အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, July 28, 2010

၀ါသနာပါတာေလးလုပ္ရင္း

အထုံ၀ါသနာကုိ စြန္႔လြတ္နဳိင္ခဲ၏..လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသလုိလုိ ၀ါသနာအမ်ဳိးမ်ဳိး စရုိက္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေပသည္.. စာဖတ္၀ါသနာပါသူ..ရုပ္ရွင္ၾကည့္၀ါသနာပါသူ.ဟင္းခ်က္၀ါသနာပါသူ..သစ္ပင္စုိက္၀ါသနာပါသူ. ပုိကာေဒါင္းတာ၀ါသနာပါသူ..ခရီးသြား၀ါသနာပါသူ..တစ္ခ်ဳိက်အ၀တ္အစားဖက္ရွင္က်က်၀တ္ရတာ ၀ါသနာပါတယ္..ဤသုိ႔ ၀ါသနာ..၀ါသနာဟူ၍ အမ်ဳိး စုံလင္လွေပသည္..
မိိမိ၀ါသနာပါတာေလးကုိ လုပ္ေနရေတာ့ စိတ္ထဲမွာ လန္းလုိ႔ ရႊင္လုိ႔..စုိင္းထီးဆုိင္ဆုိသလုိ ေမာေတာ့ ေမာတာေပါ့..ဒါေပမဲ့ ..မေမာပါဘူး...ဆုိသလဲဘဲ ၀ါသနာပါတာေလး လုပ္ေနရေတာ့ စိတ္ထဲ ပင္ပန္းေန ေပမဲ့..ပင္ပန္းတယ္လုိ႔ မထင္ရဘူး..၀ါသနာပါတာကုိ...လုပ္ေနတာ..အျပစ္ရယ္လုိ႔ ေျပာတာလဲ မဟုတ္ဘူး..၀ါသနာဟူသည္ တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း အသက္အရြယ္အလုိက္ ၀ါသနာေျပာင္းသည္ ထင္ပါသည္..ငယ္ငယ္က shopingထြက္ရတာ ၀ါသနာပါေပမဲ့ အသက္အရြယ္ေလး အတန္ အသင့္ ေရာက္လာ ေတာ့ သစ္ပင္စုိက္တာ ၀ါသနာပါေလသည္...ဘယ္လုိဘဲ ၀ါသနာပါပါ.. ကုိယ္၀ါသနာပါတာေလးေတြကုိ လုပ္ရင္း ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ေမြးျမဴတတ္ဘုိ႔လုိပါသည္..မိမိစိတ္ေလးကုိ အလုိမလုိက္ဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ မိမိကုိယ္တုိင္သာ ပုိ႔ေဆာင္ရေပမည္..သုိ႔မွသာ မိမိစိတ္ျငိမ္းခ်မ္းရာ အစစ္သည္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈျဖစ္ေပမည္...

No comments:

Post a Comment