အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, July 14, 2010

ပါရမီ

လူမွန္သမွ် အလုပ္ကုိ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုကုိ လုပ္ေနၾကရ၏..။ ထုိသုိ႔ လုပ္ၾကရာ၌ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရွိ၏..။ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ လုိက္၍ ပါရမီသေဘာႏွင့္ ပါရမီမဟုတ္ေသာ သေဘာသည္ ကဲြျပားသြား၏..။ ငါ့အတြက္..သက္သက္ဟူ၍ ရည္ရြယ္လွ်င္ ပါရမီမဟုတ္ေတာ့..။ ေလာကအတြက္ ၊ သူတစ္ပါးအတြက္ဟူ၍ ဆုိသည္ႏွင့္ တစ္ျပဳိင္နက္ မိမိအတြက္ တဂ္မက္ျခင္း ေလာဘကုိ အလုိလုိ ပယ္စြန္႔ျပီးသား ျဖစ္၏...။ ယင္းကုိပင္..ေနကၡမၼပါရမီဟူ၍ ဆုိရ၏။ ေနကၡမၼပါရမီသေဘာ သက္၀င္လာလွ်င္ သာယာဖြယ္ဟူသမွ်ကုိ စြန္႔နဳိင္၏..။ၾကံ့ၾက့ံခံနဳိင္၏၊ ရဲရင့္လာ၏၊
ထုိအခါ ခႏၱီပါရမီသေဘာ ၀င္လာ၏..။ ခႏၱီပါရမီသေဘာ၀င္လာလွ်င္ မည္သည့္ေဘးရန္ကုိမွ် မေၾကာက္ေတာ့။ ေျမွာက္၍လည္း မေျမာက္၊ ေျခာက္၍လည္း မေၾကာက္၊ မိမိက်ရာ တာ၀န္အတုိင္း တရားသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္သာ ျဖစ္၏။ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိလည္း မၾကည့္၊ က်ေရာက္မည့္ ျပစ္ဒဏ္ကုိလည္းမၾကည့္၊ တရားသျဖင့္ျဖစ္ေရးကုိသာ ၾကည့္၏...။ ဤသည္မွာ ဥေပကၡာပါရမီသေဘာျဖစ္၏...။
တပ္မက္စရာေကာင္းေသာ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကုိ စြန္႔လြတ္နဳိင္ေသာ ေနကၡမၼပါရမီ၊ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္တုိ႔ကုိ မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ႏွင့္ ၾကံ့ၾကံ့ခံနဳိင္ေသာ ခႏၱီပါရမီတုိ႔ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ျပဳိင္နက္ အေကာင္းအဆုိး ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ လ်စ္လွ်ဴရူနဳိင္ေသာ ဥေပကၡာပါရမီသည္ မလဲြမေသြ ေပၚေပါက္လာရမည္ျဖစ္၏...။
ထုိပါရမီသုံးမ်ဳိး ေပၚထြန္းလာသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ က်န္ေသာ ပါရမီမ်ား လြယ္လင့္တကူ ျပည့္စုံလာေလ၏..။ ထုိကဲ့သုိ႔ ပါရမီမ်ား ျပည့္စုံလာျခင္းကုိပင္ အရိယာမ်ဳိးေစ့ စုိက္ပ်ဳိးသည္မည္၏...
(ဦးေရႊေအာင္၏..ဓမၼပဒ)

No comments:

Post a Comment