အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Saturday, November 28, 2009

သတိထား

Myanmar Online ဟုတ္ေခၚေသာ Network တစ္ခုမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ #ygnchat ဆိုသည့္ Chatting Server တစ္ခုသည္ spy module ကို အသံုးျပဳျပီး .. Chatter မ်ား၏ Private log မ်ားကို ခုိးယူၾကည့္ရႈ႕ေနပါသည္။ ထုိ Chat မွ Admin Oper Op မ်ားသည္ Chatter မ်ား Private ကိုခိုးၾကည့္က မိန္းခေလးမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို မွတ္သားျပီး ဖုန္းဆက္ျခင္း ၊ Email မ်ားကို ခိုးယူ၍ Email မ်ားအတင္းပို႔ျခင္း ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ၾကည့္ရႈ႕၍ အတင္းေျပာရည္ေမာျခင္းမ်ားျပဳလု
ပ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ Nick register လုပ္ထားေသာ Password မ်ားကို ၾကည့္၍ Chatter မ်ား၏ Email မ်ားကို၀င္ ေရာက္က ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ခိုးယူၾကည့္ရႈ႕ၾကသျဖင့္ Nick register Password ႏွင့္ Email Password မ်ားကို အတူတူမျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သူတို႔အသံုးျပဳထားေသာ IRC Module မ်ာကို ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီ Command ေလးကို #ygnchat server တြင္ရိုက္ၾကည့္ပါက ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ /module ဆိုေသာ Command ကိုရုိက္ၾကည့္ပါက ေအာက္တြင္ျပထားေသာ စာမ်ားေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိေပၚလာေသာ စာသားမ်ားသည္ သူတို႔အသံုးျပဳထားေသာ module မ်ားျဖစ္ပါသည္။ irc.myanmaronline.net.mm *** spy (real-time spying) [3RD] ဆိုေသာ module ကိုထိပ္ဆံုးတြင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို module သည္ Chatter မ်ား၏ Privacy ကိုတန္ဖိုးထားေသာ မည္သည့္ IRC မွအသံုးျပဳျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ကြန္ျပဴတာတြင္ သူတို႔ေတာ္သည္တက္သည္ဆိုတိုင္း အခုလို႔ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳျပီး အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ ေနေသာ Myanmar Online #ygnchat Server တြင္ အတက္ႏိုင္ဆံုး Chatting မျပဳလုပ္ပဲေနၾကပါရန္ အထူးသတိေပးအပ္ပါသည္။
ဤသတင္းအား သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို Forward လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ မတရားျပဳလုပ္မႈ႕မ်ားကို တားဆီးၾကပါရန္ …..။

-irc.myanmaronline.net.mm- *** spy (real-time spying) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** operjoin (Join & sajoin override) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** staff (command /staff) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** ircops (command /ircops) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** m_antidccbug (Anti mIRC dcc exploit) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** getinfo (command /getinfo) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** clones (command /clones) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** m_chgswhois (commands /chgswhois & /setswhois) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** cloak (Official cloaking module (md5))
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** commands (Wrapper library for m_ commands)
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** operpasswd (Failed OPER attempts notifier) [3RD]
-
-irc.myanmaronline.net.mm- *** textban (ExtBan ~T (textban) by Syzop) [3RD]

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ျမန္မာလူမ်ဳိးကိုခ်စ္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္

Wednesday, November 18, 2009

Bhikkhuni and Western Sangha split


by Sanitsuda Ekachai, Bangkok Post, October 12, 2009

Bangkok, Thailand -- The late forest monk and meditation master Luang Por Chah was a true visionary.

While his peers did not bother with training Western monks, he did it seriously at his Wat Pah Pong forest monastery in Ubon Ratchathani.

Not only that. The far-sighted master also sent his fleet of phra farang to share with the Western world the gems of Theravada Buddhist practices and teachings.

Now, there are nearly 20 international branches of the forest monasteries in the Luang Por Chah tradition overseas.

True, the Ecclesiastical Council also sends Thai monks to ''spread Thai Buddhism'' abroad.

But the Thai-speaking monks primarily provide religious rites, rituals and a Thai cultural cocoon for Thai immigrants far from home.

In contrast, the strictly disciplined phra farang focus on the core teachings and the practice of vipassana meditation to help people fill their inner void with Buddhist spirituality.

When the Thai clergy is deeply buried in feudalism and ridden with misconduct, these phra farang are indeed a breath of fresh air.

They have proved that monks can indeed remain relevant in the modern world if they are just true to their monastic life and spiritual pursuit.

But success entails great expectations. The greatest expectation, and the most controversial, is the full ordination of women as Bhikkhunis.

For the Thai clergy, their position is clear: Stop dreaming about it.

Ask why, and here's the standard line: the lineage of Theravada Bhikkhuni has died out a long time ago.

With no Theravada Bhikkhunis around to ordain women, reviving the lineage is technically impossible.

Naturally, women who are committed to a monastic life shift their hopes to their phra farang teachers.

With stronger awareness of gender equality in the West and the already substantive research of the Buddhist canon to support the revival of Bhikkhuni ordination, they believe the Western-born phra farang will be more sympathetic and able to effect positive changes on foreign soil.

The ambiguity of the phra farang movement regarding female ordination has helped sustained that hope for the past 30 years.

That hope was shattered last week.

Shock and disillusionment reverberated throughout the Western lay community when they learned that the British-born Phra Brahmvamso, or Ajahn Brahm, was expelled by the Wat Pah Pong clerical community for engineering a Bhikkhuni ordination at his temple in Perth.

The expulsion was endorsed by the Western clergy.

According to Wat Pah Pong, the Western monks must adhere to the laws of the Thai Sangha and Thai state which oppose female ordination.

Ajahn Brahm violated this ground rule. By concealing the ordination from the Wat Pah Pong elders both here and abroad, his action was tantamount to deceit, total disrespect, and a serious breach of trust and communal decision-making based on consultation and consensus.

When given the chance, he refused to declare the Perth ordination null and void and to downgrade the new four Bhikkhunis to mae chee or ten-precept nuns.

So he then must leave.

Instead of feeling angry and disillusioned, we should be thankful. It is finally out in the open where the phra farang elders stand on female ordination.

The women with the Bhikkhuni goals no longer have to waste their time pinning hopes on the Wat Pah Pong clergy. Women just have to look elsewhere.

We should also feel humbled. If the elders who have practiced long and hard are still trapped in gender prejudice and clique mentality, it only shows how much longer, more ardous and trickier the path of spiritual liberation is for beginners like us.

In this sense, the elders remain our teachers. And regardless of the controversy, a monk in the Luang Por Chah lineage has brought about another positive change in Theravada Buddhism for women on foreign soil.

Indeed, Luang Por Chah was a true visionary.

Monday, November 2, 2009

Vietnam: Buddhists offer free education for poor children


VietNamNet Bridge, Oct 29, 2009

Ho Chi Minh City, Vietnam -- Lien Hoa pagoda in HCM City is the place, where hundreds of poor children from the ‘immigration village’ at Nhi Thien Duong bridge pier go to learn.

Like other classes, the class at the Lien Hoa pagoda has a teacher and students. However that is where similarities end.

As the children of rural migrants, students here have neither cash nor “ho khau” a permanent residential book enabling them to go to local schools.

Each class starts with Buddhist prayers. The children say “Nam mo a di da Phat” (Glory to Buddha Amitabha) 10 times before each lessons. Nguyen Van Tong, the teacher of the class, says students need to pray to Buddha because they need to learn morality before learning lessons.

Tong, a retired school teacher from a traditional school, is unpaid.


Despite the circumstances the conditions are impressive. They have textbooks, pens and school bags which the Buddhists have donated. There are plastic tables and chairs in the class. However, the tables appear a little small for fourth and fifth grade students. Only recently have they acquired a blackboard.

Monk Thich Thien Quy opened the class in 2006. In that year, Buddhists had to visit each family to persuade parents to allow their children to come to the class. However they found the children eager to learn and he class soon gathered 30 students.

The children here are learning free of charge and most of the teachers are otherwise retired. Teacher Tong is now 66 years old and teacher Nguyen Thi Ngoc Tuyet is 67.


As a result many children have learned to read and write. They go to class in the morning or afternoon, and often spend the rest of the time helping their families to earn a living.

Student Le Thi Kim Ngan, goes to class in the morning and then sells lottery tickets in the afternoon with her father. Despite being only eight years old she helps earn 100,000 dong a day to pay for food.

Hoang Anh Truong Thang, born in 1999, is now living with his great-grandmother, who is 83 years old, because his father passed away and his mother left.

He helps at the pagoda every day, cleaning rooms and gardening. His biggest fear is who will take care of him when his great grandmother dies.

One child suffers anemia and has to be hospitalised every month. Others have problems with their sight.

However, they are all still trying to learn as well as continuing to earn money for food.

Each of them hopes that education will ultimately help them escape poverty.

Monday, October 12, 2009

အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ Programs ေတြကို system မွ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ျခင္း


၀င္းဒိုး အိပ္(စ္)ပိ မွာ ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့ programs ေတြကို ပိတ္ခ်င္ရင္ Task Manager ( ctrl+Alt+Del ) ကိုဖြင့္ Application Tab မွာ ရပ္ဆိုင္းေနတဲ့ programs ကို ေရြး ၿပီးရင္ End Task ကိုႏွိပ္ ဟူး ….. ေမာလိုက္တာ …..

အထက္ပါနည္းက လုပ္ေနက်အတိုင္းသြားတာ အခုေျပာမယ့္နည္းကေတာ့ ေခါင္းစဥ္မွာေရး ထားသလိုပဲ

Run box မွာ Regedit လို ့ရုိက္ Enter ေခါက္။

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ Desktop ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ။

ညာဘက္ျခမ္းက AutoEndTasks မွာ right click ႏွိပ္ Modify ကိုေရြး

Value ကို 0 အစား 1 ေျပာင္းလိုက္ ၿပီးရင္ OK ႏွိပ္ထြက္ဗ်ာ။

My Computer ထဲကို အသံုး၀င္ေသာ icons မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းျခင္း


1. Run box ကေန REGEDIT ကိုဖြင့္ပါ

2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\MyComputer\NameSpace ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ။

3. NameSpace ကိုေရာက္ရင္ right click New ကိုႏွိပ္ Key ကိုေရြးပါ။

4. ၿပီးရင္ {D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153} စာေၾကာင္းကိုကူးထည့္ပါ။

5. My Computer ကိုဖြင့္ၾကည့္ပါ Administrative Tool icon ကို ေတြ ့ရလိမ့္မည္။ေနာက္ icon မ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္ အဆင့္ ၃ မွ စတင္ပါ အဆင့္ ၄ ေနရာတြင္ ေအာက္ပါစာေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲ ထည့္ၾကည့္ပါ။

{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153} : Administrative Tools
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} : Printers and Faxes
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} : Scheduled Tasks
{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} : Network Connections
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} : Recycle Bin
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} : My Network Places

Saturday, October 10, 2009

Myanmar Magic HD

myanmar ဆုိတဲ႔ Key word နဲ႔ youtube မွာ ေတြ႔တာေလးပါ။သဘာ၀အတုိင္းမပ်က္မယြင္းဘဲရွိေနေသးတဲ႔ျမန္မာျပည္ ရဲ႔ ပင္ကုိယ္အလွ လုိ႔ ဆုိနုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။

Sunday, September 27, 2009

roma numbers

Book volumes use capital Roman numerals. (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X)

In a book, the pages before chapter 1 use lower case Roman numbers (i, ii, iii, iv, v, etc)

There are 3 rules:
- no more than 3 of the same letter in a row (3 is III, 4 is IV)
- the letter before is subtracted 4 = IV (5 - 1)
- the letter after is added 6 = VI (5 + 1)

20 = XX, 30 = XXX, 40 = XL, 50 = L, 60 = LX, 100 = C, 300 = CCC, 500 = D, 1000 = M, 2000 = MM

ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား

၁။ယစ္မသည္ ဥအတြက္အေသခံသည္။
၂။စာမရိသားေကာင္သည္ အၿမီးအတြက္ အေသခံသည္။
၃။ရဟန္းသည္ သီလအတြက္ အေသခံသည္။
၄။သစ္ပင္အားနည္းလွ်င္ ေလမုန္တုိင္း တုိက္လွဲသည္။
၅။ရဟန္းသမာဓိနည္းလွ်င္ ကိေလသာမုန္တုိင္း တုိက္လွဲသည္။
၆။စိတ္သည္ ေတာေမ်ာက္က့ဲသို႔ ေလာ္လည္ဧ။္ ။ အလုိမလုိက္ရာ။
၇။ကာလကုိ လူမစားလွ်င္ လူကုိကာလ စားသည္။
၈။သည္းခံၿခင္း လက္နက္္ေဆာင္လွ်င္ ေဒါသမီးမေလာင္။
၉။တုတ္လက္နက္ေဆာင္လွ်င္ ေခြးေဟာင္သည္။
၁၀။ဦးေခါင္းေၿပာင္ရိတ္ၿခင္းသည္ မာနကုိလည္း ရိတ္သည္မည္ဧ။္ ။
၁၁။ဦးခ်ဳိက်ဳိးေသာ ႏြားသည္ မာနလည္းက်ဳိးသည္။
၁၂။ေၿမြဆုိး ပါးပ်ဥ္းေထာင္လွ်င္ လူရုိက္ခံရသည္။
၁၃။ရန္မေထာင္မွ ရန္ေအာင္သည္။ ရန္ေထာင္ ရန္ေလွာင္မိတတ္သည္။
၁၄။ရန္မလုိမွ ရန္ၿပိဳသည္။ရန္လုိ ရန္ပုိတတ္လွသည္။
၁၅။သေလးႏွံ အဆံမရွိခင္ ေထာင္သည္။ အဆံၿပည့္လွ်င္ညြတ္သည္။
၁၆။ဂါရ၀ကင္းသူ ဂုဏ္သတင္းမၿပဴ။ ႏြားစာငုတ္တုိႏွင့္တူသည္။
၁၇။သူတစ္ပါးေလွကုိဖာႏုိင္လွ်က္ မိမိေလွကုိ မဖာလွ်င္ ေရနစ္တတ္သည္။
၁၈။ဥေဒါင္းငွက္ အက ေကာင္းေသာ္လည္း စအုိေပၚ၍ အဆုိအမည္ခံရသည္။
၁၉။ေရကန္၌ ေမွာ္ကုိဖယ္၍ေသာက္ေရခတ္ရသည္။
၂၀။မသူေတာ္၌ အၿပစ္ကုိဖယ္၍ ဂုဏ္ေကာင္းရွာရသည္။
၂၁။တုံးတတားေလွ်ာက္စဥ္ အရပ္တစ္ပါးမၾကည့္ႏွင့္ ေခ်ာက္သုိ႔က်လိမ့္မည္။
၂၂။သံသရာတံတားေလွ်က္စဥ္ သူတစ္ပါးအၿပစ္မၾကည့္ႏွင့္ သံသရာေခ်ာက္သုိ႔ က်လိမ့္မည္။
၂၃။တရားပြဲကား လူက်ဲတဲ ရပ္ရြာေပ်ာ္ပြဲတသဲသဲ။
၂၄။ရုိေသစြာ ခစားလွ်င္မင္းခစားပင္ မင္းကုိႏုိင္သည္။
၂၅။အဆင္းလွလွ်င္ အိမ္သူဇနီးပင္ လင္ကုိႏုိင္သည္။
၂၆။က်င့္၀တ္မခၽႊတ္လွ်င္ တပည့္ပင္ ဆရာကုိႏုိင္သည္။
၂၇။ၿမင္းႏုိင္လုိ ဇက္ဆြဲ၊ ေလွႏုိင္လုိ တက္ဆြဲ၊ ဆရာႏုိင္လုိ က်င့္၀တ္ရုိေသၿမဲ။
၂၈။အၿပစ္ၿပ၍ ဆုံးမသူကုိ ေရႊအုိးေပးသူဟု ဆည္းကပ္ရမည္။
၂၉။ပန္းပဲဆရာ အထုမခံေသာ သံတုံး လက္နက္မၿဖစ္။
၃၀။ေက်ာက္ဆစ္ဆရာ အၿဖတ္မခံေသာ ေက်ာက္တုံး အရုပ္မၿဖစ္။
၃၁။ဆရာေကာင္းအဆုံးအမ မခံေသာတပည့္ သူေကာင္းမၿဖစ္။
၃၂။ေရနက္ရာသုိ႔ ေၿပး၀င္ေသာ ငါး က်ီးငွက္အစာမၿဖစ္။
၃၃။အဆုံးအမသုိ႔ ေၿပး၀င္ေသာတပည့္ မာရ္နတ္အစာမၿဖစ္။
၃၄။ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားၿခင္မကုိက္ေအာင္ မီးခုိးတုိက္သည္။
၃၅။ဆရာသည္တပည့္ ကိေလသာၿခင္မကုိက္ေအာင္ တရားမီးခုိးတုိက္သည္။
၃၆။ေၿမေခြးသည္ ၿခေသၤ႔စားၾကြင္းၿဖင့္ မာန္တက္သည္။
၃၇။ပုထုဇဥ္သည္ အရိယာစားၾကြင္းၿဖင့္ မာန္တက္သည္။
၃၈။ဖားငယ္သည္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္လွ်က္ ၿခေသၤ့မာန္တက္လွ်က္ က်ီးခ်ီေသာအခါ ပီယတ္ပီယတ္ၿမည္သည္။
၃၉။ပုထုဇဥ္သည္လာတ္ေပါလၽွင္ သူေဌးမာန္တက္လွ်က္ ဖ်ားနာေသာအခါ တအင္အင္ညည္းသည္။
၄၀။ၾကာပင္ေအာက္ကဖား ၾကာ၀တ္ဆံမစားရႊံ႔စားသည္။ပိတုံးကား အေ၀းမွၾကာ၀တ္ဆံ လားစားသည္။
၄၁။သာသနာရိပ္တြင္းသား သာသနာ၀တ္ဆံမစားလွ်င္ ပိတုံးအားရွက္သင့္သည္။
၄၂။သစ္ပင္ၾကီးသည္ ခုတ္လွဲသူကုိ မလွဲမခ်င္း အရိပ္ၿဖင့္ ေအးေစဧ။္ ။
၄၃။နံ႔သာတုံးသည္ မီးရႈိ႕သူကုိ မကၽႊမ္္းမၿခင္း အနံ႔ၿဖင့္ ေမႊးေစဧ။္ ။
၄၄။သူေတာ္ေကာင္းသည္ ညွင္းဆဲသူကုိ ေသာ္လည္း မေသမခ်င္း အက်ဳိးေဆာင္ဧ။္ ။
၄၅။ေတာမီးသည္သစ္ရြက္ေၿခာက္ကုိ ေလာင္လြယ္ဧ။္ ။ သစ္ရြက္ဆုိကုိမတတ္ႏုိင္။
၄၆။မသူေတာ္မီးသည္ ေမတၱာခန္းသူကုိ ေလာင္လြယ္ဧ။္ ။ ေမတၱာၿဖန္းသူကုိ မတတ္ႏုိင္။
၄၇။ေဆးဆရာသည္ လူနာႏွင့္ၿပိဳင္၍ အသက္မထြက္ေကာင္း။
၄၈။အေကာင္းသည္ အရူးႏွင့္ၿပိဳင္၍ အ၀တ္မလစ္ေကာင္း။
၄၉။သူေတာ္ေကာင္းသည္ မသူေတာ္ႏွင့္ၿပိဳင္၍ ေဒါသမၿဖစ္ေကာင္း။
၅၀။က်ားေၾကာက္၍ ေၿပးစဥ္ ေခြးေဟာင္သည္ကုိ အေရးမယူရ။
၅၁။ငရဲေၾကာက္၍ သီလေစာင့္စဥ္ မသူေတာ္ညွင္းသည္ကုိ အေရးမယူရ။
၅၂။ရန္သူကုိမီးခဲ ကုိင္ပစ္လွ်င္ မိမိလက္ေရွးဦးစြာ ေလာင္ဧ။္ ။
၅၃။ရန္သူကုိ အမ်က္ထြက္လွ်င္ မိမိဂုဏ္ေရွးဦးစြာ ပ်က္ဧ။္ ။
၅၄။ရန္သူလာဆဲ၍ ၿပန္ဆဲလွ်င္ မိမိလည္း အရွက္ကြဲဧ။္ ။
၅၅။မာရ္နတ္ပစ္ေသာ လက္နက္သည္ သည္းခံေသာ ဘုရားေရွ့၌ ပန္းကုံးအသြင္ၿဖင့္ အဖူးအေမွ်ာ္၀င္ဧ။္ ။
၅၆။သမုဒၵရာေရ မီးေၾကာင့္မကၽႊမ္း၊ ၿမင္းမုိရ္ေတာင္ ေလေၾကာင့္မလႈပ္၊ ေက်ာက္ခဲ ေရေၾကာင့္မေၾက၊ သူေတာ္ေကာင္း မသူေတာ္ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္။
၅၇။မသူေတာ္ အမ်က္ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းဂုဏ္ပ်က္မခံ။
၅၈။သူေတာ္ေကာင္း အမ်က္ထြက္လွ်င္ မသူေတာ္ အလုိၿပည့္သည္။
၅၉။ရန္သူညွင္းဆဲၿခင္းသည္ မိမိဧ။္ ေရွးကံ ေရွးဥစၥာပင္တည္း။
၆၀။မိမိကံေၾကာင့္ မိမိ ဒုကၡေတြ႔သည္ ဘယ္သူမၿပဳ မိမိမႈ။
၆၁။ညဥ့္အခါ သားကုိ ေခြးထင္၍ သတ္ေသာ အဘသည္ သားဧ။္ ရန္သူေလာ။
၆၂။သစ္ပင္မွ က်ေသလွ်င္ သစ္ပင္သည္ ထုိသူဧ။္ ရန္သူေလာ။
၆၃။စစ္သူရဲသည္ ၿပင္ပရန္သူကုိ ႏုိင္ေသာ္လည္း အတြင္း ရန္သူမွ ရႈံးဧ။္ ။
၆၄။အမ်က္ထြက္သူကုိ အမ်က္မထြက္သူ အၿမဲ ႏုိင္ဧ။္ ။
၆၅။မေကာင္းေၿပာသူကုိ အေကာင္းေၿပာသူ အၿမဲ ႏုိင္ဧ။္ ။
၆၆။ေစးႏွဲသူကုိ ေပးကမ္းသူ အၿမဲ ႏုိင္ဧ။္ ။
၆၇။မုသားဆုိသူကုိ သစၥာဆုိသူ အၿမဲ ႏုိင္ဧ။္ ။
၆၈။သိၾကားမင္း လက္နက္ကား မုိးၾကိဳး။
၆၈။ယမမင္း လက္နက္ကား မ်က္ေစာင္း။
၆၉။ေ၀ႆ၀ဏ္ လက္နက္ကား အစြယ္။
၇၀။မသူေတာ္လက္နက္ကား ေဒါသ။
၇၁။သူေတာ္ေကာင္း လက္နက္ကား ခႏၱီ။(သည္းခံၿခင္း)
၇၂။ဗီလုံးငွက္ေသာ္လည္း ကၽြဲေၿခရာခြက္ကုိ အမွီရလွ်င္ ဂဠဳန္ႏွင့္တူဧ။္ အႏၱရာယ္မရွိ။
၇၃။ပုထုဇဥ္ေသာ္လည္း သီလရွိလွ်င္ အရိယာႏွင့္တူဧ။္ ။ အပါယ္မေရာက္။
၇၄။ေရရွိမွၾကာပြားသည္ သီလရွိမွ သမာဓိ မ်ားသည္။
၇၅။ဗဟုႆုတရွိလွ်က္ သီလမရွိလွ်င္ ေရမတည္ေသာ ကန္ႏွင့္တူဧ။္ ။
၇၆။ပညာရွိလွ်က္ သီလမရွိလွ်င္ အသီးမရွိေသာ သစ္ပင္ႏွင့္တူဧ။္ ။
၇၇။သီလရွိမွ ဒါနႏွင့္ ဘာ၀နာအက်ဳိးေပးသန္သည္။
၇၈။ပင္လယ္ကူးလုိလွ်င္ ေလွသေဘၤာတည္။ နတ္ၿပည္တက္လုိလွ်င္ သီလေလွကားေထာင္။
၇၉။ပင္လယ္ကူးလုိလွ်င္ သေဘၤာလုံေအာင္ဖာ။သံသရာကူးလုိလွ်င္ သီလလုံေအာင္ဖာ။
၈၀။ေလာကီဥစၥာေစာင့္လွ်င္ တစ္သက္ခ်မ္းသာဧ။္ ။
၈၁။သီလေစာင့္လွ်င္ ဘ၀အဆက္ဆက္ ခ်မ္းသာဧ။္ ။
၈၂။ဆီမီးသည္ လင္းခုိက္ လူလယ္တင့္ဧ။္ ။ၿငိမ္းလွ်င္ ေမွာင္ဧ။္ ။ေညွာ္နံ႔ထြက္ဧ။္ ။
၈၃။သီလသည္ ေစာင့္ထိန္းခုိက္ လူလယ္တင့္ဧ။္ ။ ပ်က္လွ်င္ေမွာက္ဧ။္ ။ေညွာ္န႔ံထြက္ဧ။္ ။
၈၄။ေတာအုပ္၌ မိဘကင္းေသာ သားသမီး က်ားစာၿဖစ္ဧ။္ ။
၈၅။သာသနာ၌ ဩ၀ါဒကင္းေသာ ရဟန္း မာရ္နတ္အစာၿဖစ္ဧ။္ ။
၈၆။ေပါက္ဖတ္ေသာ္လည္း ၿမေလးပန္းမွီ၍ လူဦးေခါင္းထက္ေရာက္သည္။
၈၇။ေၿမေခြးေသာ္လည္း ၿခေသၤ့မင္းခစား၍ က်ားမကုိက္ႏုိင္။
၈၈။သူကန္းေသာ္လည္း ေၿခသံနားေထာင္လွ်က္ လုိရာအရပ္ေရာက္ေသးသည္။
၈၉။ၿခေသၤ့သည္က်ားကုိႏုိင္ဧ။္ ကုိယ္တြင္းေခြးေလးသန္းကုိမႏုိင္။
၉၀။မသူေတာ္သည္သူေတာ္ေကာင္းကုိႏုိင္ဧ။္ ။ ကုိယ္တြင္းအကုသုိလ္ကုိမႏုိင္။
၉၁။က်င္ၾကီးသည္ ေႏြးသည္ၿဖစ္ေစ ေအးသည္ၿဖစ္ေစ အဆင္းလွသည္ၿဖစ္ေစ မလွသည္ၿဖစ္ေစ ရြံဘြယ္သာတည္း။
၉၂။မသူေတာ္သည္ အမ်က္ထြက္သည္ၿဖစ္ေစ မထြက္သည္ၿဖစ္ေစ စကားလွသည္ၿဖစ္ေစ မလွသည္ၿဖစ္ေစ ရြံဘြယ္သာတည္း။
၉၃။မီးခဲသည္ ပူေသာအခါ လက္ေလာင္ဧ။္ ေအးေသာအခါ လက္မဲဧ။္ ။
၉၄။မသူေတာ္သည္ ေဒါသအခါ ေၾကာက္စရာ ေလာဘအခါ ရြံစရာၿဖစ္ဧ။္ ။
၉၅။ေခြးရူးကုိက္လွ်င္ ထုိသူရူးဧ။္ ။ ထုိသူကုိက္လွ်င္ ေနာက္လူ ရူးဧ။္ ။
၉၆။ေခြးရူးးသည္ လူေကာင္းအဆက္ဆက္ကုိ ရူးေစဧ။္ ။
၉၇။မသူေတာ္သည္ လူေကာင္းအဆက္ဆက္ကုိ ယုတ္မာေစဧ။္ ။
၉၈။ပဒုမၼာၾကာရုိးသည္ ထက္ပုိင္းၿပတ္ေသာ္လည္း အမွ်င္မၿပတ္။
၉၉။သူေတာ္ေကာင္းသည္ အဆက္ၿပတ္ေသည္လည္း ေမတၱာမၿပတ္။
၁၀၀။အဆင္းမီွ၍ အက်င့္ပ်က္လွ်င္ ထုိအဆင္းသည္ ရြံဘြယ္တည္း။
၁၀၁။ပညာမွီ၍ မာန္တက္လွ်င္ ထုိပညာသည္ ရြံဘြယ္တည္း။

Thursday, September 24, 2009

ကိုယ္ႏွင့္မကြာ သြားေလရာသယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္တိပိဋကျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုမွ သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဓမၼကို ေလ့လာသင္ယူဆည္းပူးေနသူမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အိတ္ေဆာင္တိပိဋကနည္းပညာ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါအိတ္ေဆာင္တိပိဋက၌ ၀ိနယ၊ သုတၱႏၲ၊ အဘိဓမၼဟူေသာ ပိဋကအားျဖင့္ (၃) ပုံ၊ ဒီဃ၊ မဇၥ်ိမ၊ သံယုတၱ၊ အဂၤုတၱရ၊ ခုဒၵကဟူေသာ နိကာယ္အားျဖင့္ (၅) ရပ္၊ ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ (၈၄,၀၀၀) မ်ားျပားလွေသာ ပိဋကပါဠိေတာ္ႏွင့္ ယင္း၏ ၃ ဆမွ်ရွိေသာအဖြင့္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ အႏု၊ မဓု၊ ေယာဇနစသည့္ က်မ္းဂန္အရပ္ရပ္ရွိပုဒ္ပါဠိမ်ားကို ျမန္မာအကၡရာရွိ မင္အကၡရာမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ပါေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပါဠိေ၀ါဟာရပုဒ္မ်ား အားလုံးပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားေရးသားျပဳစုထားသည့္ တိပိဋကပါဠိ- ျမန္မာအဘိဓါန္ႀကီး ဦးဟုတ္စိန္၏ ပါဠိ- ျမန္မာအဘိဓါန္စသည့္ အဘိဓါန္မ်ားပါ၀င္သည့္စက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
သိရွိလုိသည့္စာလုံးမ်ားကို အဘိဓါန္တြင္ရွာေဖြရာတြင္ ရွာေဖြလုိေသာစကားလုံးအား ျမန္မာ roman စာလုံးျဖင့္ အဘိဓါန္မ်ားတြင္ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တိပိဋကပါဠိျမန္မာအဘိဓါန္၊ ဦးဟုတ္စိန္အဘိဓါန္ႏွင့္ ဓါတ္ english တို႔ကိုေဖာ္ျပေပးၿပီး တိပိအဘိဓါန္အတြင္းရွိ စာအုပ္ႏွင့္စာမ်က္ႏွာကိုေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရွာေဖြသည့္စာလုံးအျဖစ္စတင္သည့္ သုတ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီးေတြ႕ရွိသည့္ ဂါထာသုတၱံတုိ႔၏တည္ေနရာ စာအုပ္အား စာမ်က္ႏွာအားတိက် စြာၫႊန္းျပၿပီး ဆ႒မ စာမ်က္ႏွာအတုိင္းေတြ႕ရွိသည့္ မူလ၊ အ႒ကဃာ၊ ဋီကာတုိ႔တြင္ဖတ္႐ႈႏုိင္ၿပီး ဖတ္႐ႈေနစဥ္ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေ၀ါဟာရစာလုံးအားေရြးခ်ယ္၍ အဘိဓါန္တြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ စာလုံးတြဲမ်ား ကို အလုိအေလ်ာက္ခြဲျခားျပသျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျပသျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။
က်မ္းစာမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္း၌ ဆ႒သံဃာယနာတင္ ပုံႏွိပ္ မူပါဠိစာအုပ္ ၁၅၉ အုပ္အား မူရင္း စာမ်က္ႏွာအလုိက္ျမန္မာပါဠိ roman pal တို႔ျဖင့္လုိအပ္ရာစာမ်က္ ႏွာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္းသိ သိရသည္။ တည္ပုဒ္ (စာလုံး) မ်ားအားရွာေဖြရာတြင္ ရွာေဖြလိုသည့္စာလုံးအား ပါဠိေတာ္အတြင္း မတူညီစြာတည္ရွိေနေသာ စာလုံး ၁ သန္းခန္႔မွ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစာအုပ္ ၁၅၉ အုပ္အတြင္း မည္သည့္က်မ္းတြင္ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာပါရွိသည္ကို ရွာေဖြၫႊန္းျပေပးၿပီး အဆုိပါစာ မ်က္ႏွာတြင္ မည္သုိ႔ပါရွိသည္ကို သိရွိရန္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ေနရာထက္ ပိုမုိေတြ႕ရွိပါကလည္း ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။ စာလုံးမေတြ႕ရွိပါက ရွိသည့္စာလုံးမ်ားမွ အနီးစပ္ဆုံးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖတ္႐ႈေနစဥ္ျမန္မာ roman စာလုံးကိုေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ျဖစ္သလုိ၊ ဖတ္ေနသည့္စာမ်က္ႏွာရွိ စာလုံးအားလုံးကို အ ဘိဓါန္တြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
အိတ္ေဆာင္တိပိဋကစက္တြင္ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ MP3 ႏွင့္အသံဖုိင္မ်ားကို ဖြင့္ႏုိင္ျခင္းအသံသြင္းႏုိင္ျခင္း၊ MP4 AVI ႏွင့္ အျခား႐ုပ္ရွင္ဖုိင္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ Microsoft office 2003, 2007 ၏ word, excel, powerpoint မ်ားကိုဖတ္႐ႈျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ PDF ဖုိင္မ်ားကို ဖတ္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ လိပ္စာမ်ားမွတ္သားျခင္း၊ ရွာေဖြႏုိင္ျခင္း၊ ျပကၡဒိန္တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား မွတ္တမ္းတင္သတိေပးေစျခင္း၊ wifi ရွိေသာေနရာတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
Windows Mobile 6.1 OS ကုိအသုံးျပဳထားသျဖင့္ ဂဏန္းတြက္စက္၊ ဂိမ္းစသည္တုိ႔ႏွင့္လုိအပ္သည္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းႏွင့္ USB 2.0 ကုိအသုံးျပဳ၍ PC (Windows/ Mac) တုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Bonous အေနျဖင့္ မဟာဂႏၲာ႐ုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္အသံဖုိင္ ၁၉ နာရီႏွင့္ pdf စာအုပ္ဖတ္႐ႈရန္ထည့္သြင္းေပးထားသလုိ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္ျမန္မာ online dictionary ျဖစ္ေသာ Omagai Dictionary ကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။
“အိတ္ေဆာင္တိပိဋကစက္ကို Mandalay ICT Expo 2009 မွာ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္။ စက္ရဲ႕သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းက ႏွစ္သိန္းတစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲမွာ တစ္သိန္းကိုးေသာင္းကုိးေထာင္က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ။ ရန္ကုန္အတြက္ကေတာ့ မစီစဥ္ရေသးပါဘူး။ Inforithm ကျဖန္႔မယ့္ပုံရွိပါတယ္။ ဒီ pocket PC က windows mobile 6.1 ကိုသုံးထားပါတယ္။ စက္မွာအသုံးျပဳထားတဲ့ CPU က RAM 9400 MHz ျဖစ္ၿပီး memory က 128 MB နဲ႔ Storage SD က 4GB ျဖစ္ပါတယ္။ WiFi ပါၿပီး screen က ၂.၈ လက္မရွိပါတယ္။ USB 2.0 mini, mic, built in speaker ေတြပါ၀င္ၿပီး အေလးခ်ိန္ကေတာ့ 96g ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္အစားမွာ ၉၇/၆၂/၁၇ mm ျဖစ္ၿပီး ၉၀၀ က AH Battery ကိုအသုံးျပဳထားပါတယ္” ဟု Alpha ကြန္ပ်ဴတာ (မႏၲေလး) မွတာ၀န္ရွိသူ ဦးရဲျမတ္သူမွအင္တာနက္ဂ်ာနယ္သို႔ေျပာသည္။
၀ယ္ယူအသုံးျပဳလုိသူမ်ား စက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အမွတ္-၂၀၆၊ ၈၅ လမ္း၊ ၃၉ လမ္းေထာင့္၊ မႏၲေလး၊ ဖုန္း-၀၂-၆၃၂၅၂ ႏွင့္ ၇၃၃၉၅၊ ၀၉-၂၀၀၅၃၄၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Wednesday, September 23, 2009

FIVE WAYS OF SPEED UP YOUR PC

ဒီနည္းေလးကေတာ့မိမိကြန္ပ်ဴတာကိုsoftwareမသံုးဘဲနဲ႕ျမန္ဆန္ေအာင္

လုပ္တဲ့နည္းေလးပါခင္ဗ်ာ.ကဲဒါဆိုေတာ့ဟုတ္ပါျပီ..ဘယ္လိုျမန္ဆန္ေအာင္
ုလုပ္ၾကမလဲ.စမ္းၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ...
(၁)ပထမဦးစြာ Start-->Run ကိုသြားပါ Run Box ထဲတြင္
prefetch ဆိုျပီးရိုက္ထည့္လို္က္ပါခင္ဗ်ာ..ျပီးရင္ Enter
ေခါက္လိုက္ပါ..ဒီလိုဆိုရင္ ေဖာ္ျပပါေခါင္းစဥ္နဲ႕ေအာက္တြင္
ေပၚလာတာအားလံုးကုိ Ctrl+Aကိုတြဲႏွိပ္ျပီးSelect All
လုပ္လုိက္ပါ..ျပီးရင္Shift+Delete ကိုတြဲႏွိပ္ျပီး.ဖ်က္ထုတ္လိုက္ပါ..
(၂)ဒုတိယနည္းကေတာ့Start-->Run ကိုထပ္သြားပါ..Run Box
မွာ sysdm.cplကိုရိုက္ထည့္ျပီးEnter ေခါက္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ.
ထိုေနာက္ System Properties ေပၚလာပါမယ္..
Advanced tabကိုကလစ္ေပးလို္က္ပါPerformance-->Settings
ကိုကလစ္လိုက္ပါ.ျပီးရင္Adjust for best performance ကို
အမွတ္ေပးျပီးApply လုပ္လုိက္ပါ.ထို႕ေနာက္Taskbarျဖဴသြားတာကို
ေတြ႕ရမွာပါ..Taskbar ကိုမူလအတိုင္းျပန္ျဖစ္ေစခ်င္ရင္.Useနာမည္
ႏွင့္စေသာစာတန္းေလးခုကို..အမွတ္ေပးျပီးApplyထပ္လုပ္လိုက္ပါ..
ဒါဆိုရင္ေတာ့မူလအတိုင္းျပန္ေရာက္သြားပါျပီ..

(၃)ဒီတစ္နည္းကေတာ့Start-->Runကိုသြားပါ.Run Boxတြင္Regedit
ဆိုျပီးရိုက္ထည့္ပါ.ျပီးရင္Enterေခါက္လိုက္ပါ.HKEY-CURRENT-USER
ကိုသြားပါ.ျပီးရင္Expandလုပ္ပါDouble clickႏွိပ္လိုက္လည္းရပါတယ္
DesktopကိုExpandထပ္လုပ္ထိုေနာက္ManuShowDelayဆိုေသာစာတန္း
ကိုရွာပါ.Right Click ႏွိပ္ျပီးModifyလုပ္ပါ.ျပီးရင္ Value dataကို 0
ဆိုျပီးေျပာင္းထည့္လိုက္ပါ..ျပီးရင္Registry Editor မွထြက္လုိ႔ရပါျပီ.
(၄)ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့.Start-->Run ကိုသြားပါ.Run Boxထဲတြင္
msconfig ဆိုျပီးရိုက္ထည့္ျပီးEnterေခါက္လိုက္ပါ.
System Configuration Utilityဆိုျပီးေပၚလာပါမည္..
ေပၚလာရင္Startupကိုကလစ္ႏွိပ္လုိက္ပါ.ျပီးရင္Disable All
ကိုကလစ္လိုက္ပါျပီးရင္.Apply-->okႏွိ္ပ္ျပီးRestartလုပ္ပါ.
(၅)ေနာက္ဆံုးနည္းေလးကေတာ့.Start-->Runကိုသြားပါ.system.ini
ဆိုျပီးရိုက္ထည့္ပါ.ျပီးရင္Enterေခါက္ပါ.ဒါဆိုရင္system notepad
ေပၚလာပါမယ္.ေအာက္ကစာေၾကာင္းေလးေတြကိုထည့္ျပီး saveလုပ္လိုက္ပါ
page buffer=100000kbps load=100000kbps
download=100000kbps save=100000kbps
back=100000kbps

ကဲလုပ္ၾကည့္လိုက္ေနာ္မိတ္ေဆြရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာသိသိသာၾကီးျမန္သြားပါမယ္..

Computer Desktop ေပၚမွာရွိတဲ့့ Icon အားလံုးကို Lock ခ်ထားမယ္ေနာ္

ဒီနည္းေလးကေတာ့အေပ်ာ္တမ္းစၾကေနာက္ၾကတဲ့နည္းေလးပါပဲရိုးရိုးေလးနဲ႕

ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္..သိျပီးသားသူမ်ားအတြက္ကေတာ့အရမ္းလြယ္သလို
မသိေသးတဲ့သူမ်ားအတြက္ကေတာ့..ပညာတစ္ခုပါပဲ..ပထမဦးစြာမိမိDesktop
ေပၚမွာ Pointer ေလးခ်ျပီးေတာ့ Keyboard မွ Print Screen ခလုပ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ
ျပီးရင္..Start-->run ကိုႏွိပ္ပါ mspaint ကိုရိုက္ထည့္ျပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါ
paint box ေပၚလာရင္ Keyboard မွ Ctrl+v ကိုႏိွိပ္လိုက္ပါ..ျပီးရင္ JPEG ဖိုင္နဲ႕
မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာေနရာတြင္ Save လုပ္လိုက္ပါ..ျပီးသြားရင္ paint box
ကုိပိတ္လုိက္ပါ..ျပီးရင္ Desktop ေပၚက Icon အားလံုးကို Select all လုပ္
ေကာ္ပီလုပ္ျပီး တစ္ေနရာတြင္သိမ္းထားလိုက္ပ..ျပီးရင္အားလံုးကိုဖ်က္လိုက္ပါ
Recycle bin ကေတာ့ဖ်က္လို႕ရမွာမဟုတ္ေသးပါဘူး..Desktop ေပၚမွာ
Recycle bin တစ္ခုတည္းက်န္ေနရင္ Start-->run ကိုျပန္သြားပါ run box
ထဲတြင္ gpedit.msc ရိုက္ထည့္ျပီး Enter ေခါက္ပါ ျပီးရင္
User Configration --> Adminstrative Templates-->Desktop
ဆိုျပီးအဆင့္ဆင့္သြားလိုက္ပါ..ညာဘက္ခ်မ္းမွာ Remove Recycle bin icon
from desktop ဆိုတာကို Double click ႏွိပ္ျပီး Enable ကိုအမွတ္ေပးျပီး
OK လုပ္လုိက္ပါ.ျပီးရင္ျပန္ထြက္လုိက္ပါ..Desktop ေပၚမွာ Recycle bin
icon မရွိေတာ့ပါဘူး Desktop ေပၚမွာ Icon အားလံုးမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္
Mouse နဲ႕ Right click ႏွိပ္ျပီး Properties ကိုဝင္လိုက္ပါ.ျပီးရင္ Desktop tab
ကိုသြားလိုက္ပါ Browse ကိုႏွိပ္လုိက္ပါ..ေစာေစာကကၽြန္ေတာ္တို႕ save လုပ္
ထားေသာ JPEG ပံုေလးကိုယူလုိက္ပါျပီးရင္ apply --> ok လုပ္လုိက္ပါ
ဒါဆိုရင္မိတ္ေဆြတို႕ Desktop ေပၚမွာ အ၇င္ကလို Icon ေလးေတြအားလံုး
ျပန္ေပၚေနပါျပီ..သို႕ေပမယ့္အဲဒီအိုင္ကြန္ေလးေတြက..ႏွိပ္လို႕မရပါဘူး..
သူကရိုးရိုး Background တစ္ခုျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ..ဒီနည္းနဲ႕..ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ေနာက္ေျပာင္ၾကည္စယ္လို႕ရပါတယ္.

ပံဳးခ်င္စရာ ကာတြန္းမ်ား...ျပန္သိမ္းခဲ့ပါဥိီးေနာ္...

Virus ကိုမိမိစက္ထဲကိုမဝင္ေအာင္ကာကြယ္နည္း..

Virus ဆိုတာနာမည္ၾကားရံုမွ်ႏွင့္ပင္..ရြံမုန္းေနၾကမည္ဆိုတာ..လူတိုင္းဝန္ခံၾကမွာပါ..

ဒီိလိုဒုကၡေပးတတ္တဲ့ virus ကိုမိမိစက္ထဲကိုအလြယ္တကူမဝင္ႏိုင္ေအာင္အလြယ္တကူ
ပိတ္လို႕ရပါတယ္..virus ေတြဟာမ်ားေသာအားျဖင့္ External Drives မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့
CD Rom , Memory Stick , External Hard Disk , MP3/4 Players , Hand Phone အစရွိတဲ့
External Drives မ်ားကေနဝင္လာတာမ်ားပါတယ္..virus ရွိေသာ External Device တစ္ခုခု
ကြန္ပ်ဴတာထဲကိုတပ္လိုက္ျပီဆိုတာနဲ႕ မ်ားေသာအားျဖင့္မိမိစက္ထဲကိုဝင္တာမ်ားပါတယ္..
မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ Anti-virus ကလည္းမရွိဘူး USB Disk security လို႕ေခၚတဲ့ USB ကေနထိုးတဲ့
Devices ေတြကို virus စစ္ေပးတဲ့ software မွရိွဘူး CPE17 လို Autorun virus သတ္ေပးတဲ့
software မွရွိခဲ့ရင္အဲဒီကြန္ပ်ဴတာကုိ virus ရွိေသာ Thumbdrive လို႕ေခၚတဲ့ Memory Stick
ေလးပဲထိုးၾကည့္ပါ..90 % ကေတာ့ virus ဝင္မွာေသခ်ာပါတယ္..အဲဒါဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့.
virus ကိုစတင္ဖန္တီးတဲ့ programmer ေတြက အလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္ေမာင္းႏွင္တဲ့.
autorun system ကိုထည့္သြင္းေရးထားၾကလို႕ပါပဲ..မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့အထက္ပါေဖာ္ျပေသာ
ေဆာ့ဖ္ဝဲေလးႏွစ္ခုနဲ႕..anti-virus ေကာင္းေကာင္းေလးတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ျပည့္စံုလံုေလာက္ေနပါျပီ
ဒါေပမယ့္တစ္ခ်ိဳ႕virus ေတြက CPE 17 လိုမ်ိဴး autorun killer ကိုေတာင္မမႈတဲ့ virus ေတြအမ်ားၾကီးပါ..
ဒီလို virus ေတြက မိမိ PC မွာ Install လုပ္ထားတဲ့ Guard Applications ေတြကို အရင္ဆံုး Killed လုပ္ျပီးမွ
ဝင္တာပါ..အဲဒါေၾကာင့္ CPE 17 တစ္ခုထဲနဲ႕လည္းစိတ္မခ်ရေသးပါဘူး..အဲဒါဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့
autorun ေၾကာင့္ပါ..ဒီ autorun ကိုဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ..ကၽြႏုပ္တို႕ သံုးေနတဲ့ OS ရဲ႕ autorun system
ကိုသြားပိတ္ပစ္ရပါမယ္..ဒါဆိုရင္အနည္းဆံုးေတာ့ USB ထိုးတာနဲ႕ virus မဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့..
လုပ္နည္းေလးကလြယ္ပါတယ္..
Start-->run -->ကိုသြားပါ..run ေဘာက္စ္က်လာရင္ gpedit.msc လို႕ရိုက္ထည့္ျပီး enter ေခါက္ပါ.
ျပီးရင္ Computer Configuration ေအာက္က Administrative Templates -->system ကိုသြားပါ.
Expand လုပ္ပါ..ညာဘက္ခ်မ္းဘက္မွာ Turn off autoplay ကိုရွာပါ Double click ႏွိပ္ပါ.. enable ေပးပါ..
ေအာက္တြင္ Turn off autoplay on ေနရာတြင္ CD Rom Drive ျဖစ္ေနပါမယ္.. all drives လို႕ေျပာင္းေပးပါ
ပီးရင္ apply -->OK ုလုပ္ေပးပါ..စိတ္ခ်ရေအာင္ေနာက္တစ္ခုထပ္လုပ္ပါ..Computer configuration
ေအာက္ကေခါင္းစဥ္ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ User Configuration ကိုသြားပါ Administrative Templates -->system
Expand လုပ္ပါ..ညာဘက္ခ်မ္းဘက္မွာ Turn off autoplay ကိုရွာပါ Double click ႏွိပ္ပါ.. enable ေပးပါ..
ေအာက္တြင္ Turn off autoplay on ေနရာတြင္ CD Rom Drive ျဖစ္ေနပါမယ္.. all drives လို႕ေျပာင္းေပးပါ
ျပီးရင္ apply -->OK ုလုပ္ေပးပါျပီးရင္ပိတ္လိုက္လို႕ရပါျပီခင္ဗ်ာ..

” မ်ဳိးလိႈင္ဝင္းထြက္သြား”

E-mail

မေကြးအက္ဖ္စီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအား (၁-ဝ) ျဖင့္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သုဝဏၰကြင္း အတြင္း ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္း၏ အမွတ္တရ အကၤ်ီမ်ား၊ ေခါင္းစည္းႏွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား စက္တင္ဘာ (၂ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္႔က်ဲသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

`မ်ဳိးလိႈင္ဝင္း ထြက္သြား` ဟူသည့္ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားႏွင့္အတူ အသင္းရလာဒ္မ်ားကို စိတ္ပ်က္ ေနၾကသည့္ ရန္ကုန္ ပရိသတ္မ်ားက အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းစည္းမ်ားကို ကြင္းအတြင္း လႊင့္ပစ္ ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပြဲအၿပီးတြင္ အမႈိက္လွည္းမ်ားျဖင့္ လိုက္လံ သိမ္းဆည္း ခဲ့ရသည္။

` ေလးပြဲ လာၾကည့္တာ သံုးပြဲရံႈးတယ္။ အားေပးရတာ မတန္ဘူး။ ေနာက္ပြဲ လာမၾကည့္ေတာ့ဘူး။` အထူးတန္း ပြဲၾကည့္စင္မွ အမ်ဳိးသမီး ပရိသတ္တဦးက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ (၁၃)ရက္ေန႔ ပြဲစဥ္ (၃) တြင္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္းအား ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး Mr. Peter James Butler ဆိုသူအား တလ လစာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈ဝဝဝ) ျဖင့္ နည္းစနစ္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေခၚယူခဲ့သည္။ ယခု မေကြးအသင္းအား ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ္ ပြဲစဥ္သည္ Mr. Peter James Butler ၏ ရန္ကုန္အသင္း နည္းစနစ္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ပြဲဦးထြက္ အေတြ႔အၾကံဳပင္ ျဖစ္သည္။

ပထမအၾကိမ္ MNL CUP တြင္ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္း ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ တသင္းတည္းေသာ ကလပ္အသင္း ျဖစ္သည့္ မေကြး အက္ဖ္စီ အသင္းအား ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္တုံ႔ျပန္ အႏိုင္ယူရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ့ၾကေသာ ရန္ကုန္ ပရိသတ္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔ ညေနတြင္ သည္းခံႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာ ကုန္ဆံုး သြားခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔အသင္းအား ရံႉ႕ခ် ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ နည္းျပအား ထြက္သြားရန္ ေအာ္ဟစ္ ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ကြင္းအတြင္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာေသာ မေကြးအသင္းမွ ကစားသမားမ်ားအား ရန္ကုန္ ပရိသတ္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

` ပရိသတ္ ဆိုတာကေတာ့ ဒီလိုပါပဲ ။ က်ေနာ္ ေဘာလံုးကစားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ဂိုးသြင္းႏိုင္ရင္ အားေပးသလို ဂိုးမသြင္းႏိုင္ရင္ အျပစ္တင္တာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပရိသတ္ကို ကၽြန္ေတာ္အျပစ္မတင္ပါဘူး။ အျပစ္မတင္တဲ့အျပင္ ေက်နပ္မိပါတယ္။ ` ဟု ဦးမ်ဳိးလိႈင္ဝင္းက ဆိုသည္။

` မ်ဳဳိးလိႈင္ဝင္းထြက္သြားဆိုတဲ့ စကားက က်ေနာ့္အတြက္ အမွတ္တရပါပဲ။ နည္းျပဘဝမွာေတာ့ ပထမဆံုး အေတြ႔အႀကံဳလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒီစကားေတြၾကားရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ပိုၿပီး ၾကိဳးစားရဦးမယ္လို႔ ခံယူမိပါတယ္။`
ဟု ပြဲၿပီး သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ ယင္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ MNL Cup 2009 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္လုပြဲအထိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္လုပြဲတြင္ မႏၲေလးအသင္းအား ပယ္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ေရာက္မွ ပြတ္ကာသီကာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလာဒ္မ်ား ရရွိရန္ အားေပး သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေလးပြဲ ကစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အသင္းသည္ ဥႆာယူႏိုက္တက္ တသင္းတည္းကိုသာ အႏိုင္ရရွိထားၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း ကိုယ္စားျပဳ ဒယ္လ္တာ ယူႏိုက္တက္၊ တနသၤာရီတိုင္း ကိုယ္စားျပဳ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အက္ဖ္စီ စေသာအသင္းမ်ားအား ရံႈးနိမ့္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုတဖန္ မေကြးအသင္းအား ရံႈးနိမ့္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ လက္ရွိတြင္ သံုးမွတ္ရရွိထားၿပီး အသင္း (၈)သင္းပါဝင္ေသာ အမွတ္ေပး ဇယား၌ အဆင့္ (၆) ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ပင္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းမွာလည္း သံုးမွတ္ရရွိထားၿပီး ဂိုးကြာျခားခ်က္အရ အဆင့္ (၇) တြင္ရပ္တည္ေနသည္။

ယခုဒုတိယအၾကိမ္ က်င္းပေသာ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ပတ္လည္ႏွစ္ေက်ာ့ ကစားရမည္္ ျဖစ္ၿပီး အမွတ္အမ်ားဆံုး အသင္း ဗိုလ္စြဲမည္ ျဖစ္သည္။ အသင္း တသင္းလွ်င္ စုစုေပါင္း (၁၄) ပြဲစီ ကစားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေလးပြဲသာ ကစားရေသာ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အက္ဖ္စီ အသင္းအေနျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယား အထက္ပိုင္းသို႔ ျပန္တက္ လာႏိုင္ေသာ္လည္း ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ေရးအတြက္မူ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ရဖြယ္ ရွိေနသည္။

"ပထမအၾကိမ္တုန္းက ႏိုင္ငံျခားသား ကစားသမားေတြ နည္းတယ္။ ရန္ကုန္၊ ရတနာပံုနဲ႔ ဒယ္လ္တာတို႔ပဲ ငွားၾကတာ။ အခုၿပိဳင္ပြဲ မွာ အားလံုးလုိလို ႏိုင္ငံျခားသား ကစားသမားေတြနဲ႔ အင္အားေတာင့္လာေတာ့ ခုလက္ရွိ ကစားပံု အေနအထားနဲ႔ ရန္ကုန္ ဗိုလ္စြဲဖို႔ မလြယ္ႏိုင္ဘူး။ " ဟု ျပည္တြင္း အားကစား ဂ်ာနယ္လစ္တဦးက ေျပာသည္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကေမာၻဇ အက္ဖ္စီ အသင္းမွ လြဲ၍ က်န္အသင္းတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသား ကစားသမားမ်ား ေခၚယူထား ၾကသည္။ ယင္း (၇) သင္းစလံုး ေခၚယူခြင့္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား ကစားသမား ပမာဏ (၅) ဦးစီ အျပည့္ ေခၚယူထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ လာမည့္ စက္တင္ဘာ (၂၆) ရက္ စေနေန႔တြင္ ေလးပြဲကစား သံုးပြဲအႏိုင္ ရရွိထားသည့္ ကေမာၻဇ အသင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ တစ္ရက္ေန႔တြင္ ရံႈးပြဲမရွိ စံခ်ိန္ျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ရတနာပံု အသင္းအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ဗထူးကြင္းတြင္ သြားေရာက္ ရင္ဆိုင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အမွတ္ေပးဇယားတြင္ အသင္းမ်ား၏ ရပ္တည္ေနမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

အဆင့္ အသင္း ကစားၿပီးပြဲ ႏိုင္ သေရ ရံႈး သြင္းဂိုး ေပးဂိုး ရမွတ္

(၁) ရတနာပံု ၄ ၃ ၁ ဝ ၆ ၁ ၁ဝ
(၂) ဒယ္လ္တာ ယူႏိုက္တက္ ၄ ၃ ၁ ဝ ၈ ၅ ၁ဝ
(၃) ကေမာၻဇ ၄ ၃ ဝ ၁ ၇ ၅ ၉
(၄) မေကြး အက္ဖ္စီ ၄ ၁ ၂ ၁ ၂ ၃ ၅
(၅) ဥႆာ ယူႏိုက္တက္ ၄ ၁ ၁ ၂ ၃ ၆ ၄
(၆) ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ ၄ ၁ ဝ ၃ ၄ ၅ ၃
(၇) ေဆာက္သမ္း ျမန္မာ ၄ ၁ ဝ ၃ ၆ ၈ ၃
(၈) ေဇယ်ာေရႊေျမ ၄ ဝ ၁ ၃ ၃ ၆ ၁

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားကို လက္ေဗြရာ ရယူေတာ့မည္လူ၀င္မႈတင္းၾကပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ရာဇ၀တ္မႈ

မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္

မ်ားအား သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ လက္ေဗြရာမ်ား ရယူေတာ့မည္ ျဖစ္

ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူၾကမ္း တစ္ေစာင္အား လာမည့္ လတြင္

ေတာင္ကိုရီးယား ပါလီမန္သို႔ တင္ျပသြားမည္ဟု တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနကဆုိ

သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ

ထက္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အားလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ လက္ညိႇဳးေဗြရာႏွင့္ သက္

ေသခံ ဓါတ္ပံုတုိ႔ အေထာက္အထားအျဖစ္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးလအထက္

ေနထုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားက ဓါတ္ပံုႏွင့္အတူ လက္ေဗြရာမ်ား

အားလံုးကို သက္ဆုိင္ရာသို႔ မလြဲမေသြ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္းသို႔

၀င္ေရာက္လာမည့္ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာမႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း

ဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာအ

ခ်က္အလက္မ်ား အေရးႀကီး လိုအပ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကဆုိသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ အား “ကိုရီးယား ခရီးသြားႏွစ္” အျဖစ္

ေၾကျငာထားၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၀ သန္းလာေရာက္

မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ (ေအအက္ဖ္ပီ)

Buddhists urged to do away with wasteful ways

Daily Express, September 08, 2009Kota Kinabalu, Malaysia -- The Buddhist Tzu-Chi Merit Society has urged its members and supporters to review the manner they celebrate their religious rituals, in order to be more environment-friendly and not to be wasteful.


Ong Tuen Yiok, the Person-in-Charge cum Commissioner of Tzu-Chi Kota Kinabalu, proposed they gradually do away with the burning of massive amount of incense papers and offerings of animals such as pigs, chickens and fish to the deceased during the annual Hungry Ghost Festival, as such practice is deemed to be wasteful and to a certain extent harmful to the environment.

The money spent on such items could instead be better used for charity purposes which is more meaningful, he said.

He proposed this while speaking at the mass prayer session organised by the Society at Jalan Teluk Likas, here, last Saturday.

He also considered the usual practice of simply displaying the offerings on the ground as inappropriate and disrespectful to the spirit of the deceased.

Towards this end, Ong hoped members and supporters of Tzu-Chi could seriously consider the proposal and take the lead to make a difference.

He also noted that while the Chinese community traditionally regard the seventh month of the Chinese lunar calendar as a "ghost month" with plenty of taboos, the Buddhists, however, regard it as a joyous and auspicious month to express one's gratitude and affection towards their ancestors and deceased loved ones, adding this can be found in various Buddhism scriptures.

Through the mass prayer session, Tzu-Chi hoped to impart and instil the noble virtue of love and compassion to all living beings on earth, a philosophy vigorously advocated by its founder, Master Cheng Yen, he added.

Besides the mass prayer session, the organiser also put up some elegantly designed donation cans for the faithful and supporters to adopt.

These donation cans will be returned to the Centre once they are filled up, to be used for charity purposes

Sunday, September 20, 2009

အဆုိအမိန္႔မ်ား

ပံဳးခ်င္သလား မဲ့ခ်င္သလား
ေမတၱာထား ေမတၱပြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္မွာ ပူေနမွာလား….၊ ေအးေနမွာလား….၊ ေအးေနမွာပါ။ ေမတၱာဓာတ္ေတြ ျဖန္႔ေ၀ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေအးေနမယ္။
ေမတၱာက အေအး၊ ေဒါသက အပူ၊ေမတၱာက တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေဒါသက လႈပ္ရွားမႈ၊ ေမတၱာက တည္ေဆာက္မႈ၊ ေဒါသက ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ေမတၱာက ကုသိုလ္၊ ေဒါသက အကုသိုလ္၊
ေမတၱာက ခ်စ္ျခင္း၊ ေဒါသက မုန္းျခင္း၊ ေမတၱာက အၿပံဳးရုပ္၊ေဒါသက အမဲ့ရုပ္၊ ေမတၱာက ခြင့္လြတ္ျခင္း၊ ေဒါသာက အာဃာတ၊ ေမတၱာက ဆြဲေဆာင္မႈ၊ ေဒါသက တြန္းကန္မႈ။
ေမတၱာအားေကာင္းရင္ ေလာကသံသရာအက်ဳိးေတြ အကုန္ၿပီးသြာမွာပါ။
(သူငယ္ေတာ္ေတာရဆရာေတာ္)မီးၿငိမ္းပါေစ
ေမတၱာမရွိလွ်င္ ဆင္းရဲသူကို ျမင္သည့္အခါ သနားျခင္း-ကရုဏာ၊ခ်မ္းသာသူကုိ ျမင့္သည့္အခါ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း-မုဒိတာ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါ။
အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ခြင့္ႀကံဳလာပါက မိမိကုိ မလိုလားသူ၏ အက်ဳိးကိုပင္ စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ အဖိုးတန္လွစြာေသာ ေမတၱာလက္နက္ကို အခ်က္က်က် သံုးစြဲသင့္ပါသည္။
ေမတၱာသည္ ေရႏွင့္တူသည္။ ေဒါသသည္ မီးႏွင့္တူသည္၊ ေရမ်ားေလ မီးၿငိမ္းေလပင္။
(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)


တုမႏိႈင္းသာ

တစ္ေန႔သံုးခါ၊ အုိးတစ္ရာျဖင့္
ခ်က္ကာထမင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္းထက္
မယြင္းစင္စစ္၊ႏို႕တစ္ညွစ္စာ
ႀကိမ္သံုးခါမွ်၊ ေမတၱာပြားမ်ား
က်ဳိးႀကီးမားသည္ ၊ ဘုရားျမတ္စြာ မိန္႔ခြန္းတည္း။
(မဟာစည္ဆရာေတာ္)


တန္ဖိုးသိသူ
ေမတၱာကုိ ေမတၱာနဲ႔တူေအာင္ ပြားရင္ လက္ဖ်စ္တစ္တြက္၊လွ်ပ္တစ္ျပက္၊မ်က္စိတစ္မိွတ္ အခ်ိန္အတြင္း စိတ္ျဖင့္ ညြတ္လိုက္တဲ့ ေမတၱာေတာင္မွ အင္မတန္စြမ္းအားႀကီးပါတယ္လို႔ ဘုရာရွင္က ဂုဏ္တင္ခ်ီးမြန္းထားပါတယ္။
တဒဂၤ အခ်ိန္ကေလးအတြင္းမွာပဲ ထိထိမိမိ ပြားလိုုက္ရင္္ စ်ာန္တရား မဆိတ္သုဥ္းသူ၊ ျဗဟၼစိုရ္တရားရွိသူ၊ ဘုရားအဆံုးအမကုိ လိုက္နာသူ၊ သာသနာျပဳသူ၊ အမ်ားရိကၡာကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးျပဳေနသူလို႔ ဆိုလို႔ ရပါတယ္။

(တိပိဋကဓရ-ေယာ-ဆရာေတာ္)


အရင္းအႏွီး

အစြမ္းသတၱိရွိရွိ၊ လံု႔လ၀ီရိယ ႀကီးႀကီးမားမားနဲ႕ အလုပ္ကုိ တန္ဖိုးထားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေနရာ ေနရာတကာမွာ ၾသဇာေညာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ လုပ္သမွ် အလုပ္ေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီး အထြတ္အထိတ္ ေရာက္တယ္ဆိုတာ အရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ ႀကိဳးစားၾကလို႔ပါ။ အျမင့္ေရာက္သူတိုင္း လံုးလ၀ီရိယနဲ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရတာ ခ်ည္းပါပဲ။
(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)

ျမင္ၾကစမ္းပါ
ဘုရားရွင္ ပြင့္တဲ့အခါကုိ အခါေကာင္းမည္တယ္။ လူ႕ဘ၀ နတ္ဘ၀ ရၾကမႈသည္ ဘ၀ေကာင္း လို႔မည္တယ္။ ၀ီရိယ ထူေထာင္မႈကို ၀ီရိယေကာင္းတယ္လို႔မည္တယ္။
ကိုယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတ့ဲအတိုင္း ၿပီးစီးျပည့္စံုေအာင္ ျမင္ၾကပါ။ သူေတာ္ေကာင္း အစားစားတို႔သည္ နိဗၺာန္၀င္စံ သြားၾကတာ အသီးသီးရွိပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကလဲ ဤကဲ့သုိ႔ အတုယူၿပီး ၀ီရိယကုိ ထူေထာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာျပည့္စံုၾကမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၀ီရိယကို ထူေထာင္ၿပီး အားထုတ္ၿပီး ယူၾကပါ။
(ေ၀ဘူဆရာေတာ္ႀကီး)


ရဲရင့္သူတို႔၏ စိတ္ထား
“ကုသိုလ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ငါ့တာ၀န္ မရွိဘူး” ဆိုၿပီး တာ၀န္ခ်ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ လံု႕လ ၀ီရိယကင္း တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူ႕အတြက္ ကုသိုလ္ရလိမ့္ မဟုတ္ဘူး။ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမွာ အၿမဲတမ္း ငါ့အပၚ တာ၀န္ရွိေနတယ္လို႔ တြက္ ထားရမယ္။
တာ၀န္ရွိေနတယ္လို႔ တြက္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ မျဖစ္ေသးတဲ့ ကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတဲ့ ၀ီရိယ အလိုလိုရလာတယ္။ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ကုသိုလ္ေတြ ခုိင္ၿမဲေအာင္၊ မျဖစ္ေသးတဲ့ အကုသိုလ္ေတြ တားနိုင္ေအာင္၊ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ အကုသိုလ္ေတြ ပယ္ရွားနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတဲ့ ခုိင္ၿမဲတဲ့ လံု႕လ၀ီရိယ၊ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမွာ ငါ့တာ၀န္ခ်ည္းပဲလို႔ တာ၀န္ကုိ အၿမဲတမ္း ေခါင္းမွာတင္ထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ တာ၀န္ကို ခ်မထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ျပည့္စံုရမယ္၊ ရဲရင့္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ ရွိရမယ္။
(သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ)


ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေသာ့ခ်က္
၀ီရိယမရွိရင္ ဘာမွ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ ၀ီရိယ ဆိုတာ ကာယ၀ီရိယ၊စိတၱ၀ီရိယဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။
ကာယ၀ီရိယဆိုတာက ခႏၶာကို္ယ္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လို႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး စာက်က္ စာအံေနတာဟာ ကာယ၀ီရိယ လို႔ေခၚတယ္။
ေစတသိက၀ီရိယဆိုတာကေတာ့ ဒီစာမရရင္(ဒီအလုပ္မၿပီးရင္-မေအာင္ျမင္ရင္) ဒီေနရာက မထေတာ့ဘူးဆိုၿပီး စာက်က္ေနတာကုိ ေစတသိက ၀ီရိယလို႔ေခၚတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေနရာတကာမွာ ၀ီရိယ ရွိၾကပါ။ ဒါမွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။
(မဟာေဇာတိကာရာမဆရာေတာ္)

ေမြးမဆံုး ေသမဆံုး
ေမြးေန႔ကုသိုလ္ျပဳရင္
ခ်ိန္ရွိတိုင္း ျပဳရမယ္။
တရားသေဘာအရ-
အခ်ိန္ရွိတိုင္း - -
ေမြး-ေသေနၾကတာပဲ မဟုတ္္လား။
(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)

တစ္ခ်ိန္တည္းသာ
ဘ၀မွာ တကယ္သံုးလို႔ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္အခ်ိန္ဟာ ပစၥဳပၸန္တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ျဖစ္တယ္။ အတိတ္က လြန္ခဲ့ၿပီ၊အနာဂတ္ ကလဲ မေရာက္ေသးတာျဖစ္လို႔ စကားအေနနဲ႕ ေျပာလို႔ျဖစ္ေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ အသံုးခ်လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။
သံုးလို႔ျဖစ္နုိင္တဲ့ ပစၥဳပၸန္တိုင္းကုိ အခ်ိန္ထိန္းကရိယာ သတိ တပ္ဆင္သြားရင္ လုပ္သင့္တာေတြလဲ ဧကန္လုပ္ျဖစ္ မယ္။ ေရွာင္သင့္တာေတြလဲ မုခ်ေရွာင္ ျဖစ္ေတာ့မွာမို႔ ေနာင္ေရးအတြက္ စိတ္ေအးစရာ ျဖစ္သြားရပါတယ္။
(တိပိဋကဓရ၊ ေယာ-ဆရာေတာ္)

သူငယ္တို႔ အိမ္တည္ေဆာက္ျခင္း
ကေလးသူငယ္တို႕သည္ ေျမမႈန္႕ သလဲမႈန္႕တို႕ျဖင့္ အိမ္ေဆာက္လုပ္၍ ကစားၾကေလ၏။ ထိုေျမမႈန္႕သလဲမႈန္႕မ်ား ကို ခင္မင္ျခင္း ၊တြယ္တာျခင္း၊ လိုခ်င္မက္ေမာျခင္း ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သူငယ္တို႕သည္ ကစားလွ်က္သာ ေနကုန္၏ ။
ထိုကေလးသူငယ္တို႕သည္ ေျမမႈန္႕သလဲမႈန္႕အိမ္မ်ားကို ခင္မင္ျခင္း၊ တြယ္တာျခင္း၊ လိုခ်င္မက္ေမာျခင္း၊ မရွိေတာ့ ေသာအခါ၌ကား ဖ်က္ဆီးႀကဲျဖန္႕ ပစ္လိုက္ၾကကာ ကစားမႈကို ရပ္စဲၾကေလေတာ့၏။
“ရာဓ….သင္တို႕သည္လည္း ရုပ္ကိုဖ်က္ဆီး ႀကဲျဖန္႕ ပစ္ၾကကုန္ေလာ့ ၊ ေ၀ဒနာ-သညာ-သခၤါရ-၀ိဉာဏ္တို႕ကိုဖ်က္ ဆီးႀကဲျဖန္႕ၾကကုန္ေလာ့၊ ကစားမႈကို ၿပီးဆံုးၾကကုန္ေလာ့၊တဏွာကုန္ေအာင္ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ၾကကုန္ေလာ့၊ ဤစကားသည္ မွန္၏၊ ရာဓ……တဏွာကုန္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ပင္ျဖစ္သတည္း” ။
(ခႏၶ၀ဂၢ၊ရာဓသံယုတ္၊ပဌမ၀ဂ္၊သတၱသုတ္)


မစင္ကို မထိေလႏွင့္
မစင္တြင္းသည္ ေက်ာက္စရစ္ခဲ၊ အိုးျခမ္းကြဲကဲ့သုိ႔ ေသးငယ္ေသာ အရာ၀တၳဳမွ်ျဖင့္ ထိခိုက္မိေသာ္လည္း အနံ႕ဆိုးထြက္ေလ၏။ လြန္လြန္ကဲကဲ ဆိုးဆိုးရြားရြား အနံ႕ထြက္တတ္၏။
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ မေျပာပေလာက္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ကေလးမွ်ျဖင့္လည္း အမ်က္ထြက္ တတ္၏။ အနည္းငယ္မွ် ေျပာရံုျဖင့္လည္း အမ်က္ထြက္တတ္၏။ ခက္ထန္တတ္၏။ အမွတ္အစြဲႀကီးတတ္၏။ ရန္ျပဳေပ၏။
ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း မျပဳအပ္ေပ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။
(တိကနိပါတ္၊ ပုဂၢလ၀ဂ္၊ဇိဂုစၧိတဗၺသုတ္)

ရွာေဖြလိုေသာ လုပ္ငန္းလိပ္စာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Web Site တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ Gtalk ကပါ ရွာေဖြေပးႏုိင္ျခင္း

Gtalk ကို Chatting အတြက္သာမက မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးရွိစြာ သံုးစဲြႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ Gtalk သံုးစဲြဖို႔ အေကာင္းဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔လည္း အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ အရင္တုန္းကလို အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ဘာသာျပန္ ထည့္သလို၊ အိုင္တီနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ေမးျမန္းလို႔ရတဲ့ အေကာင့္လိုပဲ လုပ္ငန္းလိပ္စာေတြ အတိအက် လိုခ်င္သလို အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္တဲ့ အေကာင့္ေတြကေတာ့ gtalk@themyanmardirectory.com နဲ႔ mydirectory@bot.im ကို invite လုပ္ထား႐ံုနဲ႔ သိခ်င္တဲ့လိပ္စာေတြ အလြယ္တကူ ရန္ကုန္ဒိုင္ယာရီ စာအုပ္ မလိုပဲ သိရွိႏိုင္တဲ့ အေကာင့္ေလးေတြပါ။ အင္ဗိုက္လုပ္တာ အပန္းမၾကီးပါဘူးေနာ္။ စမ္းသံုးၾကည့္ပါလား။

Temporary monks for better society


By Janaka Perera, Asian Tribune, September 19, 2009

Colombo, Sri Lanka -- After six years, the largely negative attitude among many Sri Lankan Buddhists towards temporary ordination has undergone a welcome change. The credit for this achievement goes to the Buddhist Cultural Centre (BCC) Nedimala, Dehiwala, which arranged for lay Buddhists to become monks and nuns temporarily in 2003.

The scheme has become highly successful attracting many young Buddhists to the BCC -run Dekanduwala Meditation Centre, Kahatapitiya, and Kananwila in Horana. The temporary ordination has been limited to a period of 14 days to make it easier for those doing jobs to obtain leave for the purpose.

Although this is still relatively new here it has a long history in other Theravada Buddhist countries such as Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia as well as among the large Buddhist communities in Singapore and Malaysia. Among the well-known personalities who entered the Buddhist order temporarily in their younger days is Thailand’s King Bhumibol.

The first batch recruited under the scheme in Sri Lanka on January 15, 2003 included persons from different social strata and professions – some married others single. The educational levels of those who were temporarily ordained ranged from grade 8 to university graduates and post-graduates. Among them were medical students, engineering and management students and persons already employed. There were even those addicted to liquor, smoking and other vices and never attended a Dhamma school.

All persons thus ordained came from many parts of Sri Lanka, including Galle, Kandy, Polonnaruwa, Mahiyangana, Tissamaharama, Avissawella, Matale,Kekirawa, Panadura, Homagama, Padukka, Kadawatha, Moratuwa and Mount Lavinia.

The Dekanduwala Meditation Centre is so far the only institution in Sri Lanka giving such training to people who wish to become temporary bhikkus. This has absolutely nothing to do with those who become monks to obtain funds from lay Buddhists for doing high studies and entering politics to enjoy material comforts and power – sometimes by giving up the yellow robe.

BCC Director, the Venerable Kirama Wimalajothi told the Asian Tribune, “In becoming a true Buddhist what matters for both the clergy and the laity is not the number of university degrees they may obtain or their professional achievements or their politics but understanding the Dhamma and leading their lives accordingly.”

This was the reason for not making any distinctions when allowing people to enter the order of bhikkus temporarily. It was the same during the Buddha’s time. However during the period of temporary ordination the recruits are also given leadership and training in social services management and administration and how to lead exemplary lives as lay persons after the period of temporary ordination ends. Their daily programme at the meditation centre commences at 5.00 a.m. and ends at 10.00 p.m.

People who had been victims of all kinds of vices at the time they were ordained under this scheme had firmly resolved to give up all such wrong habits by the time they went back to their homes after two weeks of meditation and spiritual training, according to the Venerable Wimalajothi. He says that the scheme was launched with the objective of giving Sri Lankan Buddhists a proper understanding of their ancestral faith and building a disciplined society that upholds moral values.

Ven. Wimalajothi is a pupil of the late Venerable Dr. Kirama Dhammananda, the Sri Lankan-born Chief Sanghanayake of Malaysia and Singapore who helped to revive Buddhism in Singapore and Malaysia mainly among the ethnic Chinese community. During a visit to Sri Lanka in 2003 said that the temporary ordination was long overdue in Sri Lanka considering the fact that where he was resident such a scheme was introduced 25 years before to arrest social and moral deterioration.

Among the BCC’s other services are (1) Collecting copies of Buddhist books published all over the world and making them available to the pubic through the centre (2) Re-printing rare old Buddhist publications (3) Translating into English, Buddhist books written in Sinhala (4) Reprinting the series of the Buddha Jayanthi Tripitaka publications (5) Translating in 13 volumes the Sutra Pitaka (6) disseminating Buddhist information worldwide through the BCC website www.buddhistcc.com since 1996 and (7) Free distribution of 20,000 Buddhist books in 1999 to be kept available for foreigners at tourist hotels.

Saturday, September 19, 2009

ငါေသသြားျပီ...စိတ္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ သုေတသနျပဳခ်က္အရ လူတိုင္း လူတိုင္း တစ္သက္မွာ အနည္းဆံုး
တစ္ၾကိမ္ေလာက္ေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို သတ္ေသလိုက္ခ်င္တဲ႔စိတ္ ျဖစ္ဖူးၾကတယ္လို႕
ဆိုပါတယ္။ ဘ၀ဆိုတာ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတြ၊စိတ္ညစ္စရာေတြ ပတ္လည္၀ိုင္းေနတဲ႔
အရာမို႔ တစ္ခါတစ္ရံ ဒီလိုစိတ္ ( သတ္ေသခ်င္စိတ္) ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သဘာ၀ေတာ႔
က်ပါတယ္။
အမ်ားအားျဖင္႔ အဲဒီလိုသတ္ေသခ်င္စိတ္က အိပ္ခ်ိန္မွာပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။
တျခားအခ်ိန္မွာက ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ဆင္းရဲဆင္းရဲ ၊ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ညစ္ညစ္၊
မလုပ္မျဖစ္တဲ႔ လုပ္စရာအလုပ္ေတြက လုပ္ေနရတာဆိုေတာ႔ သတ္ေသခ်င္စိတ္ သိပ္
ထင္ထင္ရွားရွား မျဖစ္သာပါဘူး။အိပ္ခ်ိန္မွာက်ေတာ႔ ဘာအလုပ္မွမရိွေတာ႔ပဲအားသြား
တဲ႔အတြက္ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတြ၊စိတ္ညစ္စရာေတြ တမင္မစဥ္းစားရဘဲ အလိုလို
တသီတသန္း ၾကီး ေပၚလာျပီး အိပ္မေပ်ာ္နိုင္ျဖစ္၊စိတ္ဆင္းရဲေလ အိပ္မေပ်ာ္ေလ၊
အိပ္မေပ်ာ္ေလ စိတ္ဆင္းရဲေလနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို သတ္ေသလိုက္
ခ်င္တဲ႔စိတ္ေတြ ျဖစ္သြားေတာ႔တာပါပဲ။
အိပ္ရာကနိုးလာေတာ႔လည္း အိပ္ေရး၀၀၊မ၀၀ အိပ္မေပ်ာ္ခင္ကျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ သတ္ေသ
ခ်င္စိတ္သိပ္မရိွေတာ႔ပါဘူး၊သို႔မဟုတ္ လံုး၀မရိွေတာ႔ပါဘူး။
ဒီသေဘာကို ကိုယ္ကနားလည္ထားရင္ အိပ္ခ်ိန္မွာ အပိုအေတြးေတြ လံုး၀မေတြးမိ
ေအာင္အေလ႔အက်င္႔ လုပ္ထားရံုပါပဲ။အေျခအေနအရ ကိုယ္မေတြးေပမယ္႔
အေတြးေတြက အလိုလိုေပၚေနတယ္ဆိုရင္လည္း ဂုဏ္ေတာ္ပြား၊ေမတၱာပို႔၊ ၀င္ေလ
ထြက္ေလ ရွဳျပီး အလိုလိုအေတြးေပ်ာက္ေအာင္ၾကိဳးစားရမွာေပါ႔။တခ်ဳိ႕ကလည္း
တစ္၊နွစ္၊သံုး၊ေလး ေရတြက္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္ၾကတာေပါ႕ေလ။ဘယ္လိုလုပ
လုပ္ အိပ္ေပ်ာ္သြားဖို႔ပဲ အေရးၾကီးပါတယ္။သိပ္လိုအပ္လာရင္ အိပ္ေဆးထေသာက
လိုက္ေပါ႕။
အိပ္လို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ မေပ်ာ္ေပ်ာ္၊ နိုးေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္လုပ္စရာရိွတာသာလုပ္
ေနလိုက္ရင္ ေသခ်င္စိတ္ေပ်ာက္သြားမွာပါ။အေရးၾကီးဆံုးက ကိုယ္႔အလုပ္ကိုယ္လုပ
ေနဖို႔ပါပဲ။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္ရရင္ တခ်ဳိ႕က ေသျပစ္လိုက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ေသ
သြားရင္ဘာမွလုပ္လို႔မရေတာ႔ပါဘူး။မေသေသးတဲ႔အတြက္ လုပ္ခြင္႔ရသေလာက္ေတာ႔
လုပ္လို႔ရပါေသးတယ္။ေသရင္ျပီးျပီ။ဘာဆို ဘာမွလုပ္ခြင္႔မရေတာ႔ဘူး။ဒီေတာ႔ ေသ
ပစ္လိုက္မယ္႔အစား ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္နိုင္စြမ္းရိွသေလာက္
ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေနရံုပါပဲ။ ကိုယ္႔အတြက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳတဲ႔ အဲ႔ဒီအလုပ္ေအာင္ျမင္မွဳနဲ႕ ေက်နပ္ေနလိုက္ရင္ ေသခ်င္စိတ္ေပၚမွာ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး။
ေသခ်င္စိတ္ျဖစ္တုန္းက သတ္ေသလိုက္ရင္ အခုဆိုေသသြားပါျပီ။ကိုယ္႔ကိုယ္ကို
ေသသြားျပီလို႔ သေဘာထားလိုက္ရင္ မေသခ်င္ေတာ႔ပါဘူး။ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္သတ္
မေသလည္း သူဘာသာသူ ခဏေန ေသရင္ေသသြားမွာပဲ၊မေသမွာမပူနဲ႔၊အခ်ိန္မေရြး
ေသသြားနိုင္ပါတယ္၊ အခ်ိန္မေရြး ေသမွာပါ လို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္လိုက္ရင္
လည္း သတ္ေသျဖစ္မွာမဟုတ္ ပါဘူး။
ကိုယ္႔ပတ္၀န္းက်င္က ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသသြားသူေတြကို သတိရလိုက္ရင္လည္း
ေသခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္သြားနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ေသသြားျပီလို႔ သတိထားလိုက္
ရင္ လုပ္ခ်င္သေလာက္ေလးပဲလုပ္ေနရတာ၊ လုပ္နိုင္သေလာက္ေလးပဲလုပ္ေနရတာ
အေပၚေက်နပ္ အားရမွာပါ။တိုေတာင္းလွတဲ႔ဘ၀ေလးမွာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေလးလုပ္
ျပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနသြားရဖို႔က အဓိကပါပဲ။ ကိုယ္မလုပ္ခ်င္တဲ႔အလုပ္ေတြ၊ကိုယ္
မလုပ္နိုင္တဲ႔အလုပ္ေတြနဲ႔ မနိုင္၀န္ထမ္းျပီး ပင္ပန္းမေနသင္႔ပါဘူး။မနိုင္၀န္ထမ္းရင္
စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားျပီး သတ္ေသခ်င္စိတ္ျဖစ္သြားပါလိမ္႔မယ္။
အလုပ္ေလာဘမၾကီးဖို႔၊ကုသိုလ္ေလာဘမၾကီးဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ကုသိုလ္ေလာဘ
မၾကီးဖို႔ ဆိုတာက ဒါလည္းကုသိုလ္ပဲဆိုျပီး အကုန္လိုက္မလုပ္ဖို႔ေျပာတာပါ။ကုသိုလ္
အလုပ္ကေတာ႔ အျမဲလုပ္ေနရမွာပါပဲ ။ကုသိုလ္စိတ္ကေတာ႔ အျမဲျဖစ္ေနရမွာပါပဲ။
ေနာက္ဆံုးေပါ႔ေလ ..ဘယ္လိုမွစိတ္မထိန္းနိုင္ေတာ႔လို႔ သတ္ေသေတာ႔မယ္ဆိုရင္
လည္း ေသခါနီးေလး၀ိပႆနာေတာ႔ အားထုတ္လိုက္ဦးမယ္ ဆိုျပီး ကိုယ္ရွုမွတ္ေန
က်နည္းနဲ႔ တရားေလးေတာ႔အားထုတ္ၾကည္႔လိုက္ပါဦး။သီဟာေထရီမလို လူမေသပဲ
ကိေလသာေသျပီး ရဟႏၱာ ျဖစ္မသြားဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာနိုင္မွာလဲ။ရဟႏၱာ မျဖစ္
လည္း ေသာတာပန္ေပါ႕၊ေသာတာပန္မျဖစ္လည္း ျဖစ္ပ်က္ ဥာဏ္ ေပါ႔။ျဖစ္ပ်က္ဥာဏ္
မရ လည္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာမွဳေပါ႔။ တရားအရသာေတြ႔ျပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသြားျပီဆိုရင္
ေသခ်င္စိတ္ရိွမွာ မဟုတ္ ေတာ႔ပါဘူး။ စိတ္ေအးခ်မ္းသာေနပါလ်ွက္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ျပီးသား
မျပင္ေတာ႔ဘူး ဆိုျပီးေတာ႔ေတာ႔တကယ္မေသခ်င္ပဲ အတင္းမေသလိုက္ပါနဲ႔ေနာ္။
ရခဲတဲ႔လူဘ၀နွေမ်ာစရာႀကီး။ျပီးေတာ႔ ပါဏာတိပါတအကုသိုလ္လည္းျဖစ္ဦးမယ္ေလ။
သူမ်ားကိုသတ္မွ ပါဏာတိပါတ မဟုတ္ဘူး။ကိုယ္႔ကိုယ္သတ္လည္းပါဏာတိပါတ ေနာ္။
တကယ္ေတာ႔လူေသဖို႔ထက္ ကိေလသာေသဖို႔က ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။ကိေလသာ
ေသရင္လူလည္းမေသခ်င္ေတာ႔ပါဘူး။ ကိေလသာမေသလို႔သာ လူကေသခ်င္ေနတာ
ပါ။ တကယ္ဆို ကိေလသာေသရင္ လူမေသခ်င္ေတာ႔တာေတာင္မဟုတ္ပါဘူး။ ကိ
ေလသာေသရင္လူမေသေတာ႔တာပါ။အရင္ဘ၀ က ကိေလသာေတြေၾကာင္႔ ဒီတစ္
ဘ၀ေတာ့ေသဦးမယ္...၊
ဒါေပမယ္႔.....
ေနာက္ဘ၀ မရိွေတာ႔တဲ႔အတြက္ ေသစရာ လူ ဆိုတာကိုမရိွေတာ႔လို႔လူမေသေတာ့
ပါဘူး။ ကိေလသာေသရင္ ရဟႏၱာ ျဖစ္၊ ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ႔ ေနာင္ဘ၀မရိွ၊ ေနာင္ဘ၀
မရိွေတာ့ဘယ္ေတာ႔မွမေသ.....၊ကိေလသာေသလို႔ေနာင္ဘ၀ မျဖစ္ေတာ႔ရင္ ဘယ္
ေတာ႔မွမေသရေတာ႔ပါဘူး။ေသျခင္းတရားက အျပီးတိုင္ လြတ္ေျမာက္သြားပါျပီ။


အရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရြႊပါရမီေတာရ)Friday, September 18, 2009

ဗုုဒၶအလိုက် အဆင္းတန္ဆာ

လက္၏ တန္ဆာသည္လက္စြပ္၊ လက္ေကာက္မဟုတ္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ ၿခင္းသာ။

  • နား၏တန္ဆာသည္ နားကပ္္ နားေဋာင္းမဟုတ္ တရားဓမၼနာႀကားၿခင္းသာ။
ကိုယ္၏အဆင္း တန္ဆာသည္ ဘယက္ဒြါဒရာမဟုတ္၊ေမတၱာဂရုဏာၿဖင္႔ သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ၿခင္းသာ။

Thursday, September 17, 2009

ဆုံးမစာမ်ား


=ကိုယ္လိုခ်င္တာ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ
=စစ္ေဆးၾကည့္ပါဦး မစစ္ေဆးဘဲနဲ႔ ကိုယ္လိုခ်င္တာ ဒါပါပဲလို ထင္ျပီး
=လုပ္ၾက၊ ကိုင္ၾကနဲ႔ ေအာင္ျမင္တယ္ ရလာတယ္ ဆိုပါေတာ့၊
=အဲဒီအခ်ိန္က်မွ ကိုယ္လိုခ်င္ေနတာက ဒါမဟုတ္ေသးဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊
=အစက ကိုယ္လိုခ်င္တယ္ထင္လို႔ အဲဒါရဖို႔
=လုပ္လိုက္ရတဲ့အလုပ္အား၊ ကုန္သြားတဲ့အခ်ိန္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ၊
=အရင္းအနွီးကအမ်ားၾကီး။ ဘ၀ထဲကအခ်ိန္ေတြ ဖဲေပးလိုက္သလိုခ်ည္းပဲေနာ္။

=ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့စိတ္မွာ အစြမ္းသတၱိရွိတယ္၊
=မျငိမ္းခ်မ္းတဲ့စိတ္မွာ အစြမ္းသတၱိမရွိဘူး၊
=စိတ္ကိုျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေန႔စဥ္လုပ္မွ၊ ဘာျဖစ္လို႔ေန႔စဥ္လုပ္ရသလဲဆိုေတာ့
=စိတ္မျငိမ္းခ်မ္းစရာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးျမင္ရတယ္၊ ၾကားရတယ္၊
=အဲဒီလိုမျငိမ္းခ်မ္းစရာေတြ အမ်ားရွိေနလိုပါပဲ၊
=စိတ္ဆိုတာ အရွိန္ရေနရင္ ရတဲ့ဘက္ကိုသြားတယ္၊
=ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အရွိန္ရေနရင္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘက္ကိုသြားတယ္၊
=မျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အရွိန္ရေနရင္လည္းပဲ မျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘက္ကိုပဲသြားတယ္။
=ဒါဟာသဘာ၀ပါ၊ ဘာမွမထူးဆန္းပါဘူး၊
=ဒါေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့အရွိန္ရေနေအာင္ အေလ့အက်င့္မ်ားမ်ားလုပ္ပါ၊
=အေလ့အက်င့္ကအေရးအၾကီးဆံုးပါပဲ...........

=သိလာေလေလ - ေလာဘျဖစ္လာေလေလ၊
=သိလာေလေလ- ေဒါသျဖစ္လာေလေလ၊
=ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရတာ မ်ားေလေလ- မာနျဖစ္လာေလေလ၊
= ဒါေၾကာင့္..စိတ္ဟူသည္ အမိွဳက္ထည့္သည့္ ပံုးအသစ္ ကေလး၊
=ကိေလသာေတြသည္ အမိွဳက္မ်ိဳးစံုပါလားဟု နွစ္လံုးသြင္းတက္ေလလ်ွင္......

=အဆိုးေတြကို ထိုင္ေတြးျပီး စိတ္ဓါတ္က်ေနရင္
=စိတ္ဓါတ္အင္အားေတြကုန္မယ္။ ခႏၶာကိုယ္အင္အားေတြကုန္မယ္။
=မလုပ္ခ်င္ မကိုင္ခ်င္ျဖစ္ျပီး ညိွုဳးႏြမ္းေနမယ္။
=အဲဒီလို စိတ္ဓါတ္က်ေနတဲ့သူနဲ႔ေတြ႔ရရင္
=တျခားလူေတြကိုပါ စိတ္ဓါတ္က်တက္တယ္။ တက္နိုင္သေလာက္
=အေကာင္းဘက္ကေနၾကည့္ျပီးေတာ့ လုပ္နုိင္သေလာက္လုပ္ေနရင္
=ကိုယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိတယ္။
=သူမ်ားအတြက္လည္းအက်ိဳးရွိတယ္။

=လူဆိုတာ ျပင္ပမွာ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာရွာေလ့ရွိတယ္။
=ဗုဒၶဘာသာတရားမွာ ဘုရားက မိမိကိုယ္ကိုပဲအားကိုးတယ္၊
=ျပင္ပဘယ္သူ႔ ကိုမွအားမကိုးဘူး။ အဲဒီေတာ့ အင္မတန္စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာရင့္က်က္တဲ့
=သူမွာသာလွ်င္ အဲဒီလို စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး ထားလို႔ရတယ္။
=အဲဒီအလုပ္ကို လုပ္လို႔ရတယ္။ စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ည႔႔ံတဲ့သူဟာ
=ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အားမကိုးခ်င္ဘူး၊ အားကိုးရာရွာေနတယ္၊။

=မေမ့ေကာင္းတဲ့သံုးမ်ိဳးကို ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိတုန္းက ေဟာခဲ့ပါတယ္။
=ပထမတစ္မ်ိဳးက သရဏဂုဏ္သံုးပါးလို႔ေခၚတဲ့ ဘုရားအေပၚ၊ တရားအေပၚ။ သံဃာအေပၚ
=ဒါေတြကို မေမ့ေကာင္းဘူးတဲ့၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ဒုကၡေတြ ၾကံဳေနပါေစ၊
=ဘယ္ေလာက္ပဲ စည္းစိမ္ေတြတိုးေနေန၊
=ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃာဂုဏ္ မေမ့ရဘူးတဲ့၊

=ေက်ာက္ခဲကို ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႔ရတယ္၊ ပတၱျမားလည္းေက်ာက္ခဲပဲ၊
=ဒါေပမယ့္ ေနရာတိုင္းမရွိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ပတၱျမားဟာ ရွားပါးပစၥည္း ဒုလႅဘလို႔ သံုးရင္ရတယ္။
= ဒါေပမယ့္ ပတၱျမားဟာ ဒီနားမထြက္ရင္ ဟိုနားကထြက္တယ္၊ ျပဒါးဓါတ္ရွိတဲ့ေနရာမွာ ထြက္မွာပဲ၊
=ဘုရားဆိုတာက်ေတာ့ က်င့္တိုင္း မပြင့္ဘူးဗ်၊ သုညကမၻာဆိုတာ ဘုရားတစ္ဆူမွမပြင့္ဘူးတဲ့
=ကမၻာကိုေခၚတာ၊ လူ၊ တိရစၦာန္၊ နတ္၊ ျဗဟၼာေတြ ရွိခ်င္ရွိမယ္၊ ဘုရားေတာ့မပြင့္ဘူး၊

=သူတပါး ေကာင္းစားေနသည္။ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားခံေနရသည္၊
=အားလံုးက ခ်စ္ခင္လိုလားေနၾကသည္ စသည္တို႔ အေပၚ၌
=တကယ့္ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးနွင့္ နွစ္သိမ့္ ေက်နပ္ေနဖို႔ဆိုတာက မလြယ္ကူလွပါ။
=ထိုသို႔ေသာ စိတ္မ်ိဳးထားနုိင္ျပီးဆိုလွ်င္ ကိုယ့္မွာ အမွန္တကယ္ မုဒိတာျဖစ္ေနေပျပီ၊

=လူေတြမွာ ေကာင္းေအာင္လုပ္နိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ ။ ကိုယ္ဟာကိုယ္
=မယံုနုိင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းတာေတြလုပ္နိုင္တယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔မလုပ္တာလဲဆိုေတာ့
=တကယ္ေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ မရည္ရြယ္လို႔ပါ။

=ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ်ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အာရံုတံခါးေတြကတစ္ဆင့္
=စိတ္ဓါတ္မျငိမ္းခ်မ္းေစတဲ့အေၾကာင္းေတြ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲပါပဲ၊
=မျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ကာကြယ္နိုင္ဖို႔၊
=မျငိမ္းခ်မ္းတဲ့စိတ္ျဖစ္မသြားဖို႔
=ကိုယ့္စိတ္ကိုျငိမ္းခ်မ္းေအာင္လုပ္ထားဖို႔လိုပါတယ္။
=ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္သတိပဌာန္ ၀ိပႆနာတရားကို
=အသက္ထက္ဆံုးအားထုတ္ရင္းေနထိုင္သြားမွသာလွ်င္.................

''ျမတ္ဗုဒၶ၏တရားသည္ တုိးတက္ျခင္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔ပါသလား''

မိမိစိတ္ထဲမွာဘယ္လုိမွေမ့လုိ႔မရေသာစကားတစ္ခြန္းရွိ၏။“အရွင္ဘုရားျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဆင္းရဲတာဟာ
တုိးတက္ႀကီးပြားလုိတဲ့ဆႏၵနည္းလုိ႔ပါဘုရား၊ဘာေၾကာင့္အဲဒီလုိျဖစ္ရသလဲလုိ႔စဥ္းစားလုိက္ေတာ့“ပစၥည္း
ဥစၥာဆုိတာေသရင္ကိုယ့္ေနာက္မပါဘူး၊ ကိုယ့္ေနာက္ပါမွာကတရားပဲ၊ဘ၀ဆုိတာအႏွစ္ရွာလုိ႔မရဘူး၊အ
ကာသက္သက္ပါ၊ဘယ္ဟာမွအၿမဲမရွိ၊ခ်မ္းသာတဲ့လူလဲေသရမွာပဲ၊ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးလဲေသရမွာပဲစ
တဲ႔တရားေတြေၾကာင့္ပါ၊ဒီတရားေတြကိုနာေနရေတာ့လူေတြဟာစိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမလာပဲတုိးတက္ႀကီး
ပြားလုိတဲ့ဆႏၵနည္းသြားၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဆင္းရဲၾကတာဘုရား”ဟူေသာစကားပင္
တည္း။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ေလွ်ာက္ေသာစကားျဖစ္၏။မိမိစိတ္ထဲမွာတုန္လႈပ္ေျခာက္
ျခားသြားပါေတာ့၏။“ဟာဒုကၡပဲ၊ဘုရားရွင္ရဲ႕တရားေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာဆင္းရဲေနတယ္ဆုိပါ
လား၊ဘုရားျမတ္စြာရဲ႕တရားဟာလူေတြကုိစိတ္ဓာတ္က်ေအာင္လုပ္ေနသလုိျဖစ္ေနသတဲ့၊ဘုရားဘုရား”
ဟုၿငီးတြားမိေတာ့သည္။ထုိသူသည္ဗုဒၶဘာသာကိုကုိးကြယ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ယင္းကဲ့သုိ႔ေျပာျခင္း
သည္ဘုရားျမတ္စြာကုိမၾကည္ညိဳေသာေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ဘုရားျမတ္စြာအေၾကာင္းကုိခေရေစ့တြင္းက်
မသိရိွေသာေၾကာင့္တည္း။
၀ီရိယ၀ေတာကိ ံနာမကမၼံသိဇၩတိီ-၀ီရိယရွိလွ်င္မည္သူ႕အဘိဓာန္မွာျဖစ္ျဖစ္၊မျဖစ္ႏုိင္ဆုိေသာေ၀ါဟာ
ရမရွိ။အ႐ုိးေၾကေၾကအေရခန္းခန္းႀကိဳးစားသူတုိ႔သည္ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ျမင္မႈသရဖူကိုဆြတ္
ခူးႏုိင္ေပ၏” စသည္အားျဖင့္ေဟာထားေသာျမတ္ဗုဒၶ၏တရားမ်ားရွိေပသည္သာ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားျမတ္စြာ၏တရားေတာ္သည္ေလာကီဘက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ေလာကုတၱရာဘက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကီးပြားတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္အားေပးေသာတရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။သူေ႒းသားသိဂၤါလကိုဆုံးမထားသည့္မိ
ဘက်င့္၀တ္၊သားသမီးက်င့္၀တ္၊ဆရာ့က်င့္၀တ္၊တပည့္က်င့္၀တ္စေသာဘုရားျမတ္စြာ၏အဆုံးအမမ်ား
ကုိသာတစ္ကမၻာလုံးလုိက္နာၾကမည္ဆုိလွ်င္ယေန႔ႏုိင္ငံတကာျပႆနာေပါင္းစုံကိုဒုိင္ခံေျဖရွင္းေပးေနရ
ေသာ“ကမၻာ့ကုလသမဂၢ႒ာနခ်ဳပ္”ေတာင္လုိမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။
အမွန္ကဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႀကီးပြားတုိးတက္မႈနည္းျခင္းသည္အျမင္မက်ယ္ျခင္း၊ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းကူညီ
႐ုိင္းပင္းမႈနည္းျခင္း၊ေအးတိေအးစက္ေနတတ္ျခင္း၊လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားတုိ႔၏ညီၫြတ္မႈကိုအတုမယူ
ျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္၌အလုပ္လုပ္ေနသည့္လူငယ္တစ္ေယာက္က-
“တပည့္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကအလုပ္တူရင္ျငဴဆူတယ္ဘုရား။မနာလုိ၀န္တုိျဖစ္တယ္။အဆင္ေျပ
တာကုိ၀မ္းမသာႏုိင္ဘူး။အခ်င္းခ်င္းရာထူးဂုဏ္ယွဥ္ခ်င္ၾကတယ္။ၿပီးေတာ့ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူကလည္း
ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းႏွိမ္ခ်င္တယ္။ဒီလိုစိတ္ဓာတ္ေတြကတပည့္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ႏွလုံးသားကုိ
လွဳိက္စားေနပါတယ္၊ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေနၿပီးဘာ့ေၾကာင့္ဒီလုိေအာက္တန္းက်တဲ့စိတ္ေတြျဖစ္ေနတာ
လဲမသိပါဘူးဘုရားဟုျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကိုအားမလုိအားမရျဖစ္ရေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားဖူး၏။ယင္းသုိ႔ကူ
ညီမႈ႐ုိင္းပင္းမႈ၊စည္းလုံးမႈညီညြတ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ားကုိဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔
ကဦးမေဆာင္ႏုိင္ၾကေတာ့ေပ။ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးတုိ႕၏အခ်က္အျခာက်သည့္ေနရာမ်ားမ်ား၌ဗုဒၶဘာသာ၀င္
တုိ႔ပိုင္ဆုိင္ေသာစားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ား၊ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ား၊အေဆာက္အဦးမ်ားကိုေတြ႔ဖုိ႔ခဲယဥ္းလွေပ
သည္။ျဖစ္သင့္တဲ့ ေလာဘႀကီးပြားတုိးတက္ခ်င္ေသာ ဆႏၵျဖင့္စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလာဘျဖစ္
သည္မွာမွန္ေပ၏။သုိ႔ေသာ္ေလာဘျဖစ္တုိင္းဒုစ႐ုိက္ဟုေျပာလုိ႔မရေပ။ေလာဘသည္ ၂-မ်ိဳးရွိေပသည္။ တရားေသာေလာဘႏွင့္မတရားေသာေလာဘတုိ႔တည္း။အမ်ားအတြက္(မိသားစု၊ရပ္ရြာ၊အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္)ရည္ရြယ္ၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္လွ်င္“တရားေသာေလာဘ” ျဖစ္၏။ (ေသ၀ိ
ိိိိိိိိိတဗၺတဏွာ-ဟုေခၚ၏)။
ဆုိလုိသည္ကားယင္းေလာဘေၾကာင့္ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားတေပြ႕တပိုက္ႀကီးရႏုိင္ျခင္းပင္။ထုိ႔ေၾကာင့္
တရားေသာေလာဘသည္ျဖစ္သင့္ေသာေလာဘတည္း။မိမိမွာပစၥည္းဥစၥာမ်ားမ်ားရွိလွ်င္စာသင္ေက်ာင္း
ပဲေဆာက္ေဆာက္၊ေရတြင္းေရကန္ပဲတူးတူး၊မိဘေဆြမ်ိဳးေတြကိုပဲေထာက္ပံ့ေထာက္ပံ့၊ေဆး႐ုံကုိပဲလွဴ
လွဴ၊မိမိႀကိဳက္သည့္ကုသုိလ္ကုိလုပ္ႏုိင္ေပသည္။မိမိလုပ္ခ်င္သည့္ဘာသာေရးလူမႈေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွ်
ကုိလည္းလုပ္ႏုိင္၏။အူမေတာင့္မွသီလေစာင့္ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ေက်ာင္းဒကာႀကီးအနာထပိဏ္၊
ေက်ာင္းအမႀကီး၀ိသာခါတုိ႔ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးေဆာက္လုပ္ၿပီးသာသနာျပဳႏုိင္ျခင္းသည္ဓနဥစၥာၾကြယ္၀ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ဘုရင္မင္းျမတ္အေနာ္ရထာသည္သည္ႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီးကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့၏။
ဘုရားပုထုိးမ်ားတည္ခဲ့၏။ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားကုိေဆာက္လုပ္၏။ေရွးအေခၚပိဋကတ္တုိက္၊ယခု
ေခတ္အေခၚ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကိုလည္းတည္ေဆာက္ခဲ့၏။ထုိ႔ေၾကာင့္ “စာၾကည့္တုိက္အစပိဋကတ္
တုိက္က”ဟုပင္ေျပာႏိုင္ပါ၏။ယင္းသုိ႔တုိင္းက်ိဳးျပည္ျပဳအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္တန္ခုိးၾသဇာၾကီး
မားေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ယင္းတန္ခုိးၾသဇာ၊ဓနဥစၥာတုိ႔သည္ကားတန္ဖုိးရွိရွိအသုံးခ်တတ္လွ်င္နိဗၺာန္
ဆိပ္ကူးတံတားပင္တည္း။ဦးအနာထပိဏ္၊ေဒၚ၀ိသာခါ၊ဘုရင္အေနာ္ရထာတုိ႔ကားတန္ခုိးၾသဇာ၊ဓနဥစၥာ
တုိ႔ျဖင့္နတ္ရြာနိဗၺာန္သုိ႔တက္လွမ္းသြားၾကကုန္ၿပီ။ထုိ႔ေၾကာင့္တန္ခုိးၾသဇာ၊ဓနဥစၥာတုိ႔ကုိရရွိေအာင္ႀကိဳး
စားသင့္လွပါသည္။တတ္ႏုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္တိုက္(၁)လုံးကေန၊တုိက္(၁၀)လုံး(၁၅)လုံးျဖစ္ေအာင္၊ကား
(၁)စီးကေန၊ကား ၁၀-စီး ၁၅-စီးပုိင္ေအာင္စီးပြားေရးလုပ္ၾကစမ္းပါ။မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္
သန္းေပါင္းမ်ားစြာခ်မ္းသာေသာသူေ႒းသူၾကြယ္ျဖစ္ေနလွ်င္ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔အေနျဖင့္အင္မတန္ဂုဏ္ယူ
သင့္ေပသည္။ေျမြေပြး၏ပါးစပ္ထဲသုိ႔ေရာက္သြားသည့္မုိးေရစက္သည္အဆိပ္ျဖစ္သြားေသာ္လည္းမုတ္
ေကာင္၏ပါးစပ္ထဲသုိ႔ေရာက္သြားေသာမုိးေရစက္သည္ကားပုလဲျဖစ္သြားေပသည္။မုိးေရစက္ျခင္းတူ
ေသာ္လည္းတန္ဖုိးျခင္းမတူေတာ့။ေလာကႀကီးသည္ေျခြမွရံ၏။မေျခြလွ်င္မရံေပ။မွန္၏။
တခ်ိဳ႕ဆင္းရဲေသာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ဘာသာျခားတုိ႔ကဓနဥစၥာမ်ားျဖင့္ေထာက္ပံ့ၾကေသာေၾကာင့္
ဗုဒၶဘာသာကုိေက်ာခုိင္းသြားေတာ့သည္။အဘယ္သုိ႔ကာကြယ္မည္နည္း။တန္ခုိးၾသဇာ၊ဓနဥစၥာတုိ႔သာရွိ
လွ်င္ယင္းမိသားစုမ်ားကိုစားနပ္ရိကၡာတုိ႔ျဖင့္ေထာက္ပံ့ၿပီးဗုဒၶဘာသာ၀င္ထဲသုိ႔ေရာက္ေအာင္ျပန္ၿပီးစည္း
႐ုံးႏုိင္ေပမည္။ထုိ႔ေၾကာင့္အရင္းအႏွီးေတာင့္တင္းေသာဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ၊ကုန္တုိက္
စသည္မ်ားကိုတည္ေထာင္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္လွေပသည္။ဓနဥစၥာတုိ႔ရွိမွသာလွ်င္ကိုယ့္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ
ေထာက္ပ႔ံႏုိင္မည္မဟုတ္ပါေလာ။တစ္က်ပ္ႏွင့္တစ္ရာဘယ္ဟာကုိယူမွာလဲ။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္အေလာင္းေတာ္ဘ၀မွစ၍ဘုရားျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ကိုယ့္အမ်ိဳး၏အက်ိဳးစီးပြား
ကိုလုပ္ခဲ့ပါသည္။အေလာင္းေတာ္ဘ၀ကကုိယ့္အမ်ိဳးကိုပ်က္စီးေအာင္လုပ္သူမ်ားအားကာကြယ္ေသာ
အားျဖင့္တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းခဲ့သည္ကုိေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ကိုယ့္အမ်ိဳးကုိေစာ္ကားသူမ်ားကုိမိမိႏွင့္မဆုိင္
ပါဘူးဟူေသာစိတ္ျဖင့္ဦးေခါင္းငုံ႔မခံခဲ့ေပ။တစုံတစ္ေယာက္ေၾကာင့္လူသူေလးပါးဒုကၡေရာက္ေနလွ်င္ထုိ
တစုံတစ္ေယာက္ကုိေနာက္ေနာင္ေရွာင္ၾကဥ္ေအာင္တရားေသာနည္းျဖင့္တုန္႔ျပန္ခဲ့ေပသည္သာ။“ခႏၱီ-သည္းခံရမည္”ဟုဆုိေသာ္လည္းသူ႔ေနရာႏွင့္သူက်င့္သုံးတတ္ဖုိ႔လုိအပ္လွ၏။တုိင္းတစ္ပါးသားလူမ်ိဳးျခား
တစ္ေယာက္ကျမန္မာ့တုိင္းရင္းသားမိန္းကေလးမ်ားကုိမတရားသျဖင့္ေႏွာက္ယွက္ေနလွ်င္လက္ပုိက္
ၾကည့္ေန၍မျဖစ္ေပ။ေနာက္ေနာင္မေႏွာက္ယွက္ေအာင္ေရွးဦးစြာေျပေျပလည္လည္ေျပာဆုိရေပမည္။
အကယ္၍မရခဲ့လွ်င္ဖုိးသူေတာ္ေမတၱာပုိ႔နည္းျဖင့္ပုိ႔သင့္ကပုိ႔ရေပမည္။တခါကဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးဖုိး
သူေတာ္ႏွင့္ခရီးသြားရာ၀ယ္လမ္းခုလတ္၌ကၽြဲ႐ုိင္းႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ပက္ပင္းတုိးမိ၏။ကၽြဲ႐ုိင္းႀကီးကခတ္
မည့္အမူအရာျဖင့္ေျပးလာရာဘုန္းႀကီးက “ခ်မ္းသာပါေစ” ဟုေမတၱာပုိ႔ေလ၏။သုိ႔ေသာ္ ကၽြဲ႐ုိင္းႀကီးက
ေနာက္မဆုတ္ပဲေျပးၿမဲေျပးလာသျဖင့္ဖိုးသူေတာ္ကအုတ္ခဲက်ိဳးျဖင့္(၂)ခ်က္ေလာက္ထုလုိက္ရာကၽြဲ႐ုိင္း
ႀကီးထြက္ေျပးရွာေလေတာ့သည္။ထုိအခါဆရာျဖစ္သူဘုန္းေတာ္ႀကီးက“သူေတာ္ေရမင္းေမတၱာကငါ့ေမ
တၱာထက္ပုိစြမ္းတယ္ကြ”ဟု၀မ္းပန္းတသာမိန္႔ေတာ္မူေလသတတ္။ဤကား ဖုိးသူေတာ္ေမတၱာပုိ႔နည္း
တည္း။
ဖုိးသူေတာ္ကကၽြဲ႐ုိင္းႀကီးကိုအုတ္ခဲက်ိဳးျဖင့္ဆုံးမလုိက္ရျခင္းသည္ကၽြဲ႐ုိင္းႀကီးကိုဒုကၡေရာက္ေစလုိေသာ ေၾကာင့္မဟုတ္၊ဆရာဘုန္းႀကီးကိုၾကည္ညိဳေလးစားေသာေၾကာင့္တည္း။မည္သည့္အရာမဆုိတစ္ခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ဆုိလွ်င္တန္ဖိုးရွိသည့္အရာကိုသာေရြးခ်ယ္ရသည္မွာသဘာ၀တည္း။ယင္းသဘာ၀တရားကုိပင္“ဓမၼ”ဟုေခၚသည္မဟုတ္ပါေလာ။မတရားေလာဘဆိုသည္မွာအတင္းအဓမၼလုိခ်င္ေသာ
စိတ္၊သူမ်ားဆီကေငြကုိအေခ်ာင္လုိခ်င္ေသာစိတ္၊လုယက္တုိက္ခုိက္ၿပီးလုိခ်င္ေသာစိတ္မ်ားပင္တည္း။
ကမၻာမွာအစဆုံးျဖစ္ေသာမေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္မွာအဒိႏၷာဒါန(ခုိးယူျခင္း)ပင္ျဖစ္၏။မတရားေလာဘကုိအ
ေျခခံ၍ျဖစ္ေသာဒုစ႐ုိက္တည္း။ကမၻာဦးလူမ်ားသည္စားနပ္ရိကၡာအတြက္ကုိယ့္လယ္ႏွင့္ကုိယ္အသီးသီး
စပါးစုိက္ပ်ိဳးၾက၏။အစပိုင္းမွာမည္သည့္ျပႆနာမွမျဖစ္။ေနာက္ပိုင္းေရာက္လာသည့္အခါအေခ်ာင္သ
မားမ်ားကစပါးမ်ားကိုခုိးၾကေတာ့၏။ယင္းေလာဘကားမတရားေလာဘတည္း။သုိ႔ႏွင့္လူအမ်ားသည္သ
မာသမတ္က်ေသာလူတစ္ေယာက္ကိုေခါင္းေဆာင္ခန္႔ၿပီး“မင္း”ဟုသမုတ္ကာရပ္ရြာနယ္ပယ္ကုိၿငိမ္းခ်မ္း
ဖုိ႔အတြက္အုပ္ခ်ဳပ္ခုိင္း၏။သူခုိးဓားျပမ်ားကုိတုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းဖုိ႔အတြက္(သုိ႔မဟုတ္)မတရားေလာဘသ
မားမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖုိ႔အတြက္မင္းဆုိသည္မွာေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။တလြဲဆံပင္ေကာင္းဗု
ဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔သည္“ဒီေလာက္ရွိရင္ေတာ္ပါၿပီ၊ကိုယ့္မိသားစုတစ္သက္စားလုိ႔မကုန္ဘူး၊ဒီ
ထက္ပိုၿပီးေတာ့ခ်မ္းသာေတာ့ေကာဘာလုပ္မွာလဲ၊ေသရင္ကိုယ့္ေနာက္မပါဘူး”ဟုစသျဖင့္ေလာဘနည္း
သလုိလုိ၊ေရာင့္ရဲသလုိလုိနဲ႔ေျပာတတ္ၾက၏။တလြဲဆန္ပင္ေကာင္းျခင္းပင္တည္း။အမွန္ကားဤကဲ့သုိ႔ေျပာ
ျခင္းသည္ေလာဘနည္းျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္၊အမ်ိဳးဘာသာကိုအားမေပးလုိျခင္း၊ဇြဲမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္
ေပသည္။
ကိုယ့္မိသားစုတစ္သက္စားမကုန္ေလာက္ေအာင္ခ်မ္းသာေနလွ်င္ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကုိေပးကမ္း
ႏုိင္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ထုိထက္မကခ်မ္းသာေနလွ်င္တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးကိုေထာက္ပံႏုိင္သည္မဟုတ္ပါ
ေလာ။ဘုရားျမတ္စြာက“ေရာင့္ရဲရမည္၊တင္းတိမ္ရမည္”ဟုေဟာျခင္းသည္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိမရွာရဟု
ေျပာလုိသည္မဟုတ္ေပ။တခါတရံမတရားေလာဘႀကီးသည့္အခါ“တုတ္ႏွင့္ပစ္လုိ႔ရရ၊ခဲႏွင့္ပစ္လုိ႔ရရ၊ရဖုိ႔
သာအဓိက”ဟုဆုိၿပီးဒုစ႐ုိက္မ်ိဳးစုံလုပ္ေတာ့၏။လုယက္ျခင္း၊ခုိး၀ွက္ျခင္း၊ေခ်ာက္တြန္းျခင္း၊တစ္ပတ္႐ုိက္
ျခင္းစသည္တုိ႔ကားမတရားေလာဘေၾကာင့္ျဖစ္၏။ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာမတရားေလာဘမ်ားကိုထိန္းေပးဖုိ႔အ
တြက္ဘုရားျမတ္စြာက“ရွိတာေလးႏွင့္ေက်နပ္ရမယ္၊ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္းဟာအေကာင္းဆုံးဥစၥာပါပဲ”
ဟုေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိမလုပ္ဖုိ႔အတြက္ေဟာေတာ္မူျခင္းမဟုတ္။တခ်ိဳ႕လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကားလူ႔ဘ၀ႀကီး
ကုိၿငီးေငြ႔သည့္အတြက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုမလုပ္ခ်င္သေယာင္ေယာင္၊၃၁ဘုံလုံးသည္ဒုကၡသစၥာ
ျဖစ္သည့္အတြက္နိဗၺာန္တစ္ဘက္ကမ္းကိုပဲအခုခ်က္ခ်င္းကူးေတာ့မည့္ေယာင္ေယာင္သံေ၀ဂတရားရ
ေနသည့္ ေယာဂီသူေတာ္စင္ကဲ့သုိ႔ေျပာတတ္ၾကေသး၏။ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား တရားရိပ္သာကိုသြားၿပီးတရား
အားထုတ္ေသာအခါ(၂)ရက္ေလာက္အားထုတ္ၿပီးအိမ္ျပန္လာေတာ့၏။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ“က်န္းမာေရးကလည္းမေကာင္းဘူး၊ဒီေတာ့စိတ္သြားတုိင္းကိုယ္မပါေတာ့ဘယ္ အားထုတ္လုိ႔ေကာင္းေတာ့မွာလဲ၊တရားျပဆရာကလဲအေတြအႀကဳံႏုေသးေတာ့တရားနာရတာကအားမ
ရပါဘူးေပါ့ကြာ”ဟုစသျဖင့္ဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီးကိုယ့္အျပစ္ကုိသူမ်ားေပၚပုံခ်ေလေတာ့သတည္း။
အမွန္ကားအေပၚယံအသိေလးကုိတကယ့္ “သံေ၀ဂတရား” ဟုထင္ေနျခင္းပင္တည္း။ယင္းသုိ႔ထင္ျခင္း
သည္လည္းကိုယ့္ကုိယ္ကုိလိမ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္၏။သူမ်ားအလိမ္မခံရဖုိ႔ထက္ကုိယ့္ကိုယ္ကုိအလိမ္မခံရ
ေအာင္သတိျပဳသင့္၏။ေက်ာင္းဒကာႀကီးအနာထပိဏ္၊ေက်ာင္းအမႀကီး၀ိသာခါတုိ႔သည္ေသာတာပန္အ
ရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။သုိ႔ေသာ္ကိုယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိၾကေပသည္သာ။ထုိ႔ေၾကာင့္ေလာကီ
လူသားမွန္သမွ်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိမျဖစ္မေနျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။
“ေအာက္ကလိအာ”မျဖစ္ေအာင္သတိျပဳ
ဘက္ေပါင္းစုံကေနမၾကည့္ဘဲတစ္ဖက္သတ္ၾကည့္ေနရင္ေတာ့အျမင္မွန္ကုိရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။အျမင္
မွန္ကုိမရလွ်င္လူ႕ ဘ၀ႀကီးကုိၿငီးေငြ႕သလုိလုိ၊ စိပ္ပုတီးႏွင့္ရိပ္ႀကီးခုိေတာ့မွာလုိလုိႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကိုမလုပ္ဘဲေနလွ်င ္ေလာကီအက်ိဳးလည္းမရ၊ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးလည္းမရဘဲကီမဟုတ္ကုတ္မ
ဟုတ္၊မိေနာက္မက်ဖေနာက္မမီ၊“ေအာက္ကလိအာ”ျဖစ္သြားမွာစုိးရေပသည္။(ၾကက္တြန္သံလည္းမ
ဟုတ္၊က်ီးတြန္သံလည္းမဟုတ္သည္ကုိေအာက္ကလိအာဟုေခၚ၏။)လူမွန္လွ်င္လူ႔အလုပ္ကုိလုပ္ရမည္။ဘုန္းႀကီးမွန္လွ်င္လည္းဘုန္းႀကီအလုပ္ကုိလုပ္ရမည္။လူျဖစ္ပါလ်က္
ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကဲ့သုိ႔စီးပြားေရးအလုပ္မ်ားကိုမလုပ္ဘဲပစ္ထားလွ်င္(သို႔မဟုတ္)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလုပ္ေသာ္လည္းစိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိလွ်င္လူ႕တာ၀န္ပ်က္ကြက္ျခင္းပင္တည္း။ယင္းသုိ႔ပ်က္ကြက္လွ်င္
သူ႔မိသားစုနစ္နာပါေတာ့သည္။
“အလုပ္လုပ္ရင္လုပ္၊အလုပ္မလုပ္ရင္ေသတာကေကာင္းတယ္ဟူေသာစကားပုံတစ္ခုရွိ၏။အသက္ရွင္
သန္ေနတုန္းမွာေငြမ်ားမ်ားရရွိေအာင္အလုပ္လုပ္ရမည္ဟုဆုိလုိျခင္းပင္တည္း။ထုိ႔ေၾကာင့္ေျပာၾကသည္
ထင္၏။ “ေငြသည္ဒုတိယဘုရား”ဟူသတတ္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားျမတ္စြာကပစၥဳပၸန္ခ်မ္းးသာေရးကုိအလုိရွိသူမ်ားအတြက္“ ဥ႒ာန-မည္သည့္အလုပ္ကုိပဲ
လုပ္လုပ္ငုတ္မိသဲတုိင္တက္ႏုိင္ဖ်ားေရာက္ဆုိတဲ့ေနာက္မဆုတ္တမ္းစိတ္ဓာတ္ရွိရမည္၊အာရကၡ-ၾကြက္
ေသတစ္ခုအရင္းျပဳဆုိသကဲ့သုိ႔အေလအလြင့္မရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္၊ကလ်ာဏမိတၱ-ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္တစ္ရြာတစ္က်ီေဆာက္ရမည္၊သမဇီ၀ိတ-စီမံခန္႔ခြဲမႈစာရင္းအင္းပညာကုိ
ကၽြမ္းက်င္ရမည္”ဟုသမၸဒါတရား(၄)ပါးကုိမိန္႔ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဤကဲ့သို႔ႀကီးပြားေရးတရားမ်ားကုိသတိမထားမိၾကသူမ်ားက“ဘုရားျမတ္စြာ၏တရားသည္ၾကီးပြားတုိး
တက္ဖုိ႔အတြက္ပိတ္ဆုိ႔သည့္တရားဟုထင္ျမင္ကုန္ေတာ့သည္။ဤအခ်က္ကိုမိမိတို႔သံဃာေတာ္အရွင္
ျမတ္မ်ားသိရွိနားလည္ထားဖုိ႔လိုအပ္လွ၏။သုိ႔မွသာလွ်င္ဘယ္လုိေနရာမ်ိဳးမွာဘယ္လုိတရားမ်ိဳးကုိေဟာ
သင့္တယ္”ဆုိသည္ကုိနားလည္မည္ျဖစ္ေပသည္။သူ႔ေနရာႏွင့္သူသိရွိနားလည္ဖုိ႔အေရးႀကီးလွ၏။မဂၤ
လာဦးဆြမ္းေကၽြးမွာညီေတာ္မင္းနန္ခၽြတ္ခန္းကိုေဟာလုိ႔မျဖစ္။လင့္က်င့္၀တ္၊မယားက်င့္၀တ္တရား
မ်ိဳးကိုေဟာရေပမည္။
ေလာကီႀကီးပြားေရးတရားမ်ားကုိလည္းသူ႔ေနရာႏွင့္သူေဟာဖုိ႔၊ေျပာဖုိ႔၊ေရးဖို႔လုိအပ္ေပသည္။တခ်ိဳ႕ဆ
ရာေတာ္မ်ားသည္“တရားအားထုတ္ခ်င္သလား၊ဘုန္းႀကီး၀တ္မွေကာင္းမွာေပါ့၊ဘုန္းႀကီးမ၀တ္ႏိုင္ဘူး
လား၊မိသားစုသံေယာဇဥ္ေတြကိုျဖတ္လုိက္စမ္းပါ၊ဒါဆုိရင္၀တ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟုစသျဖင့္မိန္႔ေတာ္မူၾက၏။
တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားမွာေရွာင္လႊဲ၍မရႏုိင္ေသာတာ၀န္မ်ားရွိေနၾကရကားတရားအားထုတ္ခ်င္သည့္လူတုိင္း
ကိုဘုန္းႀကီးတ္ခုိင္းလုိ႔မျဖစ္ေပ။လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္တရားအားထုတ္လွ်င္လည္းတရားထူးမ်ား
ရႏုိင္ေပသည္သာ။
သာ၀တၳိၿမိဳ႕ႀကီး၌လူဦးေရသန္း ၇၀-ရွိရာသန္း ၅၀မွာအရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ဤအေရအတြက္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ပင္လူပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပား“တရားထူးမ်ား”ရၾကသည္ဆုိသည္မွာေျပာဘြယ္မရွိေတာ့ေပ။က်န္
သည့္သန္း(၂၀)လည္းသူတုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ဗုဒၶတရားမ်ားထည့္ထားၾကသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္တည္း။ထုိ႔
ေၾကာင့္ျမတ္ဗုဒၶ၏အရိပ္ေအာက္မွာရွိသည့္သာ၀တၳိၿမိဳ႕ႀကီးသည္မည္မွ်ေလာက္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသာ
ယာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိမည္ဆုိသည္ကုိမွန္းဆ၍ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ေတြးၾကည့္လွ်င္လြမ္းေမာဘြယ္ေကာင္းေလစြာ့
တကား။
စိတ္သာရွင္ေစာဘုရားေဟာ
လူတစ္ေယာက္သည္“ဘုရားဒကာဆုိတဲ့နာမည္တစ္လုံးရရင္ေတာ္ပါၿပီ”ဟူေသာစိတ္ျဖင္ဘုရားတည္ေန
၏။အျခားလူတစ္ေယာက္ကား“သားေလးရွင္ျပဳဖုိ႔၊လွဴႏိုင္တန္းႏုိင္ဖုိ႔” ဟူေသာစိတ္ျဖင္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကုိေဇာက္ခ်ၿပီးႀကိဳးစားပန္းစားလုပ္ေန၏။ ထုိႏွစ္ေယာက္တြင္ ဘုရားတည္ေသာသူထက္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ သူကပုိ၍ျမင့္ျမတ္၏။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကမြန္
ျမတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။တခါကအလြန္ရင္းႏွီးေသာ တံငါသည္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ တစ္ရက္
လုပ္မွ တစ္ရက္စားရေသာေၾကာင့္ဥပုသ္ေန႔မွာ ဥပုသ္ေစာင့္ခ်င္ေသာ္လည္း ဥပုသ္မေစာင့္ႏုိင္ၾက။ သုိ႔
ႏွင့္တစ္ေယာက္တစ္ လွည့္စီဥပုသ္ေစာင့္ဖုိ႔ တုိင္ပင္ၾကေလသည္။ လျပည့္ေန႔ ေရာက္ေသာအခါတစ္
ေယာက္ကေက်ာင္းသုိ႔ သြားၿပီး ဥပုသ္ေစာင့္၏။က်န္ရစ္သူကုိ တံငါသည္ကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စာရဖုိ႔အ
တြက္ ေလွတစီးနဲ႔ ေခ်ာင္းထဲမွာ ႀကိဳးစားပန္းစားႏွင့္ငါးမ်ားကုိ ဖမ္းရေလသည္။ငါးမ်ား ႏွစ္ေယာက္စာရ
ေသာအခါတံငါတဲထဲ၌ အနားယူရင္းဥပုသ္ေစာင့္သြားသည့္သူငယ္ခ်င္းကိုသတိရေန၏။“အင္းငါ့သူငယ္
ခ်င္းကေတာ့ဘုန္းႀကီးထံကေနသီလခံယူေဆာက္တည္ၿပီးေရာ့မယ္၊အခုခ်ိန္မွာဘုရားရိပ္မွာေနၿပီးေတာ့
ပုတီးစိပ္တရားထုိင္လုပ္ေနေရာ့ေပါ့၊ အင္းကုသုိလ္ေတြအမ်ားႀကီးရေနေရာ့မယ္၊သိပ္ေအးခ်မ္းမွာပဲ”ဟု
စဥ္းစားၿပီးသာဓုေခၚေနေတာ့၏။လူကတံငါတဲ၌ ေနေသာ္လည္းစိတ္ကေက်ာင္းေရာက္ေန၏။ ေက်ာင္း
သြားၿပီးဥပုသ္ေစာင့္ေသာတံငါသည္ကလည္းပုတီးကုံးကုိင္ၿပီး က်န္ရစ္သူသူငယ္ခ်င္းကိုသတိရေနမိ၏။
“အခုခ်ိန္မွာငါ့သူငယ္ခ်င္းပုိက္ကြန္နွင့္ငါးေတြဖမ္းေနေရာ့မယ္၊ဒီေန႔ငါ့အတြက္ေ၀စုေပးရမွာဆုိေတာ့ႏွစ္
ေယာက္စာဖမ္းရမွာ၊ဖမ္းမွဖမ္းပါ့မလား၊ႏွစ္ေယာက္စာမရရင္ေတာ့ဒုကၡပဲ” ဟုေတြးၿပီး ေလာဘႏွင့္ေသာ
ကျဖစ္ေနေတာ့၏။လူကေက်ာင္းမွာေနေသာ္လည္းစိတ္ကပုိက္ကြန္ထဲမွမထြက္။စိတ္ထားျဖဴစင္ေအာင္
ေနထုိင္ျခင္းကုိ “ဥပုသ္ေစာင့္သည္”ဟုေခၚ၏။ယင္းသုိ႔ဆုိလွ်င္ထုိတံငါသည္ႏွစ္ေယာက္တြင္မည္သူက
ဥပုသ္ေစာင့္သနည္း။အေျဖကားလယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလုိထင္ရွားလွပါသည္။“စိတ္သာရွင္ေစာဘုရား
ေဟာ”ဆုိသည့္အတုိင္းအတြင္းစိတ္ဓာတ္ကတင့္တယ္လွ်င္အရာခပ္သိမ္းတင့္တယ္ေတာ့သည္သာ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားတည္တုိင္းကုသုိလ္ရသည္ဟုေျပာ၍မရသကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္တုိင္းလည္းတရားႏွင့္
ေ၀းသည္ဟုေျပာ၍မျဖစ္ေပ။
တစ္ေယာက္အားထက္ဆယ္ေယာက္အားကပုိထိေရာက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
သည့္အခါမွာလည္း ကိုယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကုိကူညီေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔အထူးလုိအပ္လွ၏။ဘာသာျခားမ်ား
သည္သူတုိ႔ဘာသာ၀င္တုိ႔ကုိသာလွ်င္အထူးဦးစားေပးၾက၏။ ထမင္းဆုိင္ျခင္းအတူတူသူတုိ႔ဘာသာ၀င္
တုိ႔၏ထမင္းဆုိင္ကိုသာအားေပးၾက၏။လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိ၏။အျပစ္မဆုိသာေပ။မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတု
ယူရမည္ဆိုသည္ကုိသိရွိနားလည္ဖုိ႔ ေျပာရျခင္းျဖစ္သည္။
တိပိဋကမင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးသည္ပင္လွ်င္ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းအားေပးၾကဖုိ႔ကူညီၾကဖုိ႔မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့
ဖူးပါသည္။ “သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ- ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးမွအခက္အခဲမွန္သမွ်ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္”
ဟူေသာဘုရားျမတ္စြာ၏အဆုိအမိိန္႔ကုိလုိက္နာၾကမည္ဆုိလွ်င္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္အထက္တန္း
က်က်မ်က္ႏွာပန္းလွလွျဖင့္ေနႏုိင္သည္ဆုိသည္ကိုမည္သည့္ေဗဒင္ဆရာကိုမွ်ေမးစရာမလိုေပ။
မည္သည့္အလုပ္ကုိပဲလုပ္လုပ္“တစ္ေယာက္အား”ႏွင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္“ဆယ္ေယာက္အား”
ႏွင့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကပုိ၍ထိေရာက္၏။ယေန႔ေခတ္၌ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္
ၿပီးအလုပ္လုပ္ေနၾကသည ့္ျမန္မာျပည္သား တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိေျမာက္ျမားစြာေတြ႕ရွိရေပသည္။စည္း
လုံးမႈညီညြတ္မႈသည္ယင္းကဲ့သုိ႔တုိင္းတစ္ပါးမွာေနၾကသည့္သူမ်ားမွာပုိ၍အေရးႀကီး၏။တုိင္းတစ္ပါးတုိ႔၌
“အလုပ္အကုိင္၊ေနရာတုိက္ခန္း၊အစိုးရ႐ုံး”စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကိုေတြ႕ရွိ
ႏိုင္ေပသည္။ ယင္းအခက္အခက္မ်ားကုိ စုေပါင္းၿပီးေျဖရွင္းမွပုိ၍အဆင္ေျပႏုိင္ပါ၏။လူတစ္ရာအတူေန
ေသာ္လည္း“သူတစ္လူငါတစ္မင္း” ျဖစ္ေနၾကလွ်င္“တစ္ရာအား”မရွိေတာ့။တခ်ိဳ႕ရြာ၊ရပ္ကြက္တုိ႔၌ဘာ
သာျခားလူဦးေရထက္ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူဦးေရကအဆမတန္ပုိ၍မ်ား၏။သုိ႔ေသာ္ဘာသာျခားတုိ႔ကားစည္း
လုံးမႈရွိရကားစီးပြားေရး၊လူမႈေရးစသည္တုိ႔၌ဘာသာျခားတုိ႔ကပဲေရွ႕ကဦးေဆာင္ေနပါေတာ့သည္။မနာ
လုိ၍ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။အတုယူလုိေသာေၾကာင့္ေျပာရျခင္းျဖစ္၏။ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္“အမ်ားအ
တြက္”ဆုိသည္႔ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုတစ္ခုၿပီးတစ္ခုတုိးခ်ဲ႕ၿပီးညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔အထူးလုိအပ္ေနပါၿပီ။အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအတြက္တက္ကုန္ရြက္ကုန္လႊင့္
ၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကလွ်င္ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသားမ်ားမႀကီးပြားစရာအ
ေၾကာင္းမရွိေပ။ထုိကဲ့သုိ႔လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သမၼာသမၺဳဒၶေခၚတြင္ျမတ္ဘုရားရွင္၏အလုိဆႏၵ
ႏွင့္ကိုက္ညီပါေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါသည္။