အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, July 15, 2010

မိမိကုိယ္ကုိ ခ်စ္လွ်င္....

ေလာကတြင္ မိမိေလာက္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အရာဟူ၍ ဘာမွ်မရွိဟု အဆုိရွိ၏...။ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ အေတြးအျမင္အရ မိမိသည္ မိမိအတြက္ ခ်စ္စရာအေကာင္းဆုံးဟူ၍ ခံယူထားပါလ်က္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ရာ၌မူ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ တကယ္တမ္း ခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ၾက...။
အမွန္အားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ တကယ္တမ္း ခ်စ္ပါလွ်င္ ခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိ၏...။ သုိ႔မွသာ မိမိသည္ မိမိအတြက္ ခ်စ္စရာ အေကာင္းဆုံးဟူေသာ အဆုိႏွင့္ညီမည္ျဖစ္၏...။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အေျပာတစ္မ်ဳိး၊ အလုပ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္..။ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူသည္ကား ကာယကံမူကုိ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀စီကံမူကုိ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေနာကံမူကုိ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အမူကုိလုပ္လုပ္ ဓမၼႏွင့္အညီ လုပ္ျခင္းသာျဖစ္၏..။ ဓမၼႏွင့္အညီလုပ္ပါမွ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိက တကယ္တမ္း ခ်စ္ရာေရာက္မည္..။
ဓမၼႏွင့္အညီ မလုပ္ဘဲ အဓမၼသေဘာ အတုိင္းသာ လုပ္ပါက မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ခ်စ္ရာ မေရာက္ဘဲ ႏွစ္ရာသာ ေရာက္ေလ၏...။
(ဦးေရႊေအာင္)

No comments:

Post a Comment