင္းအဓိကက်မႈႏွင့္ တစ္ဦးျခင္း အလုိဆႏၵေတြဟာ
စက္မႈထြန္းကားေနေသာ ကမၻာ႔အရိပ္ထဲမွာ
ဆက္လက္ၾကီးထြားေနပါတယ္...
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ လူေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ဘယ္လုိျငင္းမလဲ..
ေနာက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ လုိျခင္မႈေတြကို ဘယ္လုိ လြန္ေျမာက္ေအာင္
လုပ္ေပးႏုိင္မလဲ..ဆုိျပီး မစၥတာ တင္မာမန္က ေမးခြန္းႏွစ္ခုထုတ္ပါတယ္..။
ဒါဟာ စိန္ေခၚမႈေတြႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လက္ရွိဗုဒၶဘာသာျမင္ကြင္းရဲ႕
အဓိကအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္..။
ဒါဟာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚေတြ..လုပ္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ သမားရုိးက်မဟုတ္တဲ့ အေျခခံပဲျဖစ္ပါတယ္...
ဒီေန႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အတြက္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးပညာႏွင့္ပတ္သက္ေတြ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ..
လူ႔က်င့္၀တ္သိကၡာေတြ ဖယ္ရွားေနတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေနတာကုိ မစၥတာတင္မာမန္က ျငင္းဆုိသြားပါတယ္..
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ ရန္လုိတတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိလဲ ေနာက္ဆုတ္ေပးပါတယ္..
တရားထုိင္ျခင္းအလုပ္ဟာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ အေတြးအေခၚပဲျဖစ္ပါတယ္..
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလုိင္းလားမားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆု လက္ခံပဲြမွာ ေျပာသြားတာကေတာ့...
“ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ပထ၀ီတစ္ခုတည္းကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရုံသာမကဘူး..
တစ္ကမၻာလုံးရဲ႕ တာ၀န္ေတြကုိ တုိးတက္ေအာင္ရမယ္”
“ျဂိဳဟ္ေတြ နကၡတ္တာရာေတြ ေျဖရွင္းေပးတဲ့ မတူညီတဲ့
ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကုိလည္း ေလးစားပါတယ္”
“ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အသီးသီးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြစရင္
လူအဖဲြ႕အစည္းမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိလာမွာပါ”
အဲဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကုိ အိမ္နီးနားျခင္း အဖဲြ႕အစည္းေတြ
အိမ္နီးနားျခင္း ႏုိင္ငံေတြ စသည္ကုိ ခဲြေ၀ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္”လုိ႔
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလုိင္းလားမားက ေျပာဆုိသြားပါတယ္...
၀န္ခံခ်က္...Martine Batchelor and Kerry Brown ေရးသားေသာ
Buddhism and Ecologyဟူေသာ ေဆာင္းပါးကုိ
ဘာသာျပန္ပါသည္..။
အရွင္နာဂ(ပုေနး)
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေဂဟေဗဒ


ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ တရားေတာ္သည္ အေလးထားအပ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္..။
အဲဒီဥပေဒဆုိတာ အက်င့္စာရိတၱဆုိင္ရာႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္..
ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ဆုိတာလည္း သဘာ၀တရားအားလုံးျဖစ္ပါတယ္..။
အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ေဂဟေဗဒႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဘာသာေရး
သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ေဂဟေဗဒလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္..။
အားလုံးေပၚမွာ ေမတၱာတရား ကရုဏာတရား ေလးစားမႈ ထားရွိျခင္းေတြဟာ
အေနာက္ႏုိင္ငံ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္..
မၾကာေသးေသာ ရာစုႏွစ္ကာလမ်ားမွာ လူသားေတြကုိ ကန္႔သတ္လာၾကတယ္..
ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာၾကတယ္...
ကံတရားဥပေဒေၾကာင့္ တစ္ေနရာစီမွာ ျဖစ္လာၾကတယ္..
ေရွာင္လဲြမရတဲ့ အာဏာ ပါ၀ါေတြ ရလာၾကတယ္..
ကံတရားဥပေဒမွာ စိတ္ကုိ ပထမဆုံး အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ေနရာထားပါတယ္..။
ဒီစိတ္ဟာ ကုိယ္ပုိင္အေရးအရာကိစၥေတြ တစ္ကမၻာလုံးရဲ႕ ဘ၀ၾကမၼာေတြ ပုံသ႑ာန္ေတြကုိ
ထုလုပ္သူ ျပဳလုပ္သူျဖစ္ပါတယ္..
ေမြးဖြားျခင္းေတြ တည္ရွိျခင္းေတြဟာ အေၾကာင္းတရားအေပၚမွာ တည္ရွိပါတယ္...။
အဲဒီအေၾကာင္းတရားေတြကဘဲ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ကမၻာၾကီးကုိ ဆက္သြယ္ေပးတယ္..
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ ျဖစ္တည္မႈေတြကုိ ျငင္းဆုိခြင့္ေပးတယ္..။
တကယ္နက္နက္နဲနဲေတြးၾကည့္ေတာ့
ကမၻာၾကီးႏွင့္ ကြ်ႏုပ္တုိ႔ၾကားက နယ္နိမိတ္ေတြဟာ
ေရထဲမွာ ေရေတြေမ်ာပါသြားသလုိပါဘဲ...။
သဘာ၀တရားအားလုံးႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ခဲြျခားမရႏုိင္သလုိ
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ေနၾကပါတယ္..။
တစ္ျခားသူေတြအေပၚမွာ ေမတၱာတရား ကရုဏာတရားေတြ ထားရွိရမွာျဖစ္သလုိ
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္လည္း တစ္ျခားသူေတြက ေမတၱာတရား ကရုဏာတရား ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္..
ဒါဟာ သဘာ၀တရားပဲေလ...
၀န္ခံခ်က္..Martine Batchelor and Kerry Brown ေရးသားေသာ Buddhism and Ecologyဟူေသာ ေဆာင္းပါး တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္..
အရွင္နာဂ(ပုေနး)
Remenbrance, To my Devotee, Daw Kyin Shwe

it is one month today My Devotee Daw Kyin Shwe left all of us .
She was a woman of great compassion, a philanthropist, a visionary and
devout who genuinely cared for the poor and needy.
Despite the great success she enjoyed in business life.
She remained to the end a simple, courteous and humble person.
in particular, she worked selflessly for the benefit of the community.
she was extraordinarily generous in helping the poor and
institutions connected with women, children, education and health,
from the various charities she set up.
She led a full life which was rich, eventful and fruitful.
She was approachable, affable, and fond of people.
She was a regular at community and social events and
unassumingly would greet one and all.
I, monk from university of pune, offer my condolences to the entire Daw Kyin Shwe family and
salute the greatness of the simple woman who will be missed by all of us.
We shall always cherish the happy memories and moments with her.
Rev.Nagavamsalankara.

Friday, September 17, 2010

ေတာ္၀င္လမ္းတစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢလိက ဘ၀သည္ သမုဒၵရာထဲ ေမွ်ာေနေသာ ေရခဲေတာင္ႏွင့္တူ၏..။
ဒါမွမဟုတ္ သမုဒၵရာထဲ ေမ်ာေနေသာ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းေလးႏွင့္တူပါ၏..။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ေပၚလာတယ္..
စိတ္ညစ္စရာေတြ ျဖစ္လာတယ္..အားငယ္စရာေတြျဖစ္လာတယ္..။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေရးမပါတဲ့ အေသးအဖဲြကိစၥေတြ..
မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ႏုိင္တဲ့ အေသးအဖဲြေလးေတြကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပဲ
အေလးထား ပတ္သက္ေနလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္..
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ နာၾကင္မႈေတြ..ေအာင္ျမင္မႈေတြ ..က်ရွဳံးမႈေတြ
ဆုံးရွဳံးမႈေတြ ...ရရွိမႈေတြ..
ဒါေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ..အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိၾကပါတယ္..
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ၾကီးမားတဲ့ အၾကံအစည္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚရာမွာ
အေရးမပါတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံေတြကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဖယ္ထုတ္ပစ္ထားရမယ္..။
က်ေနာ္တုိ႔ဟာ တစ္ခဏ ေပ်ာ္ၾကရတယ္..
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ စိတ္ဆုိးေဒါသျဖစ္ျပီး ၀မ္းနည္းၾကရတယ္..
ေမြးဖြားျခင္းေတြ ေသဆုံးျခင္းေတြကုိ ေမ့ေနၾကတယ္..။
ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆုံးျခင္းၾကားမွာ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳအားလုံးဟာ..
အဆုံးအစမရွိေသာ ဘ၀စမ္းေခ်ာင္းေလးထဲမွာ..
လွဳိင္းသဖြယ္ ဂယက္ထေနၾကရပါတယ္...
ဘ၀ဆုိတာ ျမင့္မားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိေနၾကရပါမည္..။
အနက္ရွဳိင္းဆုံး ႏွလုံးသားထဲမွာ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆုံးျခင္း စက္၀န္းက
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့ ေနရာကုိ ေရာက္ရွိႏုိင္ဘုိ႔ လြမ္းေမာတမ္းတေနၾကတယ္...။
စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြသည္ လြတ္လပ္စြာ သိျမင္လာျခင္းမွ
လာတယ္ဆုိတာ..အူထဲအသည္းထဲကေန နားလည္ၾကပါတယ္..
အျပင္ပန္းအားျဖင့္..အေသးအဖဲြေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြနဲ႔ဘဲ
အလုပ္ေတြ ရွဳပ္ေနၾကပါတယ္..။
..ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ၾကားက သေဘာထားကြာဟခ်က္ေတြ တံတားခင္းေပးဘုိ႔ဆုိတာ
ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္တာမုိ႔ မတူညီတဲ့ ကမၻာႏွစ္ခုမွာ ေနထုိင္ေနရပါတယ္..။
ျပင္ပကမၻာမွာ ေနထုိင္ျပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ေမ့ေနၾကပါတယ္..။
အတြင္းကမၻာေလးထဲ ေနထုိင္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားရင္း ေလာကထဲက အေရးထားရမဲ့အရာေတြ
ပူပန္ရမဲ့ အရာေတြနဲ႔ဘဲ အာရုံေတြ ေထြျပားေနၾကပါတယ္...။
အေကာင္းဆုံး သူငယ္ခ်င္းဆုိတာ မိမိအတြင္းစိတ္ပါဘဲ...
အတြင္းစိတ္ေလး က်ရွဳံးမႈဟာ..အထီးက်န္ျခင္း ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ စိမ္းကားေစျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္..။
ဒါဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ နာက်င္မႈ.. ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
၀န္ခံခ်က္..Rajmani Tigunait ေရးသားေသာ The Royal Path ဟူေသာ ေဆာင္းပါး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္ အရွင္နာဂ(ပုေနး)
Wednesday, September 15, 2010

ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဇုိမုိ


သူ႔အမည္က ဇုိမုိ..လူေတာ့မဟုတ္ဘူး ယုန္ကေလးပါ..သူက ခႏၶာကုိယ္လဲ မၾကီးဘူး..
အားလဲ သိပ္မသန္ပါဘူး..။
ကြ်မ္းက်င္တယ္လုိ႔ေတာ့ နာမည္ၾကီးတယ္..။သူ႔ကုိယ္သူလဲ ပညာရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္..
တစ္ခ်ိန္ ဇုိမုိေလးဟာ ေကာင္းကင္က ဘုရားသခင္ထံသြားဘုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္..
ဘုရားသခင္က ယုန္ကေလးကုိေျပာတယ္..
"ပင္လယ္ထဲက ငါးအၾကီးၾကီးရဲ႕ အေၾကးခံြရယ္..
ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ႏြားရုိင္းမၾကီးရဲ႕ ႏုိ႕ရယ္...
ခြန္အားသန္တဲ့ က်ားသစ္ရဲ႕ ..သြားေတြရယ္ အဲဒါေတြကုိ ငါ့ထံ ယူျပေလ.."
"အဲလို..ယူျပႏုိင္ရင္..ထုိက္ထုိက္တန္တန္..သင့္ကုိ ဆုခ်မယ္.."ဟု ေျပာေလသည္...။
ယုန္ကေလး ဇုိမုိက ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔..သေဘာတူ လက္ခံလုိက္တယ္...။Align Center
အဲဒီေနာက္ ယုန္ကေလးဟာ ကမ္းေျခမွာ စည္ကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ တီးလုိက္တယ္...။
စည္တီးသံဟာ ပင္လယ္ကမ္းေျခကေန ၾကားရသတဲ့..
ပင္လယ္ျပင္ထဲက ငါးၾကီးဟာ စဲြမက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စည္သံကုိ ၾကားတာနဲ႔ က တယ္..။..ကြ်မ္းထုိးတယ္..
ယုန္ကေလး ဇုိမုိဟာ စည္ကုိ ျမန္သထက္ ျမန္ေအာင္ တီးတယ္..
ငါးၾကီးဟာ က တာ ျမန္လြန္းတဲ့အတြက္ ေၾကးခံြေတြဟာ တခြ်င္ခြ်င္နဲ႔ ကြ်တ္က်ကုန္တယ္..။ အတန္ၾကာေတာ့..ငါးၾကီးဟာ ရွက္ကုိးရွက္ကန္းျဖစ္ျပီ..
ပင္လယ္ျပင္ထဲ ေနာက္ျပန္ခုန္ျပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေလေရာ...
ယုန္ကေလး ဇုိမုိဟာ ငါးအေၾကးခံြေတြကုိ ဆဲြယူျပီး ေျပးထြက္ လာခဲ့တယ္..
ေတာထဲျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ယုန္ကေလးဇုိမုိဟာ ေၾကာက္စရာ ႏြားရုိင္းၾကီး ျမင္ေအာင္..
အုန္းပင္ေပၚ တက္ျပန္ေလေရာ...
အုန္းပင္ေပၚ ေရာက္တဲ့အခါ ႏြားရုိင္းၾကီးကုိ စိတ္ဆုိးေအာင္ ဆြေပးတယ္..
"သင္လား..ခႏၶာကုိယ္ၾကီးတာ"
"အားသန္တယ္ဆုိတာက ..ဟုတ္ေကာ ဟုတ္ရဲ႕လား"
"ဒီလို..အုံးပင္ေသးေသးေလးကုိ..တုိက္ရဲလုိ႔လား. လွဲခ်ႏုိင္လုိ႔လား.."ဟု..
ေဒါသထြက္ေအာင္ ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆုိေလသည္..။
ႏြားရုိင္းမၾကီး စိတ္ေတြတုိျပီး အုန္းပင္ကုိတုိက္ေလေတာ့ ဦးခ်ဳိဟာ အုန္းပင္မွာ စုိက္၀င္ေနေလေရာ...
အဲဒီအခါက်မွ ယုန္ကေလး ဇုိမုိဟာ ေအာက္ကုိဆင္းလာျပီး..
သူရဲ႕ စည္ကုိ ထက္ေအာက္လွန္ျပီး. ႏြားႏုိ႔ေတြကုိ ညွစ္ထည့္တယ္..။
ႏြားမၾကီး အုန္းပင္ကေန လြတ္မထြက္သြားခင္ေပါ့..။
ေနာက္တစ္ခါ ယုန္ကေလး ဇုိမုိဟာ ေတာင္ထိပ္ကုိ တက္ေျပးျပန္ေလေရာ..
အဲဒီမွာ အားသန္တဲ့ က်ားသစ္ေနထုိင္တယ္ေလ..။
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ငါးအေၾကးခံြေတြနဲ႔ ႏြားႏုိ႔စက္ အနည္းငယ္ ျဖန္းထားခဲ့ျပီး..
..ယုန္ကေလးဟာ ပုန္းေအာင္းေနသတဲ့...။
အသားနံ႔နဲ႔ ႏြားႏုိ႔နံ႔ရလုိ႔ ...က်ားသစ္ဟာ ေတာင္ေပၚကေန ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲနဲ႔ ဆင္းလာခဲ့ျပီး..
ေက်ာက္တုံးေတြ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြကုိ တုိက္ခုိက္သတဲ့..
အဲဒီမွာတင္..က်ားသစ္ဟာ သြားေတြကြ်တ္ကုန္ပါေလေရာ..။
ယုန္ကေလးဇုိမုိဟာ သြားေတြကုိ ေကာက္ယူျပီး...ေကာင္းကင္မွာရွိတဲ့ ဘုရားသခင္ထံကုိ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည္နဲ႔ သြားေလသည္..။
ဘုရားသခင္က ယုန္ကေလးကို ျပဳံးျပီး..
"မင္း သိပ္ေတာ္တယ္....မင္း သိပ္ေတာ္တယ္"
"ဒါေပမဲ့ မင္း ..ပညာမရွိဘူး..ဦးေႏွာက္မရွိဘူး"
ေလာကၾကီးမွာ တန္ေၾကးရွိတဲ့ အရာသုံးမ်ဳိးရွိတယ္..
သတိၱရယ္..ခံစားတတ္မႈရယ္...နက္နက္နဲနဲ နားလည္မႈရယ္..အဲဒီသုံးမ်ဳိးဘဲ..
"အုိယုံကေလး..""သင္ဟာ ..သတိၱလည္း ရွိတယ္..""ခံစားမႈလည္းရွိတယ္"
"ဒါေပမဲ့ သင့္မွာ လုံး၀ နားလည္မႈ မရွိဘူး"..
"ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သင္ဟာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ငါးေတြ ႏြားေတြ က်ားသစ္ေတြျမင္ရင္..
အေမာင္..ယုံကေလး ..အျမန္ေျပးတာ ပုိေကာင္းပါလိမ့္မယ္" ဟု
ဘုရားသခင္က ယုံကေလးကုိ ေျပာေလသည္...။
လိမၼာကြ်မ္းက်င္မႈဟာ ခဏတစ္ျဖဳတ္နဲ႔ အက်ဳိးေက်းဇူးရလုိ႔ စိတ္ေက်နပ္စရာပါ..
ပညာဥာဏ္ကေတာ့ က်ယ္ျပန္တဲ့ရႈေထာင့္ေတြကေန လုပ္ေဆာင္တယ္..
ပညာဥာဏ္ဆုိတာ မာနၾကီးမႈ စိတ္ၾကီး၀င္မႈေတြေပၚမွာ မေတြ႔ရပါဘူး..
.ယုံၾကည္မႈေပၚမွာသာ ပညာဥာဏ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္..
အေတြ႕အၾကဳံေတြကေန ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေလ့လာရမယ္..
ပညာဥာဏ္ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြကုိ လမ္းဖြင့္ေပးပါတယ္..
လိမ္မာကြ်မ္းက်င္မႈက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ စြမ္းအားေတြနဲ႔ ျပည့္၀ေစေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္..
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ နည္းပညာေတြနဲ႔ ေရွ႕သုိတက္ေနရမယ္..
အဖဲြ႕အစည္းေတြ ျမဳိ႕ေတြ ႏုိင္ငံေတြ တည္ေထာင္ႏုိင္ရမယ္..
ဒီပုံျပင္ေလးက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့..သူဟာ ပညာရွိသူပါ..
ဒါေပမဲ့ ရူးႏွမ္းႏွမ္း ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ အလုပ္ေတြကို လုပ္တယ္..လုိ႔ဆုိပါတယ္..
ပညာဥာဏ္ဆုိတာ အေတြးအေခၚ သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး..
အဆင္အျခင္ဥာဏ္ေရွ႕သြားျပဳျပီး အသက္ရွင္ေနထုိင္ရမယ္..
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ တန္ဘုိးေတြ..ကြ်ႏုပ္တုိ႔ရ႕ဲ ဦးစားေပးကိစၥေတြကုိ
ေကာင္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္..လက္ခံရမယ္..
က်ဆုံးမႈရွိေပမဲ့ ..အဲဒီအမွားထဲကေန ျပန္လည္ ေလ့လာရမယ္..
ကြ်ႏုပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အက်ဳိးေတြ
မရည္ရြယ္ဘဲနဲ႔ ျဖစ္တဲ့အက်ဳိးေတြအတြက္ ကြ်ႏုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ဘဲ တာ၀န္ယူႏုိင္ရပါမယ္..။
လိမ္မာကြ်မ္းက်င္မႈကုိ ပညာဥာဏ္ေတြ ဗဟုသုတေတြ
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တဲြစပ္လုပ္ကုိင္ရပါမည္..
ပညာဥာဏ္ဆုိတာ အမွန္တရားကုိဘဲ ရႈေထာင့္မ်ဳိးစုံကေန ၾကည့္ျပီး လက္ခံတယ္...
သင့္ေလ်ာ္သလုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္..
၀န္ခံခ်က္..Marguerite Theophil ေရးသားေသာ Cleverness And Wisdom ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္...အရွင္နာဂ(ပုေနး)

မုိဘုိင္းဖုန္း ေရစုိလွ်င္


သင့္ရဲ႕ မုိဘုိင္းဖုန္းတုိ႔အုိင္ေပါ့တုိ႔ ေရထဲလြတ္က်သြားလွ်င္
မီးဖုိေခ်ာင္သုိ႔ ကမန္းကတန္းသြားပါ..။
သင့္ရဲ႕ ေစ်းၾကီးတဲ့မုိဘုိင္းဖုန္းေတြ အုိင္ေပ့ါေတြ မုိးေရေတြ စုိသြားလွ်င္..
ဒါမွမဟုတ္..နံရံကပ္ လက္ေဆးကန္ထဲ သင္လြတ္က်သြားလုိ႔ ေရစုိသြားလွ်င္..
သင္လုပ္ရမဲ့ ေနာက္တစ္ဆင့္ ေျခလွမ္းက ဘာပါလဲ...
ဒီလုိမ်ဳိး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္..
တစ္ခါက အဒမ္ကာရီဟာ သူရဲ႕ အုိင္ဖုန္း အိမ္သာထဲမွာ လြတ္က်သြားပါတယ္..
မစၥတာဗန္ဒီယန္းဟာလည္း သူရဲ႕အိပ္ကပ္ထဲမွာ
အုိင္ေပါ့ကုိထည့္ရင္း ေရကူးကန္ကုိသြားတယ္..
အလားတူပါဘဲ လီယုိလာေပါ့လည္း သူရဲ႕ဆဲဖုန္းကုိ
အိပ္ကပ္ထဲထည့္ရင္း ေရကူးကန္ကုိသြားတယ္..
သူရဲ႕ေဘာင္းဘီနဲ႔ ကုိကာကုိလာပုလင္း တုိက္မိလုိ႔ ပုလင္းလဲက်သြားေသာအခါ
သူရဲ႕အုိင္ေပါ့ထဲကုိ ေရေတြက စိမ့္၀င္သြားပါတယ္..
အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေရေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားတာမ်ဳိးကုိ ..
warranty မေပးပါဘူး..
ဒီေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ...
အေျဖကေတာ့..သင့္ရဲ႕ မီးဖုိးေခ်ာင္ဘဲျဖစ္ပါတယ္...
ပထမဆုံး ပါ၀ါကို ပိတ္လိုက္ပါ..
ထမင္းဇလုံ ပန္းကန္လုံးထဲမွာ ဖုံးထားပါ..
သဘာ၀အတုိင္း ေခ်ာက္ေနတဲ့ ထမင္းေတြက ပုိေနတဲ့
အစိုဓာတ္ေတြကုိ စုပ္ယူသြားပါလိမ့္မယ္..
အနည္းဆုံး ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီၾကာေအာင္ လုပ္ေပးပါ..
အဲဒီအခ်ိန္ အားမသြင္းပါနဲ႔..
ဘက္ထရီကုိ ႏုတ္ယူျပီး အျမန္ဆုံး ေခ်ာက္ေအာင္ လုပ္ပါ..
အစားထုိးဖုိ႔အတြက္ ေစ်းဆုိင္ၾကီးေတြဆီကုိ မသြားခင္ အိမ္မွာ ျပင္လုိက္ေတာ့ အကုန္အက်သက္သာျပီး..တန္ေၾကးရွိလွပါတယ္..
၀န္ခံခ်က္..FWDေမးလ္မွ ရေသာWhat If You Droppod ur mobile phone in water? ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကုိ သင့္ေလွ်ာ္သလုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္

ရွက္ကိရာအားလုံးအဆင္ေျပရင္ ရွက္ကီရာက ကာလီ(နတ္သမီးစစ္သည္ေတာ္)
အမည္ရတဲ့ အိႏိၵိယရုပ္ရွင္ကားမွာ Align Centerသရုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မည္..။
ကရန္အရုိရာကဘဲ ဒီရုပ္ရွင္ကားကုိ ထုပ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီပါမည္..။
ဒီရုပ္ရွင္ကားဟာ 3Dရုပ္ရွင္ကား ျဖစ္ပါတယ္..။
ႏွစ္နာရီၾကာျမင့္ေအာင္ ၾကည့္ရမဲ့ ရုပ္ရွင္ကားျဖစ္ျပီ..
လန္ဒန္ ဒါမွမဟုတ္ ယူရုိအေရွ႕ပုိင္းက ျမ့ိဳတစ္ျမဳိ့မွာ ရုိက္ကူးပါလိမ့္မယ္..
ဒီအစီအစဥ္မွာ ရွက္ကီရာ သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္မွာ ေသျခာတဲ့အေၾကာင္းကုိ
အရုိရာက Mirrorကုိ ခုလုိ ေျပာျပပါတယ္..
"ရွက္ကိရာဟာ ကာလီ(နတ္သမီးစစ္သည္ေတာ္)ကားမွာ
ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္"
"သူမက မူအားျဖင့္ သေဘာတူျပီးပါျပီ"
"ေငြေၾကးကုိ ျမန္ျမန္ ေျဖရွင္းရမယ္"ဟု
High Ground Entertainment Ltd၏ CEO အရုိရာက ေျပာျပပါတယ္..
ဘာေၾကာင့္ အိႏၵိယရုပ္ရွင္မင္းသမီးေတြကုိ ကာလီဇာတ္ကားမွာ
သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ မေရြးသလဲလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ..
"က်ေနာ္တုိ႔က အသားမဲတဲ့သူေတြကုိ လုိျခင္တယ္"
"ရွက္ကီရာက အသားမဲတယ္ေလ"
"ေနာက္ျပီး အင္တာေနရွင္နယ္ စတားတစ္ေယာက္ကုိလဲ လုိျခင္လုိ႔ေပါ့" ဟု
အရုိရာက ေျပာၾကားသြားပါတယ္..
အရုိရာဆုိတာ အင္ဒုိ ယူေက စီမံကိန္းၾကီးရဲ႕ အဖဲြ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္..။Tuesday, September 14, 2010

အေကာင္းျမင္ခံရေသာ ျမဴးဇစ္
အိႏိၵိယျမဴးဇစ္မ်ားသည္ အေတြးအေခၚၾကြယ္၀မႈ တီးလုံးေတြ
ေတးသားေတြ သာယာျငိမ္ေညာင္းနာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိမႈ စည္းခ်က္မွန္ကန္တုိ႔ေၾကာင့္
ကမၻာတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္..။
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရွာေဖြသူေတြ..အနာဂါတ္ကုိ ၾကဳိတင္ေဟာေျပာသူေတြရဲ႕
တင္ျပပုံေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ခ်ီးမြမ္းအခံရသည္..။
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားေပးမႈေတြက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆန္႔က်င္ဘက္နယ္ပယ္မွာ
ေက်ာ္လြန္ျပီး စိတ္ကုိ ဦးေဆာင္မႈျဖစ္ေစပါတယ္..။
ျမဳံေနေသာ ဖန္းတီးႏုိင္စြမ္း အေစ့ေတြဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွာ တည္ရွိေနပါတယ္..။
အိႏိၵယရုိးရာ သီးခ်င္းမ်ားဟာ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ လ်ဳိ႕၀ွက္နက္နဲေသာ အတြင္းစိတ္ကေနျပီး..စတင္ေပၚထြက္လာကတည္းက သီခ်င္းေတြဟာ နားေထာင္လုိ႔အလြန္ပင္ေကာင္းပါတယ္...။
တခါက သွ်ရီအာနႏၵမုတၱိဆုိသူ..သီခ်င္းစတင္ေရးစပ္ပါတယ္..
သူဖန္တီးတဲ့ အႏုပညာစမ္းေခ်ာင္းထဲမွာ စီးေျမာရင္း..အေႏွာင့္အယွက္ေပၚလာတယ္..
ေနာက္ဆုံးေတာ့ အျမင့္ျမတ္ဆုံး..ဥာဏ္မမွီႏုိင္ေသာ စိတ္ေတြနဲ႔ အကန္႔အသတ္မဲ့ သမုဒၵရာထဲဆီ..
ေပါင္းစီး ေမွ်ာပါသြားပါတယ္...
အေတြးအေခၚေတြ ဘာသာစကားေတြ အသံေတြ ရစ္သမ္ေတြ
အားလုံးဟာ နက္ရွဳိင္းလွပါတယ္..။
ႏွလုံးသားရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အတုိင္း ၀တၱဳစတုိင္နဲ႔ သီခ်င္းေတြကုိ ေရးဖဲြ႕ပါတယ္..။
တစ္မူထူးျခားေသာ အရည္အေသြးေတြ ကမၻာအႏွ႔ံက စာသားေတြနဲ႔ သီခ်င္းေတြကုိ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေရးဖဲြ႕ပါတယ္..
ပရာဘာတဆမ္ဂီတ အမည္ရတဲ့ သီခ်င္းေရးဆရာကလဲ
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ အစဥ္အလာအတုိင္း အမ်ားမုိးခါေရေသာက္သလုိ
သူလဲ ဘီးနင္းထားတဲ့ခ်ဳိင့္ထဲမွာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လမ္းပါတယ္..။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူလဲ...နံနက္ခင္းမုိးေသာက္ အရုဏ္တက္စတဲ့ အစဥ္အလာေတြကုိဘဲ
သီခ်င္း ေရးဖဲြ႕လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္..။
လက္ရွိအခ်ိန္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အလြန္နက္နက္ခက္ခဲေသာ
ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးၾကီးဆီ ေရာက္ရွိလုိ႔ေနပါျပီ...
မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ ျပႆနာေတြကုိ
ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျပီးေနာက္ လူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ လမ္းစဥ္ေတြကုိ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ၾကတယ္..အက်င့္စာရိတၱေတြလဲ ပ်က္စီးကုန္ၾကတယ္..။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပ်က္သုဥ္းမႈေတြ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈေတြကလည္း
ေနရာတကာပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိေနပါျပီ..။
"ကြ်န္ေတာ္ဟာ အေကာင္းျမင္၀ါဒီတစ္ဦးပါ.."
"လူတုိင္း လူတုိင္း အေကာင္းျမင္၀ါဒ ရွိသင့္ပါတယ္.."
"အရာရာတုိင္းကုိေပါ့.."
.."အေသးအဖဲြကုိပဲျဖစ္ျဖစ္..ၾကီးၾကီးမားမား ကိစၥကုိဘဲျဖစ္ျဖစ္..အေကာင္းျမင္သင့္ပါတယ္.."
"က်ေနာ္လဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ သီခ်င္းေတြကုိ သီဆုိတယ္.."
'ဆက္လက္သီဆုိေနရအုံးမွာဘဲ"
"အားလုံး ျပည့္၀ဘုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့သူတုိင္း သူရဲ႕ပန္းတုိင္ကုိေရာက္ဘုိ႔ ေသျခာပါတယ္.."လုိ႔...သီခ်င္းေရးဆရာတစ္ေယာက္က သူ႔သားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆုိသြားပါတယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆုံးေနသူေတြ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေနတဲ့ ဖ်ားနာသူေတြဟာ
သူတုိရဲ႕ အျမင့္ဆုံး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရရွိဘုိ႔ ..
မ်က္ရည္ေတြ အျပဳံးေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်ံေနတဲ့ ကမၻာေျမၾကီးဆီ ယူလာဘုိ႔အတြက္
ေကာင္းကင္ဘုံက လာတဲ့ ျမဴးဇစ္ျမစ္ထဲမွာ..ကခုန္သီဆုိသင့္တယ္လုိ႔...
အာနႏၵမာဂအဖဲြ႕ၾကီးကုိ တည္ေထာင္သူ သွ်ရီ အာနႏၵမုတိၱက ဆုိသြားပါတယ္..
လူတုိင္းလူတုိင္း အားလုံးနဲ႔ အသည္းႏွလုံးထဲကေန ဆက္ဆံေနရတဲ့အတြက္
ဒီျမဴးဇစ္မွတစ္ပါး တစ္ျခားမရွိပါဘူး..။
သံသယဆုိတဲ့ မဲေမွာင္ေနတဲ့ တိမ္ေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈ ေနေရာင္ေတြကုိ
ဖုံးကြယ္မထားသင့္ပါဘူး..။
ဒါဟာ ငါ့အတြက္ လမ္းမဟုတ္ဘူးလားဆုိျပီး
ခရီးသြားေတြကလည္း ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ေနၾကတယ္....။
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေမးခြန္းေတြ..သံသယမွ်ားေတြနဲ႔
လူေတြဟာ..အဆက္မျပတ္ထုႏွက္ခံေနရတယ္..
ဒီလုိေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကေတာ့ ပရာဘာတစမ္ဂိတအမည္ရတဲ့
သီခ်င္းေတြထဲမွာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္...။
ဒီသီခ်င္းေတြမွာ..စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာရွာေဖြသူေတြအတြက္
လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္..။

၀န္ခံခ်က္..Acharya Nityasatyananda ေရးသားေသာ Musis of Optimism ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္.... အရွင္နာဂ(ပုေနး)

မ်က္စိ


သတင္းစာကုိ ဖတ္တုိင္း စိတ္တင္းၾကပ္မႈေတြ စိတ္လက္မသက္မသာျဖစ္ရမႈေတြ ၾကဳံရတယ္..
ဒီေန႔ေတာ့ သတင္းတစ္ခု ဖတ္လုိက္ရလုိ႔..စိတ္လက္ေပါ့ပါးတယ္..
မ်က္စိနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေပါ့...
ကုိယ္တုိင္လဲ မ်က္စိက မၾကာမၾကာေအာင့္ေနေတာ့ ..
မ်က္စိနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိျခင္ေနတယ္..
သိပၸံပညာရွင္ေတြက မ်က္စိအေ၀းမႈံျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္း
မ်ဳိးရုိးဗီဇကုိ ရွာေဖြေတြရွိျပီလုိ႔ ကမၻာၾကီးကုိ ေၾကျငာလုိက္ျပန္တယ္..
ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့ မ်က္စိနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကစဥ္ကလ်ားျဖစ္ေနတာေတြအတြက္
ကုသဘုိ႔ လမ္းစေတြ႔ျပန္ျပီလုိ႔ ဆုိျပန္ေတာ့ စစ္ပဲြသတင္းေတြ တစ္ျခားလူမႈေရး ျပႆနာေတြ ဖတ္ေနရတာထက္စာရင္..ဒီသတင္းေလးက ရင္ကုိ ၾကည္ႏူးေစတယ္..ေလ..သတင္းအျပည့္အစုံ သိျခင္ရင္ေတာ့ ဒီမွာ ႏွိပ္ၾကည့္လုိက္ေလ

Monday, September 13, 2010

ေတြးမိေတြးရာ


ဒီေန႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အတြက္ stay visa ထပ္တုိးဖုိ႔ ရုံးကုိသြားရတယ္.. Align Centerအေဖၚအျဖစ္ လုိက္သြားရတယ္ေလ..။သိတဲ့အတုိင္း ကုလားေတြဆုိေတာ့ စည္းကမ္းက
ခဏခဏ ေျပာင္းတယ္..ရုံးကအျပန္ အခန္းမွာ ခဏ အနားယူျပီး ေရမုိးခ်ဳိးလုိက္တယ္..
ေနာက္ျပီး အိိႏၵိယတုိင္းသတင္းစာ ဖတ္ၾကည့္မိတယ္..
သတင္း တစ္ေနရာမွာ ရစ္ေရွာဒရုိင္ဘာ(သုံးဘီးေမာင္းသူ)တစ္ေယာက္က
ဆယ္တစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ကုိ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းေခၚယူသြားျပီး လည္ပင္းညွစ္သတ္လုိက္တဲ့ သတင္းတစ္ခုဖတ္လုိက္ရတယ္..
မသတ္ခင္ ကေလးအေဖကုိ ဖုန္းေခၚျပီး..ရူပီးေငြႏွစ္သိန္းနဲ႔ ကေလးကုိ ျပန္လည္ေရြးဘုိ႔ေျပာတယ္..ကေလးဖခင္လဲ မေပးေတာ့..သူသားေလး အသတ္ခံလုိက္ရတယ္..
ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ကူးမိတယ္..လူေတြ ဆင္းရဲတုိင္း အဓမၼမတရားမႈေတြကုိ လုပ္ၾကရမွာလား..ဆင္းရဲမႈသည္ ဗုဒၶဘာသာအလုိအရ အရင့္ အရင္ဘ၀ေတြက..ဒါနနည္းခဲ့လုိ႔.သူတစ္ပါးကုိ ကူညီေပးကမ္းမႈနည္းခဲ့လုိ႔..မိမိက လူသားေတြေကာင္းက်ဳိးေတြ မလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္..
မိမိလည္း ယခုဘ၀မွာ..အခက္အခဲေတြျဖစ္ၾကရ၏..
ယခုပစၥဳပၸန္ဘ၀ ၾကဳိးစားရုန္းကန္လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္ေသာ္လည္း အဆင္မေျပေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနရျခင္းသည္..ကုသုိလ္သတၱိနည္းေနေသးေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏..
ထုိေၾကာင့္ မိမိအားနည္းခ်က္ကုိ မိမိသိျပီး ကုိယ့္ဘ၀ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ပင္
ဥာဏ္ေရွ႕သြားျပဳျပီး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္...။
မွားယြင္းတဲ့ အေတြးအေခၚျဖင့္..သူတစ္ပါး မ်က္ရည္က်မွ မိမိခ်မ္းသာရမည့္အလုပ္မ်ဳိးနဲ႔
..ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေအာင္ မၾကံေဆာင္သင့္ေပ..။
မိမိအျပဳအမႈ မိမိအလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေႏွာင့္အယွက္
ျဖစ္ရျခင္းသည္ မိမိအတြက္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာစရာမေကာင္းသလုိ
ခံစားရသူ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္လည္း နစ္နာစရာျဖစ္ပါသည္..
ထုိေၾကာင့္ မိမိတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ကာယကံမႈ ၀စီကံမႈတုိ႔ကုိ
ဥာဏ္ပညာ ေရွ႕သြားျပဳျပီး လုပ္ကုိင္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္...
ယခုဘ၀ မေသခင္ေလး..ဒါနေဆာက္တည္ျခင္း သီလေဆာက္တည္ျခင္း..
ဘာ၀နာပြားမ်ားျခင္းတုိ႔ျဖင့္
မိမိတုိ႔ဘ၀ကုိျငိမ္းခ်မ္းစြာတည္ေဆာက္သင့္ေပသည္..