အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, September 23, 2009

ပံဳးခ်င္စရာ ကာတြန္းမ်ား...ျပန္သိမ္းခဲ့ပါဥိီးေနာ္...

No comments:

Post a Comment