အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, September 1, 2009

အလုိနည္းျခင္း ေရာင့္ရဲမွဳရွိျခင္းသည္...ကုိယ့္အ
တြက္...လြန္စြာပင္ခ်မ္းသာ၏..လိုျခင္မွဳမ်ားျခင္းေၾကာင့္
ကုိယ္မွာ ပူေလာင္ရတယ္..ပင္ပန္းရတယ္..တစ္ခုရျပန္
ေတာ့ ေနာက္တစ္ခုလုိျခင္တယ္.ေနာက္တစ္ခု ရျပန္
ေတာ့ ေနာက္ထပ္အသစ္တစ္ခု လုိျခင္ျပန္တယ္..ဒီလုိ
နည္းနဲ႔ မိမိရဲ႕ အလုိဆႏၵေလာဘဟာ ကုန္သြားတယ္
လုိ႔ ကုိ မရွိဘူး..လုိျခင္မွဳအသစ္ေတြသာ တုိးတုိးလာ
တယ္..မိမိမွာ ဆႏၵျပည့္၀တယ္လုိ႔ကုိ မရွိဘူး..
မိမိရဲ႕စိတ္ကေလးကုိ ကုိယ္တုိင္ဘဲ အသိလိမၼာ
ဥာဏ္ပညာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္နဳိင္မွ ခ်မ္းသာသုခကုိရမယ္..
စိတ္သြားတုိင္း စိတ္အလုိဆႏၵျဖစ္တုိင္း.အဆင္အျခင္
မရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆုိရင္..ဘ၀ဟာ ပူေလာင္
မွဳေတြ ဆင္းရဲျခင္းေတြနဲ႔ မြန္းၾကပ္ေနအုံးမွာပါ..ကုိယ့္
ဘ၀ကုိယ္ ခ်စ္ရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္ရင္..ကုိယ့္စိတ္ကုိ
သတိေလးနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ေနထုိင္နဳိင္ၾကေသာ..
သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ....
ကုိယ္က်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျပီး..ေမတၱာ ကရုဏာအား
ေကာင္းေသာ သူေတာ္စင္ႏွင့္ ဆုံေတြ႔ရပါလုိ၏....ဟုတ္
တယ္ေလ..ယေန႔ကာလတြင့္...ကုိယ္က်င့္သီလႏွင့္ လြန္
စြာျပည့္စုံျပီး ေမတၱာ ကရုဏာအားေကာင္းေသာ သူ
ေတာ္ေကာင္းေတြ ရွားပါးေနေပျပီ..ထုိသုိ႔ေသာ သူေတာ္
ေကာင္း ပညာရွိႏွင့္ ေတြ႕ရလွ်င္လည္း ထုိပုဂိၢဳလ္ကုိအ
ေၾကာင္းျပဳျပီး..စိတ္ခ်မ္းသာရ..ကုသုိလ္ေတြတုိးပြားလုိ႔
မဂၤလာေတြရွိလုိ႔..ေပ်ာ္စရာေကာင္းလုိက္တာ...က်က္
သေရေတြ ရွိလုိက္တာ...
သူေတာ္ေကာင္းေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဘုရား
ကုိးကြယ္ရတယ္ တရားကုိးကြယ္ရတယ္..သံဃာစစ္
သံဃာမွန္ေတြကုိ ကုိးကြယ္ရတယ္..မသိေသးတဲ့..မ
ၾကားနားရဘူးေသးတဲ့..တရားေတြကုိ ၾကားနာရတယ္.
ေန႔စဥ္ ေန႔စဥ္ သူေတာ္ သူျမတ္ေလာင္း အရွင္ေကာင္း
ၾကီးေတြကုိ ဖူးျမင္လုိက္ရတာနဲ႔..သူတုိ႔ရဲ႕ ေအးခ်မ္းတဲ့
ေမတၱာဓာတ္ေတြက မိမိမွာ စီး၀င္လုိ႔...ေအးခ်မ္းလုိက္တာ
ဒါေၾကာင့္မုိ႔...အားလုံးေသာပုဂိၢဳလ္အေပါင္း..အရွင္
ေကာင္းတုိ႔သည္လည္...သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္း
တုိ႔နဲ႔သာ ဆုံေတြ႕ၾကပါေစ...သူေတာ္ေကာင္းသူျမတ္
ေလာင္းတုိ႔နဲ႕ ဆုံေတြ႕ျပီး...ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေသာ
ဘ၀ကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္နဳိင္ၾကပါေစ....


Monday, August 31, 2009

မဟာအတုလဂုဏ္ရည္ မန္းေရႊလီေက်ာင္းေတာ္ၾကီး (အေနာက္ဘက္ျခမ္း)ျမင္ကြင္း

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ မဟာအတုလဂုဏ္ရည္ မန္းေရႊလီေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ ေရႊပင္ေငြပင္ေက်ာင္း

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ ပညာဂုဏ္ရည္ေက်ာင္း

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းးေက်ာင္းတုိက္ ဓမၼဂုဏ္ရည္ေက်ာင္း

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ သာသနာလကၤာရ သိမ္ေက်ာင္း

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ ေဆးေက်ာင္း (တုိက္စိမ္း)ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ စိန္ခဲ ေရႊခဲ ၄-ထပ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ သိဒၶိစံတုိက္ေက်ာင္း

စာသင္သားတုိ႔ ခုိနားရာ အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ မဟာသုခါ၀ါသေက်ာင္း

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ မဟာသုခဒါယီေက်ာင္း

မႏၱေလးျမိဳ့ အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ အနႏၱဂုဏ္ရည္ေက်ာင္း

လူ၏စိတ္သည္ အင္မတန္မွ ဆန္းၾကယ္၏..မေကာင္းတာ
ကုိ တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ေပမဲ့... ေကာင္းတာကုိက် ....
ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္သည္..။ ေကာင္းက်ဳိးကုိ လုိျခင္ေပမဲ့
ေကာင္းေသာအလုပ္ ေကာင္းေသာအက်င့္ က်င့္ရမွာ
ကုိေတာ့ လြန္စြာ ပ်င္းရိေနေပသည္..။ မိမိႏွလုံးသား
၀ယ္ ကုိယ့္ဘုိ႔ၾကည့္ ရယူျခင္စိတ္ျဖစ္ေလတုိင္း...
စိတ္သည္ အညစ္အေၾကးတင္၏..ထုိအညစ္
အေၾကးသည္..မိမိအား မည္ေသာအခါမွွ် ေကာင္း
က်ဳိးကုိ ယူလာမည္မဟုတ္ေပ...။ စိတ္ကုိ ျဖဴစင္သန္႔
ရွင္းေနေအာင္ထားရေပမည္...အ၀တ္အစား ခႏၶာ
ကုိ္ ညစ္ပတ္က တစ္ဘ၀သာ ဒုကၡခံစားရေပမည္...။
စိတ္ညစ္ေၾကးတင္ေနက..စိတ္ညစ္ပတ္က..တစ္သံသ
ရာလုံး...အက်ည္းတန္ ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔ျဖင့္...နစ္မြန္း
ေနေပမည္...။
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သနားရင္...ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြားကုိ
လုိလားရင္..ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္ရင္..ကုိယ္တုိင္ဘဲ..
ေကာင္းတာေတြလုပ္ပါ... ဟု ..ေမတၱာ ေစတနာ အရင္း
ခံျပီး တုိက္တြန္းလုိက္ပါသတည္း...။

Sunday, August 30, 2009

ေ၀းေ၀းမသြားပါနဲ႔လား..ေ၀းေ၀းသြားရင္..ရင္မွာတစ္မ်ဳိးၾကီး
ဟာေနလုိ႔ပါ...စိတ္မွာလည္း..သူနဲ႔ေ၀းသြားရင္..ဂနာမျငိမ္ဘူး
ကြယ္...မ်က္လုံးမ်ားမွာလည္း မ်က္ရည္စေတြ..ခိုတဲြလုိ႔..သူမရွိ
ေတာ့တဲ့..ေန႔ရက္ေတြမွာ..အရာအားလုံးဟာေျခာက္ေသြ႕သြား
သလုိဘဲ..သူရယ္..လာပါေတာ့လား...ခုမ်ားေတာ့..အရပ္မ်က္
ႏွာေတြဟာလည္း ငါ့မ်က္၀န္းထဲမွာ..ေမွာင္မည္းလုိ႔..ေနပါေပါ့
ေတြေ၀မွဳေတြဟာ..နာရီတုိင္းမွာ..ခ်ိန္းေျခာက္ေနရဲ႔...ေပ့ါပါး
ျခင္းမရွိတဲ့စိတ္မွာ..သူ႔ကုိ..တမ္းတရင္း..ေန႔ဟာလည္း ေန႔နဲ႔
မတူဘူး..ညဟာလည္း..ညနဲ႔မတူျပန္ေတာ့ဘူးကြယ္...
အတူေလွွ်ာက္ခဲ့ဘူးတဲ့ တကၠသုိလ္လမ္းမၾကီး၀ယ္..
ခုေတာ့..ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း..သံသယေတြ ခုိစီးရင္..
နားလည္ျခင္းမရွိတဲ့သူ႔ကုိ..စိတ္ေကာက္ေနမိေပါ့ကြယ္...
သူ..ဆုိတာ တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူး...လူတိုင္း လူတုိင္းေဆာင္
ထားရမယ့္..သတိကုိ..ေျပာတာပါ..အုိေက..လူတုိင္းလူတုိင္း..
သတိတရား...ကုိယ္စီထားနဳိင္ၾကပါေစ... သတိတရား..
လက္ကုိင္ထားျပီး..ေကာင္းျမတ္ေသာ အလုိဆႏၵဟူသမွွ်
ျပည့္၀ၾကပါေစ...
ယေန႔လူသားတုိ႔၏ စြမ္းရည္သည္ အံ့ဘြယ္ေကာင္း
ေလာက္ေအာင္ပင္ ထူးျခားတုိးတက္ေနေပသည္။
လူသားတုိ႔၏ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ပင္..ကမၻာၾကီးသည္ က်ဥ္း
ေျမာင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြား၏..။ေ၀းကြာလွပါသည္ဆုိ
ေသာ အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ အေနာက္တုိင္းသည္..လူသားတုိ႔
၏ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ မိနစ္အနည္းငယ္ႏွင့္ပင္ စကားေျပာ၍
ရသလုိ သတင္းတုိ႔ကိုလည္း နားေထာင္နဳိင္ေပသည္.. ထုိ႔
ထက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္စြာ စြမ္းေဆာင္နဳိင္ရည္ ရွိသည္ကုိ
ကြ်န္ဳပ္အေနျဖင့္ ကုန္စင္ေအာင္ ေျပာမျပတတ္ေပ...
ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလကုိ အေရွ႕ကုိ အေရွ႕
အေနာက္ကုိ အေနာက္ဟု မဆုိနုိင္ေတာ့..သိပၸံအစြမ္းေၾကာင့္
ကမၻာၾကီးသည္ ေဒြးေရာယွက္တင္ေနေပသည္..သိပၸံပညာ
ရွင္တုိ႔အားလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ထုိက္ပါေပစြ...။
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထူးျခားေကာင္းမြန္စြာတုိးတက္ေနေသာ
ယေန႔ေခတ္ကာလ၀ယ္..နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(စိတ္ပုိ္င္းဆုိင္ရာ)
ပါ ထူးျခားတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နဳိင္ပါမူ....ကြ်န္ပ္တုိ႔
ကမၻာၾကီးသည္ သာယာ၀ေျပာမွဳ..ျငိမ္းခ်မ္းစုိေျပမွဳတုိ႔ျဖင့္
ေနျခင္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမၻာေျမျပင္ၾကီး ျဖစ္ေပလိမ့္
မည္...။
အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ နားလည္
ေပးစြမ္းနဳိင္မွဳ..ခြင့္လြတ္ေပးစြမ္းနဳိင္မွဳ..ရုိေသေလးစားမွဳ..
စေသာ ..ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားတုိ႔ျဖင့္ နာမ္ပုိင္းဆုိင္
အား ခ်ယ္မွဳန္းနဳိင္ၾကပါမူ...ဧကန္အတိ ရွဳမျငီးျငိမ္းခ်မ္းေသာ
ကမၻာေျမၾကီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္..။ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေသာ
ကမၻာၾကီးျဖစ္ဘုိ႔အတြက္ သင့္လည္း တတ္စြမ္းသေလာက္
ကမၻာၾကီးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ပါ... ကူညီပါ...