အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, September 22, 2010

ရုိးရာထုံးတမ္းစဥ္လာ


တယ္လီဗီးရွင္း ေရာင္း၀ယ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ
ရွဳပ္ေထြးျပီး သိပၸံနည္းက် တယ္လီဗီရွင္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္္
မလုပ္တတ္သလုိ..သင့္ကုိလည္း အဲဒီနည္းလမ္းမေျပာႏုိင္ပါဘူး္
သူက သင့္ကုိ ညြန္ၾကားစာေစာင္ႏွင့္ remote ကုိ သင့္လက္ထဲမွာ ေပးပါလိမ့္မယ္...
အဲဒီစာကုိ ဖတ္ျပီး...
သိပၸံဗဟုသုတမရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ေတာင္မွ..
တီဗီြ၏ ရုပ္ပုုံေတြ အသံေတြ အလင္းအေမွာင္ေတြ ကာလာေတြကုိ
သင္ဟာ လုပ္ႏုိင္ ညွိေပးႏုိင္ပါတယ္...
ခလုပ္ကုိႏွိပ္ျပီး တီဗြီ ခ်ာနယ္ေတြကုိ ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္....။
သင့္ရဲ႕ အိမ္တံခါး၀ကုိ သိပၸံပညာက ယူလာေပးတဲ့ အသုံးခ်သိပံၸ အသုံးခ်နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္...
အသုံးခ်သိပံၸ အသုံးခ်နည္းပညာဆုိတာ
သိပံၸပညာရဲ႕ အျပင္ေဖၚျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္...
အထက္ပါ ေဖၚျပခ်က္ဟာ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒတုိရဲ႕ၾကားက
ဆက္ႏြယ္ေနမႈျဖစ္ပါတယ္...။
ဘာသာေရးဆုိတာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပင္ပန္းေဖၚျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္..။
သူတုိ႔ဟာ အခ်ိန္ေတြေျပာင္းလဲသြားေစႏုိင္တယ္...။
ဘာသာတရားအသီးသီးမွာ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ တပည့္မ်ားရဲ႕
ကုိယ္ပုိင္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ပါတယ္...။
သိပံၸပညာလုိပဲ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကေတာ့..
ျပႆနာေတြကုိ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ကူညီတယ္..
ေနာက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြကုိ
တုိးတက္ေအာင္ အကူအညီေပးမႈျဖစ္ပါတယ္...။
သိပံၸပညာဟာ တစ္ခုျခင္း တစ္ခုျခင္း သဘာ၀လြန္ ျပႆနာေတြကုိ
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရစဥ္..
ဘာသာအယူ၀ါဒေတြကေတာ့ ျပႆနာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ရွာေဖြတုိက္ခုိက္ေနပါတယ္..။
ျပႆနာ အရင္းအျမစ္အားလုံးဟာ
မသိျခင္းေမာဟထဲမွာ ျမဳပ္၀င္ေနပါတယ္..
ဘ၀ရဲ႕ အစစ္အမွန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔..
အစစ္အမွန္တရားေတြကုိ လက္ခံႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးကုိ မသိမႈေပါ့....။
သိပံၸပညာကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀မွာ အသုံးခ်ေနစဥ္...
ေရွးရုိးထုံးတမ္းစဥ္လာဓေလ့ေတြကို..
“အဲဒီဓေလ့ေတြဟာ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ေဆာင္သလဲ” စသည္
ေမးခြန္းမ်ား မေမးပဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္...။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့...
“ဘယ္လိုလဲ” “ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔လဲ” ေမးတတ္တဲ့သူကုိ
အားလုံးက သတိထားေနၾကလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္...
အသုံးခ်သိပံၸ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာေတြဟာ
အသုံး၀င္တဲ့ ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြနဲ႔
အခ်ိန္မေရြး အျမဲတမ္း တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ
ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားဟာလည္း လက္တဲြသြားေနပါတယ္...။
ရုိးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားနဲ႔ ညြန္ၾကားထားတဲ့ ဘာသာေရးေတြကုိ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္..။
ဘာသာေရးေတြဟာ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္...။
လူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသုံးျပဳဘုိ႔အတြက္
လြယ္ကူတဲ့ေျခလွမ္းေတြကုိ အကူအညီရယူထားပါတယ္..။
သင္ဟာ ေလ့လာဘုိ႔ စိတ္ကညြတ္ေနတယ္ဆုိရင္
သိပၸံပညာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာပါ..
သိပၸံပညာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး..အယူအဆေတြ ပုံေသးနည္းေတြကုိ နားလည္လာမယ္..
အရာ၀တၳဳေတြဟာ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္ေနတာဆုိတာနဲ႔
ပတ္သက္ျပီး နားလည္လာမယ္..။
အမွန္တရားကို ရွာေဖြဖုိ႔..အမွန္တရားအတြက္ စြန္႔စားဖုိ႔..
သင့္မွာ အေရးၾကီးတဲ့ စိတ္ေတြရွိပါတယ္..
၀န္ခံခ်က္...Murali A Raghavan ေရးသားေသာ Rituals As Learning Toolsဟူေသာ ေဆာင္းပါး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္... အရွင္နာဂ(ပူေနး)

No comments:

Post a Comment