အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, August 31, 2009

အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္ ေဆးေက်ာင္း (တုိက္စိမ္း)ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ စိန္ခဲ ေရႊခဲ ၄-ထပ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

No comments:

Post a Comment