အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, July 14, 2010

ဦးေရႊေအာင္၏ ေဒ၀ဒတ္

သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လုံး ရွင္ေဒ၀ဒတ္ လူၾကမ္းျဖစ္ရျခင္း၌ ရွင္ေဒ၀ဒတ္၏ စရုိက္ဆုိး၊ ဥာဥ္ဆုိးလည္း ပါ၏..။ပတ္၀န္းက်င္လည္းပါ၏..။ ရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ မိမိႏွင့္ ယွဥ္လာသူတုိင္းအေပၚ ဦးေခါင္း တစ္လုံး ျမင့္လုိ၏..။ဗုိလ္လုပ္လုိ၏..။ဤသည္မွာ ရွင္ေဒ၀ဒတ္၏ မာနျဖစ္၏..။မာန..ဟူသည္ ျမင္ျမင္သမွ်ႏွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္ လုိေသာသေဘာျဖစ္၏..။ယွဥ္ျပဳိင္ရေသာအခါ မိမိ၌ မရွိေသာဂုဏ္ကုိ တကယ္ရွိသေယာင္ ျပဳရ၏...။ ဤသေဘာကုိ သာေဌယ်ဟု ေခၚ၏..။ထုိ႔အျပင္ မိမိ၌ တကယ္ရွိေနေသာ အျပစ္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ လုံး၀မရွိေလဟန္ ဖုံးကြယ္ရျပန္၏...။ဤသေဘာကုိ မာယာဟုေခၚ၏...။
အမွန္အားျဖင့္ ရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ သံသရာတစ္ေလ်ွာက္လုံး လူၾကမ္းဘ၀ျဖင့္ က်င္လည္ခဲ့ရသည္မွာ မာန၊သာေဌယ်ႏွင့္ မာယာတုိ႔၏ ဖိစီးႏွိပ္စက္မွဳကုိ မတြန္းလွန္နဳိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏..။သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လုံး ရွင္ေဒ၀ဒတ္၀န္းက်င္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါက မ်ားေသာအားျဖင့္ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္သည္ သူ႔ကုိ လမ္းမွန္ကမ္းမွန္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ဆဲြေဆာင္နဳိင္သည့္ ပရိသတ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ..လူၾကမ္းဘ၀သုိ႔ေရာက္ေအာင္သာ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ပရိသတ္မ်ဳိးသာျဖစ္၏..။အကယ္၍ သူ႔ကုိ ယဥ္ေက်းလာေအာင္ ျပဳျပင္နဳိင္သည့္ ပရိသတ္မ်ဳိးကုိ ေတြ႕လွ်င္လည္း ထုိပရိသတ္မ်ဳိးကုိ သူက ေရွာင္၏...။
ရွင္ေဒ၀ဒတ္၏ မူလပင္ကုိယ္ စရုိက္ဆုိး၊ ဥာဥ္ဆုိး၊ ၀ါသနာဆုိးတုိ႔အရ..သူသည္ အျမဲတမ္း ဗုိလ္လုပ္ျခင္သူ ျဖစ္ရကား သူ႔ကုိ ဗုိလ္တင္နဳိင္မည့္ ပရိသတ္မ်ဳိးကုိ ရွာ၏...။ ထုိပရိသတ္မ်ဳိးႏွင့္သာ ေပါင္း၏..။ထုိပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိးသာ သူေပ်ာ္ေမြ႕၏...။ သူသည္ အႏွစ္မရွိေသာ ေတာ၌ ၾကက္ဆူပင္ျဖစ္ရျခင္းကုိ ေက်နပ္သူျဖစ္၏....ေနာက္ဆုံး၌ အႏွစ္မရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔ေၾကာင့္ ရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ ဘ၀ပ်က္ခဲ့ရေလသည္....

No comments:

Post a Comment