အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, September 23, 2010

ထုံးတမ္းစဥ္လာ(၂)


အဲဒီေနာက္ သင္ဟာ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေကာင္းလုပ္ေဆာင္လိမ့္မယ္..
ရုပ္လြန္ပညာရဲ႕ အနက္အနဲကုိ ေလ့လာလုိက္စားေကာင္း လုိက္စားမယ္...။
တစ္ခ်ဳိ႕ထုံးတမ္းစဥ္လာဓေလ့ေတြကုိ ျငင္းဆုိဖုိ႔ ယုတိၱ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး..။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့..ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ အဲဒီရုိးရာဓေလ့ကုိ နားမလည္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္..။
ထုံးတမ္းစဥ္လာတုိင္းဟာ အေတြးအေခၚေတြ အေတြ႕အၾကဳံေတြနဲ႔
အမ်ားၾကီး ပတ္သက္ေနပါတယ္..။
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပါ ျပည့္စုံတဲ့လူေတြ တုိးျမင့္ေအာင္
စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္..။
အခ်မနမ္(achamanam)လုိ႕ေခၚတဲ့ ေရသုံးစက္ကုိ ေသာက္ျခင္းဟာ
လူေတြရဲ႕ ခံႏုိင္ရည္ကုိ ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့သေဘာပါ..။
ဘုရားရွိခုိး ဆုေတြေတာင္းသူေတြ
ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းေတြ ထိေတြ႔ လႈပ္ရမ္းျခင္းဟာ
ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြကုိ အသက္သြင္းတာပဲျဖစ္ပါတယ္...။
ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေရာ အာရုံေၾကာေတြကပါ...မျပီးႏုိင္ပါဘူး..။
ေယာဂက်င့္စဥ္လုိမ်ဳိး ထုိင္ေနျခင္းဟာ စြမ္းအားေရလ်ဥ္ေတြ လြယ္ကူစြာ စီးဆင္းေစဖုိ႔
ေက်ာရုိးကုိ ေထာင္မတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္..
ျဖဴစင္မႈရဲ႕ သေကၤတျဖစ္ေသာ ဘာသာေရးပဲြေတာ္အတြင္း
သစ္သီး သစ္ရြက္ေတြ ပန္းေတြ လႈဒါန္းျခင္းေတြလဲ
ထုိနည္းတူပါပဲ..မိမိရဲ႕ စြမ္းအားေရလ်ဥ္ေတြ စီးဆင္းေစဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္....
ဘာသာေရးထုံးတမ္စဥ္လာမ်ားဟာ ငုတ္ေနတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္...။
၀န္ခံခ်က္....Murali A Raghavan ေရးသားေသာ Rituals As Learning Toolsဟူေသာ ေဆာင္းပါး၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္ အရွင္နာဂ(ပူေနး)
Align Center
Wednesday, September 22, 2010

ရုိးရာထုံးတမ္းစဥ္လာ


တယ္လီဗီးရွင္း ေရာင္း၀ယ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ
ရွဳပ္ေထြးျပီး သိပၸံနည္းက် တယ္လီဗီရွင္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္္
မလုပ္တတ္သလုိ..သင့္ကုိလည္း အဲဒီနည္းလမ္းမေျပာႏုိင္ပါဘူး္
သူက သင့္ကုိ ညြန္ၾကားစာေစာင္ႏွင့္ remote ကုိ သင့္လက္ထဲမွာ ေပးပါလိမ့္မယ္...
အဲဒီစာကုိ ဖတ္ျပီး...
သိပၸံဗဟုသုတမရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ေတာင္မွ..
တီဗီြ၏ ရုပ္ပုုံေတြ အသံေတြ အလင္းအေမွာင္ေတြ ကာလာေတြကုိ
သင္ဟာ လုပ္ႏုိင္ ညွိေပးႏုိင္ပါတယ္...
ခလုပ္ကုိႏွိပ္ျပီး တီဗြီ ခ်ာနယ္ေတြကုိ ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္....။
သင့္ရဲ႕ အိမ္တံခါး၀ကုိ သိပၸံပညာက ယူလာေပးတဲ့ အသုံးခ်သိပံၸ အသုံးခ်နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္...
အသုံးခ်သိပံၸ အသုံးခ်နည္းပညာဆုိတာ
သိပံၸပညာရဲ႕ အျပင္ေဖၚျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္...
အထက္ပါ ေဖၚျပခ်က္ဟာ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒတုိရဲ႕ၾကားက
ဆက္ႏြယ္ေနမႈျဖစ္ပါတယ္...။
ဘာသာေရးဆုိတာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပင္ပန္းေဖၚျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္..။
သူတုိ႔ဟာ အခ်ိန္ေတြေျပာင္းလဲသြားေစႏုိင္တယ္...။
ဘာသာတရားအသီးသီးမွာ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ တပည့္မ်ားရဲ႕
ကုိယ္ပုိင္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ပါတယ္...။
သိပံၸပညာလုိပဲ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကေတာ့..
ျပႆနာေတြကုိ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ကူညီတယ္..
ေနာက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြကုိ
တုိးတက္ေအာင္ အကူအညီေပးမႈျဖစ္ပါတယ္...။
သိပံၸပညာဟာ တစ္ခုျခင္း တစ္ခုျခင္း သဘာ၀လြန္ ျပႆနာေတြကုိ
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရစဥ္..
ဘာသာအယူ၀ါဒေတြကေတာ့ ျပႆနာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ရွာေဖြတုိက္ခုိက္ေနပါတယ္..။
ျပႆနာ အရင္းအျမစ္အားလုံးဟာ
မသိျခင္းေမာဟထဲမွာ ျမဳပ္၀င္ေနပါတယ္..
ဘ၀ရဲ႕ အစစ္အမွန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔..
အစစ္အမွန္တရားေတြကုိ လက္ခံႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးကုိ မသိမႈေပါ့....။
သိပံၸပညာကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀မွာ အသုံးခ်ေနစဥ္...
ေရွးရုိးထုံးတမ္းစဥ္လာဓေလ့ေတြကို..
“အဲဒီဓေလ့ေတြဟာ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ေဆာင္သလဲ” စသည္
ေမးခြန္းမ်ား မေမးပဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္...။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့...
“ဘယ္လိုလဲ” “ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔လဲ” ေမးတတ္တဲ့သူကုိ
အားလုံးက သတိထားေနၾကလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္...
အသုံးခ်သိပံၸ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာေတြဟာ
အသုံး၀င္တဲ့ ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြနဲ႔
အခ်ိန္မေရြး အျမဲတမ္း တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ
ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားဟာလည္း လက္တဲြသြားေနပါတယ္...။
ရုိးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားနဲ႔ ညြန္ၾကားထားတဲ့ ဘာသာေရးေတြကုိ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္..။
ဘာသာေရးေတြဟာ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္...။
လူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသုံးျပဳဘုိ႔အတြက္
လြယ္ကူတဲ့ေျခလွမ္းေတြကုိ အကူအညီရယူထားပါတယ္..။
သင္ဟာ ေလ့လာဘုိ႔ စိတ္ကညြတ္ေနတယ္ဆုိရင္
သိပၸံပညာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာပါ..
သိပၸံပညာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး..အယူအဆေတြ ပုံေသးနည္းေတြကုိ နားလည္လာမယ္..
အရာ၀တၳဳေတြဟာ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္ေနတာဆုိတာနဲ႔
ပတ္သက္ျပီး နားလည္လာမယ္..။
အမွန္တရားကို ရွာေဖြဖုိ႔..အမွန္တရားအတြက္ စြန္႔စားဖုိ႔..
သင့္မွာ အေရးၾကီးတဲ့ စိတ္ေတြရွိပါတယ္..
၀န္ခံခ်က္...Murali A Raghavan ေရးသားေသာ Rituals As Learning Toolsဟူေသာ ေဆာင္းပါး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္... အရွင္နာဂ(ပူေနး)

Tuesday, September 21, 2010

ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသလား?


သင့္ဘ၀လမ္းခရီးမွာ သင္ဟာ မ်က္နွာသာေပးခံရမႈေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကဳံရသလုိ
မ်က္ႏွာလဲြခံရမႈေတြနဲ႔လဲ ေတြ႕ၾကဳံရမွာ အေသအျခာပါဘဲ..
အေျခအေနေတြ အခ်ိန္အခါေတြရဲ႕..မ်က္ႏွာသာအေပးခံရမႈ
ေထာက္ခံမႈေတြနဲ႔ စတင္ေတြ႕ၾကံဳေသာအခါ..
ပမာဏအနည္းငယ္မွ် လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္..။
ဒါေပမဲ့..အခက္ခဲေတြနဲ႔ စတင္ရင္ဆုိင္ရျပီဆုိရင္..
ၾကီးမားေသာ အျမန္ႏႈံးနဲ႔ ေလွ်ာက္လမ္းရမဲ့ လမ္းစဥ္ သေကၤတကုိ ယူရပါေတာ့မယ္..။
“သူက..တစ္ဦးတည္း”
“သူက..ဘယ္သူကုိ ..ခ်စ္တာလဲ”
“သူကေရာ..သူ႔ကုိ ..ခ်စ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားရဲ႕လား”
က်င္က်င္နာနာ ႏူးႏူးည့ံည့ံနဲ႔ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းဟာ ရတနာျဖစ္ပါတယ္..။
မူမမွန္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ သူက ခဏတစ္ျဖဳတ္ မုိးရြာလုိက္တာလား..။
သူဟာ ကံေကာင္းသူျဖစ္ပါတယ္..
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့..သူ႔ကုိ အျမဲတမ္း ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ေလ့ရွိတဲ့
ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေနရလိုေပါ့...။
မီးရာ(Meera)..သူမဟာ ခရစ္သွ်နာအေပၚမွာထားတဲ့
ၾကီးမားေသာသံေယာဇဥ္ေတြ အေလးအနက္ထားမႈေတြဟာ
အေျဖမဟုတ္သလုိ သူမအတြက္လည္း အေျဖမဟုတ္ပါဘူး..
သူမကုိ ခ်ဳပ္ျခယ္တဲ့ေဆြမ်ဳိး ..ျပႆနာရွာတဲ့ ေဆြမ်ဳိးေတြမရွိပါဘူး..
အလားတူပဲ..ေခါင္းမာတဲ့ ဘုရင္ ဟိရန္ညာကရွိပု(Hiranyakashipu)အတြက္လည္း
အေသးအဖဲြ ျပႆနာေလးေတြကလဲြရင္..တစ္ျခား ျပႆနာမရွိပါဘူး..။
သူဟာ ဟရိ(Hari)အေပၚမွာ ၾကီးမားတဲ့သံေယာဇဥ္..
ၾကီးမားတဲ့အေလးအနက္ထားမႈ ခုိင္ခုိင္မာမာမရွိပါဘူး..။
ျပႆနာရွာသူေတြဆုိတာ..
သီးခံမႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာမဟုတ္သလုိ..
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလည္း မေနာနဲ႔ပဲ အာရုံခံၾကည့္တယ္..လက္ေတြမပါဘူး..။
ျပႆနာေတြ အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔
လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာတဲ့အခါ..
ဘုရားသခင္က သဘာ၀တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြကုိ
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား အျမန္တည္ေထာင္ေပးျခင္တယ္..လုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ျခင္လဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္..။
တစ္နည္းေျပာရရင္...
ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြ..သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈေတြ..
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လမ္းစဥ္ေပၚမွာ ေရာက္ရွိလာရင္...
ဘုရားသခင္က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကုိ သိတယ္..
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြကုိ အေလးအနက္ထားတယ္..ဆုိတာကုိ ဘုရားသခင္ သိတယ္..
အခက္အခဲေတြ အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ေတြႏွင့္
ရင္ဆုိင္လာရတဲ့အခါ..
အဲဒီအေျခအေနေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ..
မိမိရဲ႕ တည္ျငိမ္မႈသဘာ၀ကုိ ရေအာင္လုပ္ပါ...။
မ်က္ႏွာသာေပးခံရတဲ့အေျခအေနေတြ အေလးေပးခံရမႈေတြ
ေဖါင္းပြမႈမျဖစ္ပါေစနဲ႔..
ေကာင္းက်ိဳးမျပဳႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ႏွလုံးသားမွာ မထားပါနဲ႔..။
ေပ်ာ္ရြင္မႈေရာ ၀မ္းနည္းေၾကကဲြရမႈေတြေရာ ဒီႏွစ္ခုလုံးဟာ
အျမဲတမ္း ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ေလ..
စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ ..အေဆာက္အဦးေတြ..တန္ခုိးအာဏာေတြ..ဒါေတြအားလုံးဟာ
ဘ၀ေနာက္ဆုံးခရီးမွာ မလုိက္ပါႏုိင္ပါဘူး..
ေသဆုံးျပီးတဲ့ေနာက္ လုိက္ပါမယ့္အရာကေတာ့..ပင္ကုိယ္ ေမြးရာပါ သဘာ၀ပါဘဲ..။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သင့္ရဲ႕ သဘာ၀တရားေတြ..တုိးတက္ေနေအာင္ အျမဲတမ္းၾကိဳးစားပါ..။
ဗဟုသုတ ေနမင္းၾကီးဟာ သင့္ဘ၀မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းမွာ ေပၚထြန္းေနပါတယ္..
ကမၻာၾကီးရဲ႕ သံသယအေမွာင္ထဲမွာ ေျခဦးတည္ရာကုိသြားေနတဲ့
ဒီမေကာင္းဆုိး၀ါးဆုိးစိတ္(မေကာင္းတဲ့စိတ္)ဟာ အမွန္တရားေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတယ္..။
ေလာဘ ေဒါသနဲ႔တူတဲ့ ဒီေရာဂါ ေ၀ဒနာေတြဟာလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ပါလိမ့္မယ္..
သင့္ဘ၀လမ္းဟာ အျပည့္အ၀ အလင္းေရာင္ ရွိပါတယ္..
ေကာင္းခ်ီးေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္..
လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔..သင္ဟာ..စစ္မွန္ေသာ စိတ္ေက်နပ္မႈေတြကုိ
ရွာေဖြေတြ႕ရွိပါလိမ့္မယ္...။
၀န္ခံခ်က္...Asaram Bapuေရးသားေသာ Facing Problems? Goodဟူေသာ
ေဆာင္းပါး၏ တစ္စိတ္
တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္..
အရွင္နာဂ(ပူေနး)
Monday, September 20, 2010

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ သေဘာထား


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ လူေတြကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ တုန္ျပန္မိေသာအခါ
ခႏၶၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးလည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ဦးတည္ရာကုိ လႈပ္ရွားမိပါတယ္..
စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ ခံစားေနရျပီးေတာ့..
အေတြးအေခၚေတြ..ခံစားမႈေတြအားလုံးဟာ
အာရုံေၾကာေတြ ကုိယ္ခံအားေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနပါတယ္..
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဘ၀မွာ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနအားလုံးကုိ
ဂရုစုိက္ျပီး တုန္႔ျပန္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္...
အေမရိကန္စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့
ေနာ္မန္ကူးစင္(Norman Cousins)
အလြန္ေနမေကာင္းျဖစ္စဥ္
သူ႕ဆရာ၀န္က အေျခအေနမေကာင္းမွန္းသိတဲ့အခါ..
သူ႔ကုိ စြန္႔ခြါသြားခဲ့ပါတယ္...
ရက္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့..လူနာထံကုိ ျပန္သြားတယ္..
ေနာက္ျပီးဆန္႔က်င္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္အတြက္
ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေစတယ္..
အျပဳသေဘာေဆာင္ အေကာင္းျမင္မႈေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ
အျပဳသေဘာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတယ္လုိ႔
လူနာနဲ႔ ၀မ္းကဲြညီကုိေတာ္သူကုိ စည္းရုံးေျပာဆုိတယ္..
ထုိ႔ေနာက္ ဟာသရုပ္ရွင္းကား အစစ္အမွန္ေတြကုိ ငွားျပီး
ပုံမွန္စတင္ၾကည့္ခုိင္းတယ္...
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့
အိပ္ေဆးအကူအညီမပါဘဲ လူနာအိပ္ႏုိင္လာတယ္ဆုိတာကုိ
ဆရာ၀န္က သတိထားမိတယ္..
ျပင္းထန္စြာ နာက်င္မႈေတြဟာလည္း ေလ်ာ့က်သြားတယ္..
အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေပၚမွီေနရတာလည္း နည္းသြားတယ္
ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူဟာ ျပန္လည္ ေနေကာင္းလာပါတယ္..လုိ႔
ျဗိတိသ် ေဆးဂ်ာနယ္မွာ သူ႔အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေရးသားထားပါတယ္..။
အာတ္ မတ္သီးယတ္ (Art Mathias)ဟာ အမွ်င္ေလးေတြအပါအ၀င္
အစားအေသာက္အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔
မတည့္ပါဘူး..
သူဟာ ၀ါနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ခ်ည္ထည္ေလးေတြကုိ ၀တ္ဆင္တယ္..
အဲဒီအ၀တ္အစားေတြဟာ ေစ်းၾကီးတယ္..
သူ႔အေျခအေနဟာလည္း မေကာင္းဘူး..
ဒါကုိသိေတာ့ ဆရာ၀န္ဟာ သူ႔ကုိ စြန္႔ခြါသြားတယ္...။
တစ္ေန႔မွာ သူဟာ ခြင့္လြတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး နားေထာင္ရတယ္..
သူ႔ကုိ နာက်င္ေအာင္ လုပ္တဲ့သူေတြကုိ ခြင့္လြတ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္..။
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သူဟာ မတည့္တဲ့အစားအစာေတြအပါအ၀င္
အစားအစာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စားႏုိင္လာတယ္..
အသားအေရေတြဟာလည္း ေကာင္းလာတယ္..ဆုိတာကုိ ရုတ္တရက္ သိလုိက္တယ္..။
ဒီလုိအံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ အနာေရာဂါေတြ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းေနာက္ကြယ္မွာ
သူ႔အေတြးအေခၚေတြ အဓိက ေျပာင္းလဲလုိက္တာလည္းပါတယ္..
သူ႔ကုိ နာက်င္ေအာင္လုပ္တဲ့သူေတြကုိ ခြင့္လြတ္တယ္..
ခါးသီးမႈေတြ..အျငိဳးအေတးထားမႈေတြကုိ..ေဖ်ာက္ပစ္တယ္..
သူတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးတယ္..
ညီကုိႏွစ္ေယာက္နဲ႔ မတ္သီးယက္တုိ႔အတြက္ က်န္းမာေရးေတြ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာတာ..
နာက်င္မႈေတြ ေပ်ာက္သြားရတာဟာ သေဘာထား ေျပာင္းလုိက္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္...။
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ၾကီးကလည္း ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္..
ဆရာ၀န္ႏွင့္ လာတုိင္ပင္ေသာ လူနာသုံးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္သည္
ေဒါသေတြ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈေတြ စိတ္အားငယ္မႈေတြေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရး
ခြ်တ္ယြင္းေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္..
ထပ္ခ်ဲ႕ျပီး ေျပာရရင္..ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အမ်ားစုဟာ
စိတ္မေက်နပ္မႈေတြ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈေတြနဲ႔ ဆင္းရဲေနပါတယ္..။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားေတြကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္မယ္ဆုိရင္
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေဖါက္ျပန္မႈေတြကုိ ေရွာင္ၾကည္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္..။
အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့..
စိတ္ပ်က္ျခင္း စိတ္ထိခုိက္ျခင္းေတြႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျပဳသေဘာလမ္းစဥ္ေတြကုိ ေလ့လာရပါမယ္..။
သမတၾကီး ေအဘရာဟင္လင္ကြန္းက သူ႔သားရဲ႕ ဆရာထံကုိ
စာတစ္ေစာင္ ေရးခဲ့ပါတယ္..
“ဘယ္လုိေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ သင္ေပးပါ”
“ဒါေပမဲ့..က်ရွဳံးမႈေတြကုိ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမယ္ဆုိတာကုိလဲ သင္ေပးပါ”
ဆုိျပီး စာတစ္ေစာင္ေရးေပးခဲ့ပါတယ္..
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ က်န္းမာေရးမေကာင္းတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးအကုန္မသိႏုိင္ပါဘူး..
ဒါေပမဲ့ မၾကာေသးခင္က ေလ့လာမႈအရ..
က်န္းမာေရးေဖါက္ျပန္ေနတဲ့ လူနာ(၈၂)ရာခုိင္းႏုံးဟာ
စိတ္လႈပ္ရွားေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလုိ႔..သိရပါတယ္..
က်ရွဳံးမႈေတြ..စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈေတြကုိ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ဘုိ႔..
ေသျခာပါတယ္..
ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈေတြဟာ..ခါးသီးတာေတြ ပယ္မယ္..
ေဒါသေတြကုိ ခ်ဳပ္တီးမယ္..
မေက်မခ်မ္းႏုိင္ျဖစ္မႈေတြကုိ ေက်ေအးမယ္ဆုိရင္..
ေကာင္းတဲ့အားထုတ္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္..
ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာပါရဂူေတြက..neuronဟာ
ဦးေနွာက္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ ဘုရားသခင္က အဲဒီဦးေႏွာက္ကုိ ဖန္ဆင္းေပးပါတယ္..။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ခႏၶာကုိယ္ၾကီးဟာ အဆင္ေျပသလုိလည္ပတ္ေနပါတယ္...
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ယုံၾကည့္မႈေတြဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ခႏၶာကုိယ္ထဲ
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စြမ္းအားေတြကုိ ထုတ္လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္....။
၀န္ခံခ်က္..Rev K Vaudevan ေရးသားေသာ Neurons, Love, Attitude ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္... အရွင္နာဂ(ပူေနး)