အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, September 23, 2010

ထုံးတမ္းစဥ္လာ(၂)


အဲဒီေနာက္ သင္ဟာ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေကာင္းလုပ္ေဆာင္လိမ့္မယ္..
ရုပ္လြန္ပညာရဲ႕ အနက္အနဲကုိ ေလ့လာလုိက္စားေကာင္း လုိက္စားမယ္...။
တစ္ခ်ဳိ႕ထုံးတမ္းစဥ္လာဓေလ့ေတြကုိ ျငင္းဆုိဖုိ႔ ယုတိၱ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး..။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့..ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ အဲဒီရုိးရာဓေလ့ကုိ နားမလည္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္..။
ထုံးတမ္းစဥ္လာတုိင္းဟာ အေတြးအေခၚေတြ အေတြ႕အၾကဳံေတြနဲ႔
အမ်ားၾကီး ပတ္သက္ေနပါတယ္..။
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပါ ျပည့္စုံတဲ့လူေတြ တုိးျမင့္ေအာင္
စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္..။
အခ်မနမ္(achamanam)လုိ႕ေခၚတဲ့ ေရသုံးစက္ကုိ ေသာက္ျခင္းဟာ
လူေတြရဲ႕ ခံႏုိင္ရည္ကုိ ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့သေဘာပါ..။
ဘုရားရွိခုိး ဆုေတြေတာင္းသူေတြ
ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းေတြ ထိေတြ႔ လႈပ္ရမ္းျခင္းဟာ
ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြကုိ အသက္သြင္းတာပဲျဖစ္ပါတယ္...။
ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေရာ အာရုံေၾကာေတြကပါ...မျပီးႏုိင္ပါဘူး..။
ေယာဂက်င့္စဥ္လုိမ်ဳိး ထုိင္ေနျခင္းဟာ စြမ္းအားေရလ်ဥ္ေတြ လြယ္ကူစြာ စီးဆင္းေစဖုိ႔
ေက်ာရုိးကုိ ေထာင္မတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္..
ျဖဴစင္မႈရဲ႕ သေကၤတျဖစ္ေသာ ဘာသာေရးပဲြေတာ္အတြင္း
သစ္သီး သစ္ရြက္ေတြ ပန္းေတြ လႈဒါန္းျခင္းေတြလဲ
ထုိနည္းတူပါပဲ..မိမိရဲ႕ စြမ္းအားေရလ်ဥ္ေတြ စီးဆင္းေစဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္....
ဘာသာေရးထုံးတမ္စဥ္လာမ်ားဟာ ငုတ္ေနတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္...။
၀န္ခံခ်က္....Murali A Raghavan ေရးသားေသာ Rituals As Learning Toolsဟူေသာ ေဆာင္းပါး၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္ အရွင္နာဂ(ပူေနး)
Align Center
No comments:

Post a Comment