အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, July 15, 2010

အေတြးႏွင့္အျမင္

ယေန႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်သည္ မေန႔က ကြ်န္ဳပ္တုိ႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားမွ ဆင္းသက္သည္...။ ယေန႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ မနက္ျဖန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ေပလိမ့္မည္..။အေတြး (သကၤပၸ)ႏွင့္ အျမင္(ဒိဌိ)တုိ႔သည္ မွန္ကန္ေသာ အေတြးႏွင့္အျမင္ျဖစ္ပါက မဂၢင္ရွစ္ပါးတြင္ သမၼာသကၤပၸႏွင့္ သမၼာဒိဌိအမည္ကုိ ရ၍ မွားယြင္းေသာအေတြးႏွင့္ မွားယြင္းေသာ အျမင္ျဖစ္ပါက မိစၦာသကၤပၸႏွင့္ မိစၦာဒိဌိ အမည္ကုိရ၏...။
ထုိေၾကာင့္အေတြးႏွင့္အျမင္သည္ ဘ၀အတြက္ အစုန္ႏွင့္အဆန္ လမ္းႏွစ္သြယ္လုံးကုိ ခင္းေပးေလ၏..။
(ဦးေရြေအာင္)

No comments:

Post a Comment