အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, July 26, 2010

မဆုိးနဲ႔ေနာ္

မဆုိးနဲ႔ေနာ္..သူ..ဆုိးရင္...ဒီက ဘယ္လုိလုပ္မလဲလုိ႔..မေနတတ္ဘူး..ရင္ထဲမွာ... ၀မ္းနည္းတာေတြ.. စိတ္ဆင္း ရဲစရာေတြ..စိတ္ထဲ ၾကာၾကာသိမ္းမထားတတ္ဘူး..၀မ္းနည္းစရာေတြ ..စိတ္ဆင္းရဲစရာေတြ ရင္မွာအျပည့္ သိမ္းထားရင္..ဒီစိတ္ကေလးက သနားစရာေလး ျဖစ္မွာေပါ့..စိတ္ေလးမွာလဲ ခံစားတတ္တာေပါ့.. စိတ္ထဲခံစားရမွေတာ့ ..ဘယ္လုိ ေကာင္းမလဲလုိ႔..
ဤကား..မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ စိတ္ကေလး..ကုိ သတိျဖင့္ ထိမ္းေက်ာင္းရင္း ကေလးငယ္ေလးပမာ ေခ်ာ့ေမာ့ ေျပာျပ သတိေပးေနရေလသည္..မွန္လွေပသည္...
စိတ္ဆုိသည္မွာ..အေပ်ာ္အပါးေတြ ၾကိဳက္တတ္သမုိ႔...ထုိအေပ်ာ္အပါးေနာက္ကုိ..အကန္႔အသတ္မရွိ လႊတ္ထား ေလက.. သြားျခင္ရာကုိ သြားျပီး ေနာက္ဆုံး ပူပန္မႈေတြ ၀မ္းနည္းမႈေတြနဲ႔ အဆုံးသတ္ရေပလိ္မ့္မည္...၀မ္းသာမႈ ျဖစ္ရလည္း ထုိ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈသည္ သတိလက္လြတ္ေျခက ေနာက္ဆုံးရင္ခြင္သည္.. ၀မ္းနည္း မႈ ပူေဆြးမႈတုိ႔ျဖင့္ အဆုံးသတ္ရေပသည္...
ထုိေၾကာင့္..မိမိစိတ္ကေလးကုိ မိမိ..မဆုိးနဲ႔ေနာ္..သူ..ဟု သတိေလးေမြးကာ ထိမ္းေက်ာင္းရေပမည္...

No comments:

Post a Comment