အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, July 13, 2010

ခါးသလား ခ်ဳိသလား

ခ်ဳိေနတဲ့ ထန္းလ်က္ စားမွေတာ့ ခ်ဳိမွာေပါ့..သူက ခ်ဳိတာ စားတာကုိး.. ခါးတာစားေတာ့ ခါးမွာေပါ့..သူက ခါးတာ စားတာကုိး...။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ရမွာဘဲ...ရမွာေပါ့ ..သူက ေကာင္းတာ လုပ္တာကုိး...မေကာင္းတာ လုပ္မွေတာ့ မေကာင္းက်ဳိးေတြ ရမွာဘဲ...ရမွာေပါ့..သူက မေကာင္းတာေတြ လုပ္တာကုိး...
အင္း ..အိပ္ရာ၀င္ခါနီး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေမးတယ္..ဒီေန႔ ေကာင္းတာလဲ မလုပ္ျဖစ္ဘူး..မေကာင္းတာလဲ မလုပ္ျဖစ္ဘူး..ဒီေတာ့ ခါးသလား ..ခ်ဳိသလားတဲ့...

No comments:

Post a Comment