အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, July 14, 2010

သင္ ဘယ္လုိလူစားလဲ

လူသည္ တိရိစၦာန္လုိလည္း ေန၍ရ၏..။ျဗဟၼာလုိလည္း ေနလုိရ၏...။ ျဗဟၼာေယာင္ေဆာင္၍ တိရိစၦာန္လုိလည္း ေနလုိ႔ရ၏။မိမိၾကိဳက္သလုိ ေနလုိ႔ရ၏...။တိရိစၦာန္လုိေနလွ်င္ မိမိကုိယ္က်ဳိး တစ္ခုတည္းကုိသာ ၾကည့္တတ္သျဖင့္ အကုသုိလ္ပြား၏..။ ျဗဟၼာလုိေနလွ်င္ ျဗဟၼစုိရ္အျမင္ျဖင့္ ေလာကအက်ဳိးကုိ သယ္ပုိးတတ္ေသာေၾကာင့္ ကုုသုိလ္ပြား၏..။ျဗဟၼာေယာင္ေဆာင္၍ တိရိစၦာန္လုိေနလွ်င္ကား ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း ဆင္သတ္မုဆုိးႏွယ္ ၀န္ေလးေသာအမူကုိ ျပဳရာေရာက္၏..။
တိရိစၦာန္လုိ ေနသူႏွင့္ ျဗဟၼာလုိေနသူတုိ႔ကား ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားျဖစ္၍ သိသာသျဖင့္ ေရွာင္ရလြယ္၏..။ေပါင္းရလြယ္၏..။ ျဗဟၼာေယာင္ေဆာင္၍ တိရိစၦာန္လုိ ေနသူကား မေျဖာင့္မတ္သူမ်ားျဖစ္၍ မသိသာသျဖင့္ ေလာကအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ား၏...။ အေျပာကတစ္မ်ဳိး၊ အလုပ္ကတစ္မ်ဳိး၊ သုိ႔မဟုတ္..အသြင္သ႑ာန္က တစ္မ်ဳိး၊အက်င့္စရုိက္က တစ္မ်ဳိးလုပ္တတ္သူမ်ားသည္ ျဗဟၼာ ေယာင္ေဆာင္၍ တိရိစၦာန္လုိ ေနသူမ်ား စားရင္း၌ ပါ၀င္ေပသည္....
(ဦးေရႊေအာင္)

No comments:

Post a Comment