အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, August 31, 2009

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းးေက်ာင္းတုိက္ ဓမၼဂုဏ္ရည္ေက်ာင္း

No comments:

Post a Comment