အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, August 31, 2009

မဟာအတုလဂုဏ္ရည္ မန္းေရႊလီေက်ာင္းေတာ္ၾကီး (အေနာက္ဘက္ျခမ္း)ျမင္ကြင္း

No comments:

Post a Comment