အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Friday, August 27, 2010

Two moons on 27th August 2010


www.keralites.net

27th Aug the Whole World is waiting for......... ....

Planet Mars will be the brightest in the night sky starting August. It will look as large as the full moon to the naked eye. This will cultivate on Aug. 27 when Mars comes within 34.65M miles off earth. Be sure to watch the sky on Aug. 27 12:30 am. It will look like the earth has 2 moons.
The next time Mars may come this close is in 2287.
Share this with your friends as NO ONE ALIVE TODAY will ever see it again.

Thursday, August 26, 2010

ေဒါက္တာ အရွင္စႏၵနသာရ


ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်ာက္မဲျမဳိ႕ သီဟုိဠ္ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္း ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔ ဇယေမဒနီမဟာေအာင္ေျမေက်ာင္းတုိက္ ၾကီး၏ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိသံဃာ့၀န္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးစႏၵနသာရ(ဓမၼာစရိယ+၀ိနယဓရ၊B.A.(ျမန္မာ)M.A.(သီရိလကၤာ)သည္..ယေန ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ၾသဂတ္စ္ (၂၆)ရက္ ေန႔၌ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မဟာရရွတ္တရျပည္နယ္ ဘုံေဘျမဳ့ိအနီး ပုေနျမဳိ့ ပုေနတကၠသုိလ္တြင္ VIVAထုိင္ျပီးသြားျပီျဖစ္ပါ၍ Ph.D ေဒါက္တာဘဲြ႕ကုိ ဆြတ္ခူးရရွိသြားျပီျဖစ္ပါသည္...ဆရာေတာ္သည္ မႏၱေလးတုိင္း မတၱရာျမိဳ႕နယ္ စက်င္ရြာဇာတိျဖစ္သည္။ စက်င္ရြာမဟာသိမ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱတိႆသည္ ဆရာေတာ္၏ ငယ္ဆရာျဖစ္သည္။ မႏၱေလးျမဳိ႕၊ မဟာ၀ိသုဒၶါရုံတုိက္သစ္၊ဇယေမဒနီ၀ါဆုိေက်ာင္း၌ ေရႊက်င္သာသနာပုိင္ စံကင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ၀ါဆုိဆရာေတာ္တုိ႔အထံတြင္ အထက္တန္းပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ားကုိ သင္ယူခဲ့ပါသည္...။
ဆရာေတာ္သည္ စက်င္ရြာ ေမြပုံကန္ရြာ နတ္ၾကီးစဥ္ရြာ လင္ကုန္း ေ၀ါရြာတုိ႔မွ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၀တ္ရြတ္စဥ္စာအုပ္မ်ား ရုိက္ႏွိပ္လႈဒါန္းျခင္း..သက္ေတာ္ေလးဆယ္ ျပည့္စဥ္အခါက စပါယ္ပြင့္အမည္ရွိ စာအုပ္ကုိလည္းေကာင္း၊ သက္ေတာ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဇြန္ပြင့္အမည္ရွိစာအုပ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မ်ား၌ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိလည္းေကာင္း ျပဳစုေရးသားခဲ့ပါသည္... ဆရာေတာ္သည္ An Analytical Study On The First Sermon Of The Buddha ဟူေသာ စာတမ္းျဖင့္ ပုေနးတကၠသုိလ္မွ Ph.D ေဒါက္တာဘဲြ႕ကုိ ဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့ပါသည္..။

Sunday, August 22, 2010

ကုသုိလ္

စြန္႔လႊတ္ေရးဆုိသည္မွာ လူခ်မ္းသာ၊နတ္ခ်မ္းသာတုိ႔၌ တပ္မက္ျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ရ၏..။ရာထူး ဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာတုိ႔၌ တပ္မက္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္၏...။ဓမၼ၀ါဒထြန္းကားေရး၊လူအဖဲြ႕အစည္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တုိ႔အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိမိအသက္၊မိမိဘ၀၌ပင္ တပ္မက္ျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ရ၏..။အရာရာတုိင္း၌ တပ္မက္ျခင္းကုိ စြန္႔လြတ္ရ၏...။
ရုိးရုိးကုသုိလ္ကုိ ရုိးရုိးလူသားတုိ႔က တန္ဖုိးထား၏..။ျမတ္ႏုိး၏..။ပါရမီကုသုိလ္ကုိ ျမင့္ျမတ္ေသာလူသား
တုိ႔က တန္ဖုိးထား၏..။ျမတ္ႏုိး၏..။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒကုိ တကယ္ယုံၾကည့္သူမ်ားျဖစ္ပါက ပါရမီကုသုိလ္
မ်ားျဖင့္ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္ထုိက္ပါ၏...။
ဗုဒၶေဒသနာေတာ္အရ ဘ၀ဟူသည္ ေၾကြးပင္ျဖစ္၏..။ထပ္၍ ထပ္၍ ဘ၀ျဖစ္ျခင္းသည္ ထပ္၍ထပ္၍ ေၾကြးတင္း ျခင္းျဖစ္၏...။ထုိ႔ေၾကာင့္ ရယူေရးသည္ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရုိးရုိးကုသုိလ္သေဘာျဖစ္၏..။ယင္းကုိ ၀ဋၬနိႆိတ ကုသုိလ္ဟူ၍လည္း ဆုိ၏...။ စြန္႔လႊတ္ေရးသည္ ေၾကြးဆပ္ျခင္းျဖစ္၍ ပါရမီကုသုိလ္သေဘာျဖစ္၏..။ ယင္းကုိ ၀ိ၀ဋၬနိႆိတကုသုိလ္ဟူ၍လည္း ဆုိရ၏..။သာမန္အားျဖင့္ ရုိးရုိးကုသုိလ္သည္ ရျခင္းျဖစ္၍ အေပါင္းသေဘာ ေဆာင္၏..။ပါရမီကုသုိလ္သည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖစ္၍ အႏုတ္သေဘာျဖစ္၏....။
သုိ႔ရာတြင္ သခ်ၤာနည္းအရဆုိေသာ္ ရုိးရုိးကုုသုိလ္ရသည္ ဆုိေသာ္္လည္း ေၾကြးတင္ျခင္းျဖစ္၍ အႏုတ္စစ္စစ္ျဖစ္၏..။အရွဳံးစစ္စစ္ျဖစ္၏...။ပါရမီကုသုိလ္သည္ စြန္႔လႊတ္သည္ဆုိေသာ္လည္း ေၾကြးေက်ျခင္းျဖစ္၍ အေပါင္းစစ္စစ္ျဖစ္၏....။အျမတ္စစ္စစ္ျဖစ္၏...။

(ဘ၀အက်ဥ္းသားမွ )