အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Sunday, August 30, 2009

ယေန႔လူသားတုိ႔၏ စြမ္းရည္သည္ အံ့ဘြယ္ေကာင္း
ေလာက္ေအာင္ပင္ ထူးျခားတုိးတက္ေနေပသည္။
လူသားတုိ႔၏ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ပင္..ကမၻာၾကီးသည္ က်ဥ္း
ေျမာင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြား၏..။ေ၀းကြာလွပါသည္ဆုိ
ေသာ အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ အေနာက္တုိင္းသည္..လူသားတုိ႔
၏ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ မိနစ္အနည္းငယ္ႏွင့္ပင္ စကားေျပာ၍
ရသလုိ သတင္းတုိ႔ကိုလည္း နားေထာင္နဳိင္ေပသည္.. ထုိ႔
ထက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္စြာ စြမ္းေဆာင္နဳိင္ရည္ ရွိသည္ကုိ
ကြ်န္ဳပ္အေနျဖင့္ ကုန္စင္ေအာင္ ေျပာမျပတတ္ေပ...
ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလကုိ အေရွ႕ကုိ အေရွ႕
အေနာက္ကုိ အေနာက္ဟု မဆုိနုိင္ေတာ့..သိပၸံအစြမ္းေၾကာင့္
ကမၻာၾကီးသည္ ေဒြးေရာယွက္တင္ေနေပသည္..သိပၸံပညာ
ရွင္တုိ႔အားလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ထုိက္ပါေပစြ...။
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထူးျခားေကာင္းမြန္စြာတုိးတက္ေနေသာ
ယေန႔ေခတ္ကာလ၀ယ္..နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(စိတ္ပုိ္င္းဆုိင္ရာ)
ပါ ထူးျခားတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နဳိင္ပါမူ....ကြ်န္ပ္တုိ႔
ကမၻာၾကီးသည္ သာယာ၀ေျပာမွဳ..ျငိမ္းခ်မ္းစုိေျပမွဳတုိ႔ျဖင့္
ေနျခင္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမၻာေျမျပင္ၾကီး ျဖစ္ေပလိမ့္
မည္...။
အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ နားလည္
ေပးစြမ္းနဳိင္မွဳ..ခြင့္လြတ္ေပးစြမ္းနဳိင္မွဳ..ရုိေသေလးစားမွဳ..
စေသာ ..ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားတုိ႔ျဖင့္ နာမ္ပုိင္းဆုိင္
အား ခ်ယ္မွဳန္းနဳိင္ၾကပါမူ...ဧကန္အတိ ရွဳမျငီးျငိမ္းခ်မ္းေသာ
ကမၻာေျမၾကီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္..။ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေသာ
ကမၻာၾကီးျဖစ္ဘုိ႔အတြက္ သင့္လည္း တတ္စြမ္းသေလာက္
ကမၻာၾကီးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ပါ... ကူညီပါ...

No comments:

Post a Comment