အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, September 15, 2009

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တရားအားထုတ္နည္း

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ အစပထမေတာ့ သမာဓိထူေထာင္တဲ့အေနနဲ ့ ပင္တိုင္ကမၼ႒ာန္းၿဖစ္တဲ့ ႏွာသီးဖ်ားမွာပဲ ၀င္ေလတိုးထိတာသိ၊ ထြက္ေလတိုးထိတာသိ၊ အဲဒီႏွစ္ခ်က္၊ ေရွ ့ေနာက္ႏွစ္ရပ္ အမွတ္ဆက္စပ္ေအာင္ မွတ္ရမယ္။ ဒါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပဲ။

ေယာနိေသာ မနသိကာရ

တရားထိုင္ေနတဲ့ ဘုန္းၾကီးတို ့ ေယာဂီသူေတာ္စင္ေတြ အားလုံး ခႏၶာဥာဏ္စိုက္ၿပီးေတာ့ ေလ်ာင္း ထုိင္ ရပ္ သြား ေလးပါးေသာ ဣရိယာပုတ္တိုင္းမွာ ေယာနိေသာ မနသိကာရ ( အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္း ) ထားၿပီး ရႈမွတ္ႏုိင္ရတယ္။ အမွတ္ဆက္ႏုိင္ရတယ္။ ေရွ ့ေနာက္ႏွစ္ရပ္ အမွတ္ဆက္ေအာင္ ၾကိဳစားၿပီးေတာ့ မွတ္ၾကရမယ္။

နိဗၺာန္လိုခ်င္ရင္ အေဖာ္မခင္ရ

တရားအားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီတစ္ေယာက္ဟာ စကားေၿပာ နည္းရတယ္။ စကားေၿပာရင္ တရားေလ်ာ့တတ္တယ္။ ဥာဏ္မတက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ တခ်ိဳ ့ေယာဂီေတြ အသက္ ( ၅၀၊ ၆၀၊ ၇၀ ) ေတြဆုိေတာ့ အခ်ိန္က ေႏွာင္းေနၿပီ၊ အခ်ိန္ကနည္းသြားၿပီ၊ ဒီေတာ့ ကိုယ့္တရားကိုသာ တြင္က်ယ္မႈ ရွိေအာင္ ၾကိဳးစားမွတ္ၾကပါ။ နိဗၺာန္လိုခ်င္ရင္ အေဖာ္မခင္ရဘူး။

No comments:

Post a Comment