အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Friday, August 13, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္

(မဇၩိမသတင္းဌာန | ေသာၾကာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၀၀ မိနစ္)
ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာလိုက္သည္။

ျမန္မာ့အသံမွတဆင့္ ေကာ္မရွင္က ယေန႔ နံနက္က ထုတ္လႊင့္သြားရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပမွာျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းကိုလည္း ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ကစကာ ၾသဂုတ္လကုန္ထိ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

အဖုံး

အဖုံးတရားႏွစ္ပါးတြင္ တစ္ပါးေသာ အဖုံးမွာ သိစရာအာရုံပုိင္း၌ "ဖုံး"ျခင္းျဖစ္၏...။ထုိအဖုံးျဖင့္ သိစရာအာရုံပုိင္း ကုိ ဖုံးလုိက္ေသာအခါ သိစရာအာရုံကုိ အမွန္အတုိင္းမျမင္ေတာ့။ေဖါက္လဲြေဖါက္ျပန္ျမင္ရေအာင္ပင္ ဖုံးျခင္းျဖစ္၏..။အာရုံပုိင္းဆုိင္ရာအဖုံးကုိ ေဥယ်ာ၀ရဏ ဟုဆုိ၏...။
ေနာက္အဖုံးတစ္ခုမွာ သိတတ္ေသာဥာဏ္ပုိင္း၌ ဖုံးျခင္းျဖစ္၏...။ထုိအဖုံးျဖင့္ သိတတ္ေသာဥာဏ္ပုိင္းကုိ ဖုံးလုိက္ေသာအခါ သိတတ္ေသာဥာဏ္သည္ သိစရာအာရုံကုိ အမွန္အတုိင္းမသိေတာ့။ေဖါက္လဲြေဖါက္ျပန္သိေလ ေတာ့၏...။အမွန္အားျဖင့္ သိတတ္ေသာဥာဏ္ကုိ အမွန္အတုိင္းမသိဘဲ ေဖါက္လဲြေဖါက္ျပန္သိေအာင္ သိတတ္ေသာ ဥာဏ္ပုိင္း၌ ဖုံးျခင္းျဖစ္၏...။ပါဠိေ၀ါဟာရအားျဖင့္ သိတတ္ေသာဥာဏ္ပုိင္း၌ ဖုံးေသာ အဖုံးတရားကုိ ဥာဏာ၀ရဏဟု ဆုိ၏...။
သိစရာအာရုံပုိင္း၌ ဖုံးထားျခင္းဟူသည္မွာ ဘိလူးကုိ နတ္မင္း၀တ္စုံးျဖင့္ ဖုံးထားျခင္းသေဘာမ်ဳိးျဖစ္၏...။ထုိကဲ့သုိ႔ ဖုံးထားပါက ဘိလူးကုိ ဘိလူးအျဖစ္မျမင္ရေတာ့ဘဲ နတ္မင္းအျဖစ္သာျမင္ရေတာ့၏....။ဤသေဘာမ်ဳိးကုိ သိစရာအာရုံပုိင္း၌ ဖုံးျခင္းဟူ၍ဆုိရ၏...။
တစ္ဖန္ ျမင္းကုိ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ဆင္ေပးထားပါက အရာရာတုိင္းကုိ အစိမ္းေရာင္အျဖစ္သာသိေလ၏...။ဤသေဘာမ်ဳိးကုိ သိစိတ္ပုိင္း၌ ဖုံးျခင္းဟူ၍ဆုိရ၏....။
(ဦးေရႊေအာင္)

Monday, August 9, 2010

ျမတ္ဘုရားသည္ နတ္ဘုရားမဟုတ္

ျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ဘုရားတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။ဤၾကီးက်ယ္ေသာ ဆရာသမားကုိ နတ္ဘုရားတစ္ဆူအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းလည္း မရွိပါ.သူသည္ သူတပည့္မ်ားအား မိမိတုိ႔၏ ကယ္တင္ျခင္း(သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း)အတြက္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ အားကုိးရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းေတာ္မူသည္..။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္...စိတ္ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖဴစင္ျခင္းတုိ႔သည္ မိမိအေပၚတြင္သာ မူတည္ေသာေၾကာင့္တည္း...
ကယ္တင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ေနေသာ ေမြးဖြားျခင္းနွင့္ ေသျခင္း သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း အတြက္ သူတစ္ပါးတုိ႔အား အားထားမွီခုိရျခင္းသည္ အႏုတ္လကၡဏာျဖစ္၏..။သုိ႔ေသာ္...မိမိကုိယ္ကုိ အားထားမွီခုိ ျခင္းသည္ အေပါင္းလကၡဏာျဖစ္၏...။
သူတစ္ပါးတုိ႔အား အားထားမွီီခုိျခင္းသည္ မိမိ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ စြန္႔လြတ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏..။သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းသည္ ဥာဏ္ပညာ၏ အစျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားရပ္သည္ ဗုဒၶၶဘာသာ၀င္အဖုိ႔ အဓိပၸါယ္မရွိေျခ..။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္....ဘယ္ေနရာ၌မဆုိ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈျဖစ္ေပၚလာပါက မုိက္မဲသူ၌သာ ျဖစ္ေပၚ၏..ဥာဏ္ပညာရွိသူ၌ မျဖစ္ေပၚေျခ...
(သိပၸံနယ္လြန္ ဗုဒၶဘာသာ...မွ)
ွိ

Sunday, August 8, 2010

ေ၀ဇယႏၱာဆရာေတာ္ဥဳးမေဟာသဓပ႑ိတ(၀ါရွင္တန္)အေမရိကန္နဳိင္ငံ ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ ေ၀ဇယႏၱာဆရာေတာ္ ဥဳးမေဟာသဓပ႑ိတ..မက်န္းမမာျဖစ္ေနသည္မွာ ငါးလနီးနီးရွိပါျပီ......ၾကင္ၾကင္နာနာျဖင့္ မက်န္းမာေနသူအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္..နာမက်န္းျဖစ္ေနသူအတြက္ လြန္္စြာမွ တန္းဘုိးျဖတ္မရနဳိင္ေသာအရာျဖစ္ေပသည္....။ခ်ဳိသာ နူးညံ့ေသာအားေပးစကားကုိ ၾကားရသျဖင့္..နာမက်န္းသူအတြက္ အားေဆးျဖစ္ရသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ၾကံဳဘူးၾကေပမည္..ကုိယ္၏ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏုတ္၏ေစာင္မျခင္းျဖင့္ လုူနာကုိ သက္သာရာရေစသည္...ေရာဂါႏွိပ္စက္သျဖင့္ အားငယ္ေနရေသာ လူမမာအတြက္..ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ကူညီသင့္ၾကေပသည္...ထုိကဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္...စိတ္ေကာင္းရွိေသာ သူတုိ႔မွသာ လုပ္နဳိင္ေပသည္..
ယခုအခါ သီတဂူဆရာေတာ္သည္..အေမရိကန္ေရာက္ခုိက္ ေလျဖတ္ေရာဂါခံစားေနရေသာ ေ၀ဇယႏၱာဆရာေတာ္ဥဳးမေဟာသဓပ႑ိတ...(၀ါရွင္တန္)အား...ၾကင္ၾကင္နာနာဂရုစိုက္ေနပုံမွာ..
ျမင္ရသူတုိင္းအတြက္ ၾကည္ႏူးစရာျဖစ္ရေပသည္..