အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, July 26, 2010

မြန္ျမတ္ေသာ သတိ

လူတုိ႔၏ စိတ္မ်ားသည္ မေကာင္းမႈ၌ပင္ ေမြ႕ေလွ်ာ္မႈမ်ား၏..သူတစ္ပါးကုိ မနာလုိျခင္း..သူတစ္ပါးပ်က္စီးမွာကုိ ေတြးေတာျခင္း..ကုိယ့္ထက္သာ မနာလုိမႈ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စိတ္ကုိ အညစ္အေၾကးတင္ၾကေစ ေလသည္. .ျဖဴစင္ေသာ စိတ္သည္ မည္းညစ္ေသာအကုသုိလ္ေၾကာင့္ ယုတ္မာဆုိးသြမ္းရသည္...
ေနာက္ဆုံး၀ယ္ ထုိစိတ္ သြားရာ ကုိ လုိက္မိေလသျဖင့္ ..ကုိယ္၏ပင္ပန္းျခင္း..စိတ္၏ ပင္ပန္းျခင္း ..ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး၏ ပင္ပန္းျခင္းတုိ႔ျဖင့္.. ကုိယ့္ႏွလုံးသားကုိ ကုိယ္တုိင္ပင္ ပူေလာင္ေအာင္ လုပ္ရာေရာက္ေပ သည္..တစ္ျခား တရားခံကုိ ရွာျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀ကုိ မရရွိနဳိင္ေပ...ဘယ္သူမျပဳ မိမိအမႈပင္ မဟုတ္ရပါလား..
ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏံြကုိ ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးရသလုိ စိတ္ကုိလည္း မျပတ္ေသာ သတိျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရေပမည္...မေကာင္းရာကုိ ေတြးေတာေနေသာ စိတ္ကုိ ေကာင္းရာသုိ႔ေရာက္ေအာင္ မိမိ စိတ္ကေလးကုိ မြန္ျမတ္ေသာ သတိျဖင့္ ဆုံးမရမည္..ေဒါသျဖစ္ေနေသာ စိတ္ကုိ ေဒါသျဖစ္ေနမွန္းသိျပီး မြန္ျမတ္ေသာ သတိေလးျဖင့္ ထိမ္းေက်ာင္းျပီး ေမတၱာတရား ပြားမ်ားေအာင္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဆုံးမေပမွ...ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀ကုိ ရရွိၾကေပလိ္မ့္မည္...

No comments:

Post a Comment