အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, July 13, 2010

ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဓား

အသိအလိမၼာသည္ ထက္စြာေသာ ဓားႏွင့္တူ၏...။ ကုိယ့္က်င့္တရားမပါေသာ အသိအလိမၼာသည္ လူသတ္သမားကုိင္ေသာ ဓားသဖြယ္ လူ႔ေလာကအတြက္ ၾကီးစြာေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္၏..။ ကုိယ္က်င့္တရားပါေသာ အသိအလိမၼာသည္ ဆရာ၀န္ကုိင္ေသာ ဓားသဖြယ္ လူ႔ေလာကအတြက္ ၾကီးစြာေသာ ေက်းဇူးကုိျပဳ၏.....။


(ဘ၀အက်ဥ္းသားမွ...ေကာက္နဳတ္ေဖၚျပပါသည္)

No comments:

Post a Comment