အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, September 17, 2009

တစ္ကုိယ္ေရသုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား Virus တုိက္ခုိက္

ကြန္ပ်ဴတာသုံးစဲြသူမ်ားအေနနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ data မ်ားအတြက္ စက္မ်ားရဲ႕ User account မွာ password ေပးထားၾကၿပီး အဲဒီ password မ်ားနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာထဲက data မ်ားအသုံးျပဳလုိ႔ မရေအာင္ Virus မ်ား တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Folder မ်ားမွာ Show လုပ္လုိ႔မရႏုိင္တဲ့ Virus အသစ္ တစ္မ်ဳိးလည္း တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုိယ့္ရဲ႕စက္မွာ Autorun ပါ၀င္တာေၾကာင့္လည္း Virus မ်ားဟာ Click မႏွိပ္ေပမယ့္လည္း အလုိအေလ်ာက္ ကူးစက္လြယ္ပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာ ေတြကေတာ့ worm လုိ႔ေခၚတဲ့ software ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ Virus problem ေတြကို ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ နည္းလည္းေတြကေတာ့ အဆင္သင့္ရွိၿပီးသားပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕စက္မွာ ဒီလုိ ျပႆနာေတြႀကဳံတုိင္း ဒီနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာမွာ Autorun စနစ္ကိုပိတ္မယ္ဆုိရင္-(၁) Start > Run ကုိ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။(၂) gpedit.msc လုိ႔႐ုိက္ၿပီး OK ေပၚမွာ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။

(၃) ထုိအခါ Group Policy Dialog box ေပၚလာၿပီး ေအာက္ဆုံးမွာရွိတဲ့ Administrator Templates မွာ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေဘးမွာေပၚလာတဲ့ System ဆုိတဲ့စာေပၚမွာ Double Click ႏွိပ္လုိက္ ပါ။
(၄) ၿပီးေတာ့ Turn off Autoplay ဆုိတဲ့ စာေပၚမွာ Double Click ႏွိပ္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲက Enabled ဆုိတာကုိ ေရြးၿပီး Turn off Autoplay on: မွာ All drives ကုိေရြးၿပီး OK နဲ႔ ျပန္ထြက္လုိက္ပါ။

No comments:

Post a Comment