အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, July 29, 2010

ဓမၼရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း(ဦးဂုိအင္ကာ)


ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက ဒါရုစီရအမည္ရွိေသာ ပရိဗုိဇ္တဦးသည္ ဤေနရာ ပတ္၀န္းက်င္၌ တရား အားထုတ္ေနစဥ္၊သမၼာသမၺဳဒၶတစ္ပါး ပြင့္ေတာ္မူသည္ကုိ ၾကားသိရပါသည္..။ သဗၺညဳတေရႊညာဏ္ေတာ္ကုိ ရရွိသည့္ ပုဂိၢဳလ္အား ဖူးေတြ႕လုိေသာ စိတ္ဆႏၵ၊ သံသရာမွ ကြ်တ္လြတ္မႈလမ္းစဥ္ကုိ သိလုိေသာ စိတ္ဆႏၵ၊ ျပင္းျပ ခုိင္မာစြာျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ ဒါရုစိရသည္ သာ၀တိၱျပည္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ မုိင္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခရီးကုိ လမ္းေလွ်ာက္၍ သြားခဲ့ပါသည္..။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခါ အကြ်တ္တရားကုိ ရရွိျပီး ရဟႏၱာျဖစ္ခဲ့ပါသည္..။
ဤအရပ္မွ ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကေတာ့၊ပုဏၰအမည္ရွိေသာ ကုန္သည္တစ္ဦးသည္ သာ၀တိၱျပည္သုိ႔ အလုပ္ကိစၥ ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ရာမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္..။ ကုသုိလ္ကံေကာင္းလွသည့္အတြက္ ၀ိပႆနာ တရား က်င့္စဥ္အားထုတ္နည္းကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ရာ တရားလမ္းေပၚမွာလွ်င္ ျမန္စြာတုိးတက္ခဲ့ပါသည္..။
ကုန္ကူးလုပ္ငန္းျဖင့္ ဆက္လက္အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနစဥ္ စိတ္ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာတာကေတာ့ ဤအံ့ၾသဘြယ္ ေကာင္းလွေသာ..ဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ၊ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ၊ တရား ကမၼဌာန္းနည္း နိႆယကုိ ငါ၏ ဇာတိျမဳိ့ရြာ၌ မည္သူမွ် မသိၾကပါဘူး။ ငါ၏ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ား ဤတရားကမၼဌာန္းကုိ တတ္သိ အားထုတ္ၾကလွ်င္ သူတုိ႔လည္း ငါကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရပါလိမ့္မည္..။

No comments:

Post a Comment