အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, September 1, 2009

အလုိနည္းျခင္း ေရာင့္ရဲမွဳရွိျခင္းသည္...ကုိယ့္အ
တြက္...လြန္စြာပင္ခ်မ္းသာ၏..လိုျခင္မွဳမ်ားျခင္းေၾကာင့္
ကုိယ္မွာ ပူေလာင္ရတယ္..ပင္ပန္းရတယ္..တစ္ခုရျပန္
ေတာ့ ေနာက္တစ္ခုလုိျခင္တယ္.ေနာက္တစ္ခု ရျပန္
ေတာ့ ေနာက္ထပ္အသစ္တစ္ခု လုိျခင္ျပန္တယ္..ဒီလုိ
နည္းနဲ႔ မိမိရဲ႕ အလုိဆႏၵေလာဘဟာ ကုန္သြားတယ္
လုိ႔ ကုိ မရွိဘူး..လုိျခင္မွဳအသစ္ေတြသာ တုိးတုိးလာ
တယ္..မိမိမွာ ဆႏၵျပည့္၀တယ္လုိ႔ကုိ မရွိဘူး..
မိမိရဲ႕စိတ္ကေလးကုိ ကုိယ္တုိင္ဘဲ အသိလိမၼာ
ဥာဏ္ပညာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္နဳိင္မွ ခ်မ္းသာသုခကုိရမယ္..
စိတ္သြားတုိင္း စိတ္အလုိဆႏၵျဖစ္တုိင္း.အဆင္အျခင္
မရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆုိရင္..ဘ၀ဟာ ပူေလာင္
မွဳေတြ ဆင္းရဲျခင္းေတြနဲ႔ မြန္းၾကပ္ေနအုံးမွာပါ..ကုိယ့္
ဘ၀ကုိယ္ ခ်စ္ရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္ရင္..ကုိယ့္စိတ္ကုိ
သတိေလးနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ေနထုိင္နဳိင္ၾကေသာ..
သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ....

No comments:

Post a Comment