အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, July 27, 2010

သႏိၱ

ညေန ေလနဳေအးသည္...အခန္းစီးကုိ ၾကည္စယ္လွဳပ္ခဲ့ေန၏..ယိမ္းယိမ္းေလး ႏဲြ႕ေနေသာ ခံစီးပု၀ါေလးနဲ႔
အတူ စိတ္သည္..လြင့္ပ်န္႔သြားေလသည္..ေန႔ခင္းမွာလည္း စာေတြ႕ၾကည့္ျဖစ္ပါသည္..အေတာ္ၾကာ
သည္အထိ တစ္ထုိင္တည္း ၾကည့္မိသည္...မ်က္စိေညာင္းလာသျဖင့္ ကုလားထုိင္မွာ ထကာ..
သူငယ္ခ်င္းမ်ား အခန္းဘက္ရွိရာသုိ႔..ၾကည့္မိသည္...
ဗီယက္နမ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ဘုရား ရွိခုိးသံၾကားရသျဖင့္ ရင္ထဲ ၾကည္ႏူးရပါသည္..ကိန္း၀ပ္ေနေသာ
ရင္ထဲက လုိျခင္မႈေလာဘမ်ား..မခံစားႏုိင္ေသာ အနိဌာရုံေဒါသျဖစ္စရာမ်ား..ႏွလုံးသားအပူလႈိင္းမ်ားျဖင့္
တင္းမာေနေသာ စိတ္ကုိ ေအးခ်မ္းေစေအာင္ ဘုရားတရားေတာ္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းျဖင့္ ဘ၀ကုိ ျငိမ္းခ်မ္း
ေအာင္ လုပ္နဳိင္ေပသည္...စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ ရင္ထဲတြင္ ရွိျပီးသား...ထုိရွိျပီးသားကုိ ကုိယ္တုိင္
ေဖၚထုတ္ စားသုံးနဳိင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကဘုိ႔သာ လုိေပသည္.....

No comments:

Post a Comment