အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, July 14, 2010

ပန္းႏွင့္ဘ၀

ပန္းမ်ားလွသလုိ လူ႔ဘ၀သည္လည္း လွပါ၏..
ပန္းမ်ားေမႊးသလုိ လူ႔ဘ၀သည္လည္း ေမႊးပါ၏...။
လွေသာ ေမြးေသာ ပန္းမ်ားကုိ ေလာက၌
ထုိက္ထုိက္တန္တန္ အသုံးခ်၍ ရသလုိ
လွေသာ ေမြးေသာ လူ႔ဘ၀မ်ားကုိလည္း ေလာက၌
ထုိက္ထုိက္တန္တန္ အသုံးခ်၍ ရပါ၏....
ဘုရားတင္၍ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပန္းမ်ားကုိ ေလာက၌
ထုိက္ထုိက္တန္တန္ အသုံးခ်သလုိ
ေလာကအတြက္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀မ်ားကုိ
ုထုိက္ထုိက္တန္တန္ အသုံးခ်၍ ရပါ၏....
(ဦးေရႊေအာင္..၏ ဓမၼပဒ..မွ)

No comments:

Post a Comment