အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Friday, July 30, 2010

ေ၀ဘူဆရာေတာ္ တရား


သီလေဆာက္တည္ျပီးလွ်င္ ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္ၾက။ ျဖည့္လုိ႔ ျပည့္စုံျပီဆုိလွ်င္ မိမိစိတ္အလုိ ေတာင့္တတဲ့အတုိင္း
ျပီးမယ္..။ယခုလဲ ခ်မ္းသာမယ္၊ ေနာင္လဲ ခ်မ္းသာမယ္..။ ပစၥပၸန္ခ်မ္းသာ..သံသရာခ်မ္းသာ ႏွစ္ျဖာကုိ ေပးစြမ္း
ႏုိင္တာဟာ ဘုရားရွင့္ အဆုံးအမေတာ္ကလဲြလုိ႔..တျခားမရွိဘူး..။ ဘုရားရွင္ဆုံးအမဆုိတာ ပိဋကသုံးပုံဘဲ..။
ပိဋကသုံးပုံဆုိတာ အလြန္က်ယ္၀န္းတယ္..။ပိဋကသုံးပုံကုိ အဆီထုတ္ပါဆုိလွ်င္ ေဗာဓိပကၡိယတရားသုံးဆယ္
ခုႏွစ္ပါး ရတယ္..။ေဗာဓိပကၡိယတရားသုံးဆယ့္ခုႏွစ္ပါးကုိ အဆီထုတ္လွ်င္ သိကၡာသုံးပါးရတယ္..။
သိကၡာသုံးပါးဆုိတာ အဓိသီလ၊အဓိစိတၱ၊အဓိပညာပါဘဲ..။ သိကၡာသုံးပါးကုိ အဆီထုတ္လွ်င္ ဧေကာဓေမၼာ .တရားတစ္ခုရတယ္..။ရုပ္ေပၚနာမ္ေပၚမွာေနျပီး ယခုလုိ ေဆာင္ထားေတာ့ ကာယကံေသာင္းက်န္းမႈ၊၀စီကံ
ေသာင္းက်န္းမႈမရွိဘူး..အဲဒါ အဓီသီလလုိ႔ေခၚတယ္..။ အဓိသီလ အားေကာင္းလွ်င္ စိတ္ေတြေသာင္းက်န္းမႈ
မရွိဘဲ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားျပီး တည္ေနေတာ့တယ္..အဲဒါ အဓိစိတၱေခၚတယ္..။အဓိစိတၱ(သမာဓိ)အားေကာင္းလုိ႔
အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ ဘယ္လူ ဘယ္နတ္ ဘယ္ျဗဟၼာမွ ဖန္တီးလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း ကုေဋတစ္သိန္း ျဖစ္ျပီး ပ်က္ေနတယ္..။ရုပ္ကုိ နာမ္က သိေနလွ်င္ ျဖစ္ပ်က္ကုိ သိေတာ့တာဘဲ..။ျဖစ္ပ်က္ကုိ သိတာ အဓိပညာလုိ႔ ေခၚတယ္..။
အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ခႏၶာကုိယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏွာဖ်ားႏွာ၀မွာ
ထြက္ေလ ၀င္ေလႏွစ္ရပ္ဟာ အျမဲတုိက္၀င္ တုိက္ထြက္ေနတယ္..။ ႏွာဖ်ားႏွာ၀မွာ ကာယပသာဒအၾကည္က
အထိခံ၊ ထြက္ေလ၀င္ေလျဖစ္တဲ့ ေလႏွစ္ရပ္ ၀ါေယာေဖာဌဗၺက ထိတယ္၊ထုိအထိခံနဲ႔ ထိတာကရုပ္၊ သိတာက
နာမ္ဆုိေတာ့၊ ဒကာၾကီးတုိ႔..ဒကာမၾကီးတုိ႔ သူမ်ားမေမးနဲ႔၊ ကုိယ္ႏွာ၀ကုိ ဥာဏ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္၊၊ ၀င္ေတာ့ထိ ၀င္မယ္၊ ထြက္ေတာ့လဲ ထိထြက္မယ္၊ထိတာကုိသိလွ်င္၊ သိေနလွ်င္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟျဖစ္ခြင့္မရလုိ႔ ေလာဘမီး ေဒါသမီး ေမာဟမီးျငိမ္းတယ္၊ ျငိမ္းေတာ့ေအးတယ္..။
မထိခင္ကလဲ သိလုိ႔မျဖစ္ဘူး၊ ထိျပီးျပန္ေတာ့လဲ သိလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ထိတုန္းကုိသာ သိလုိ႔ျဖစ္တယ္၊ အဲဒါကုိ ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္လုိ႔ဆုိတယ္..အဲသလုိ တထိထဲ ထိေနတာကုိ တဆက္ထဲ သိေနေအာင္ ေဆာင္ၾကဗ်ာ..တစ္ရက္ ၂၄ နာရီ တစပ္ေလာက္ရလွ်င္ အလြန္သိသာပါတယ္။ အဲဒီလုိ ထိတာကုိ မသိမွတ္နဳိင္ရင္ လွ်ပ္တျပက္အတြင္းတြင္ ဘဲ ကုေဋတစ္သိန္း အေၾကြးတင္သြားေရာဗ်ာ..။ထိတာကုိ သိေနလွ်င္ ရုပ္နဲ႔နာမ္သာ ရွိပါကလားလုိ႔ သိလိမ့္မယ္..။ရုပ္နာမ္မွတပါး ငါ၊သူတပါး၊ေယာက်္ား၊မိန္းမ မရွိဘူးဆုိတာ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ အမွန္ပါလား လုိ႔ ကုိယ့္ဟာကုိ သိလိမ့္မယ္။ သူမ်ားကုိ ေမးေနဘုိ႔မလုိဘူး၊ ႏွာဖ်ားႏွာ၀မွာ ေလထိတာကုိ သိေနလ်င္၊ ထုိအခ်ိန္ မွာ အတၱဆုိတဲ့ကုိယ္ မရွိဘူး။
ထုိသိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဥာဏ္အျမင္စင္ၾကယ္တယ္၊ သမၼာဒိဌိျဖစ္တယ္၊ ထိတာကုိ သိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရုပ္နာမ္ မွတပါး ဘာမွ်မရွိပါလားလုိ႔ သိတာကုိ နာမ္ရုပ္ကုိ ပုိင္းျခားျပီး သိလုိ႔ ...နာမရူပပရိေစၦဒ..လုိ႔ေခၚတယ္..။
တထိထဲထိ၊ တသိထဲသိ ေနလွ်င္ အတၱစင္၍ ဥာဏ္အျမင္စင္ၾကယ္တဲ့ အက်ဳိးရတယ္..။ ဒါဟာ တဒဂၤပဟာန္၊
ခဏအခ်ိန္ကေလးမွာ ရတဲ့အက်ဳိး၊နဲတယ္လုိ႔ မမွတ္ၾကနဲ႔၊ ကမၼဌာန္းထုိင္ရတာမ်ား ဘာမွလဲ မေတြ႕ေပါင္၊ ဘာမွ လဲ မရေပါင္..လုိ႔မ်ား မမွတ္လုိက္ၾကပါနဲ႔..ျမင္ျမတ္တဲ့ဘ၀..၊ ဘုရားသာသနာနဲ႔ ၾကဳံၾကိဳက္တဲ့အခါမွာ ဒီလုိ အက်ဳးိ ထူးမ်ား ရႏုိင္တယ္၊စားဘုိ႔ေသာက္ဘုိ႔ အသာထားျပီး အထူးၾကိဳးစားၾက...ိိုုုိ

No comments:

Post a Comment