အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, July 14, 2010

အသိႏွင့္အက်င့္

အသိကုိ မ်က္စိႏွင့္တူသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အက်င့္ကုိ ေျခႏွင့္ တူသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ႏွဳိင္းခုိင္း၍ ဆုိၾကပါ၏။ ေျခမပါဘဲ မ်က္စိျခည္းသာ ရွိေနလွ်င္လည္း မိမိလုိရာခရီးကုိ ေရာက္ေအာင္ မသြားႏွဳိင္။ မ်က္စိမပါဘဲ ေျခခ်ည္းသာ ရွိေနလွ်င္လည္း မိမိလုိရာခရီးကုိ ေရာက္ေအာင္ မသြားႏွဳိင္ရုံသာမက ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲသုိ႔ က်ဖုိ႔က မ်ားေလသည္။ လုိရာခရီးဟူသည္မွာ အျမင့္ဆုံးအားျဖင့္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာနိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္...။
အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ေလာကကုိ မိမိႏွင့္ တစ္သားတည္းထား၍ ခ်စ္တတ္၊ ငဲ့ညွာတတ္၊ျမတ္နဳိးတတ္၊ ခြင့္လြတ္ တတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေရးပင္ျဖစ္၏...။
(ဦးေရႊေအာင္)

No comments:

Post a Comment