အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, September 16, 2009

အေထြေထြ ဗဟုသုတဘာသာ

၁) ေအာက္ပါတို႔ကို သိရွိသေလာက္ ေျဖဆိုပါ။

အေမး။ နိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကို မည္သူေရးစပ္ခဲ့သနည္း။
အေျဖ။ သီခ်င္းေရးဆရာ ျဖစ္ပါသည္။

အေမး။ Shakespeare ဆိုသည္မွာ မည္သူနည္း။
အေျဖ။ တုန္ခါေနေသာ လွံ ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

အေမး။ အာဇာနည္ဆိုသည္မွာ အဘယ္သူနည္း။
အေျဖ။ `ယဥ္ယဥ္ေလး႐ူး´ သီခ်င္းကို သီဆိုေသာ အဆိုေတာ္ျဖစ္သည္။

အေမး။ မဟာ ဗႏၶဳလသည္ မည္သည့္စစ္ပြဲတြင္ က်ဆုံးခဲ့သနည္း။
အေျဖ။ သူ၏ ေနာက္ဆုံးစစ္ပြဲတြင္ ျဖစ္သည္။

အေမး။ မင္းတုန္းမင္း၏ ငယ္နာမည္ကို သိပါသလား။
အေျဖ။ လုံးဝမသိေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

==============================

၂) ေအာက္ပါတို႔ကို အေသးစိတ္ရွင္းျပပါ။

အေမး။ လူ ႏွင့္ ေခြး၏ ဆက္စပ္ပုံကို ေျဖပါ။
အေျဖ။ လူသည္ ေသမ်ိဳး၊ ေခြးသည္လည္း ေသမ်ိဳး
ေသမ်ိဳးျခင္းအတူတူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္…
လူသည္ ေသမ်ိဳး = ေခြးသည္ ေသမ်ိဳး
ညီမၽွျခင္းႏွစ္ဘက္စလုံးမွ `ေသမ်ိဳး´ မ်ားကို ေခ်လိုက္ေသာအခါ
လူ = ေခြး

အေမး။ `ကၽြဲပါးေစာင္းတီး´ စကားပုံကို ရွင္းျပပါ။
အေျဖ။ ကၽြဲ၏ ပါးေစာင္းအား သြားတီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အင္မတန္မွ အႏၲရာယ္မ်ားမည့္ အလုပ္ဟု ယူဆရပါသည္။

အေမး။ ထမင္းစားေသာ တူကို မည္သူတီထြင္ခဲ့သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
အေျဖ။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားဟု ထင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူကို ေတာ္ေတာ္ေလး အျမင္ကပ္ပါသည္။ သူ႔ဘာသာ လက္နဲ႔အလြယ္တကူ စားလို႔ရေနတာကို တုတ္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ညႇပ္ၿပီး မခက္ခက္ေအာင္လုပ္ၿပီး စားရသည္မွာ သိပ္အဓိပၸာယ္ မရွိဟု ထင္မိပါသည္။ တူ၏ အျခားမေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ဟင္းခ်ိဳေသာက္၍ မရျခင္းျဖစ္သည္။

==============================

၃) ေအာက္ပါတို႔ကို ဘာသာျပန္ပါ။

အေမး။ How do you do?
အေျဖ။ ခင္ဗ်ား ဘယ္လို လုပ္လိုက္တာလဲဗ်ာ။

အေမး။ Long time no see.
အေျဖ။ အရွည္ႀကီးက အခ်ိန္မျမင္ဘူးဟ။

အေမး။ Fine for smoking
အေျဖ။ ေဆးလိပ္ေသာက္လို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။

အေမး။ We need to check the time table.
အေျဖ။ က်ဳပ္တို႔ နာရီစားပြဲနဲ႔ က်ားထိုးရဦးမယ္ဗ်။

အေမး။ Free Burma.
အေျဖ။ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို အလကားယူသြားဗ်ာ (ပိုက္ဆံေပးဖို႔မလို)

အေမး။ Save the forest.
အေျဖ။ ေတာအုပ္ႀကီးကို သိမ္းထားစမ္းပါ။

အေမး။ Free Alcohol Zone
အေျဖ။ အရက္အလားကား ရေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

အေမး။ Wash Basin
အေျဖ။ ေရဇလုံကို ေဆးပါ။

အေမး။ So far so good
အေျဖ။ ေဝးေလ ေကာင္းေလ။

No comments:

Post a Comment