အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, August 31, 2009

လူ၏စိတ္သည္ အင္မတန္မွ ဆန္းၾကယ္၏..မေကာင္းတာ
ကုိ တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ေပမဲ့... ေကာင္းတာကုိက် ....
ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္သည္..။ ေကာင္းက်ဳိးကုိ လုိျခင္ေပမဲ့
ေကာင္းေသာအလုပ္ ေကာင္းေသာအက်င့္ က်င့္ရမွာ
ကုိေတာ့ လြန္စြာ ပ်င္းရိေနေပသည္..။ မိမိႏွလုံးသား
၀ယ္ ကုိယ့္ဘုိ႔ၾကည့္ ရယူျခင္စိတ္ျဖစ္ေလတုိင္း...
စိတ္သည္ အညစ္အေၾကးတင္၏..ထုိအညစ္
အေၾကးသည္..မိမိအား မည္ေသာအခါမွွ် ေကာင္း
က်ဳိးကုိ ယူလာမည္မဟုတ္ေပ...။ စိတ္ကုိ ျဖဴစင္သန္႔
ရွင္းေနေအာင္ထားရေပမည္...အ၀တ္အစား ခႏၶာ
ကုိ္ ညစ္ပတ္က တစ္ဘ၀သာ ဒုကၡခံစားရေပမည္...။
စိတ္ညစ္ေၾကးတင္ေနက..စိတ္ညစ္ပတ္က..တစ္သံသ
ရာလုံး...အက်ည္းတန္ ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔ျဖင့္...နစ္မြန္း
ေနေပမည္...။
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သနားရင္...ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြားကုိ
လုိလားရင္..ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္ရင္..ကုိယ္တုိင္ဘဲ..
ေကာင္းတာေတြလုပ္ပါ... ဟု ..ေမတၱာ ေစတနာ အရင္း
ခံျပီး တုိက္တြန္းလုိက္ပါသတည္း...။

No comments:

Post a Comment