အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Sunday, August 8, 2010

ေ၀ဇယႏၱာဆရာေတာ္ဥဳးမေဟာသဓပ႑ိတ(၀ါရွင္တန္)အေမရိကန္နဳိင္ငံ ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ ေ၀ဇယႏၱာဆရာေတာ္ ဥဳးမေဟာသဓပ႑ိတ..မက်န္းမမာျဖစ္ေနသည္မွာ ငါးလနီးနီးရွိပါျပီ......ၾကင္ၾကင္နာနာျဖင့္ မက်န္းမာေနသူအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္..နာမက်န္းျဖစ္ေနသူအတြက္ လြန္္စြာမွ တန္းဘုိးျဖတ္မရနဳိင္ေသာအရာျဖစ္ေပသည္....။ခ်ဳိသာ နူးညံ့ေသာအားေပးစကားကုိ ၾကားရသျဖင့္..နာမက်န္းသူအတြက္ အားေဆးျဖစ္ရသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ၾကံဳဘူးၾကေပမည္..ကုိယ္၏ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏုတ္၏ေစာင္မျခင္းျဖင့္ လုူနာကုိ သက္သာရာရေစသည္...ေရာဂါႏွိပ္စက္သျဖင့္ အားငယ္ေနရေသာ လူမမာအတြက္..ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ကူညီသင့္ၾကေပသည္...ထုိကဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္...စိတ္ေကာင္းရွိေသာ သူတုိ႔မွသာ လုပ္နဳိင္ေပသည္..
ယခုအခါ သီတဂူဆရာေတာ္သည္..အေမရိကန္ေရာက္ခုိက္ ေလျဖတ္ေရာဂါခံစားေနရေသာ ေ၀ဇယႏၱာဆရာေတာ္ဥဳးမေဟာသဓပ႑ိတ...(၀ါရွင္တန္)အား...ၾကင္ၾကင္နာနာဂရုစိုက္ေနပုံမွာ..
ျမင္ရသူတုိင္းအတြက္ ၾကည္ႏူးစရာျဖစ္ရေပသည္..

No comments:

Post a Comment