အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, July 20, 2010

အက်နာလွပါဘိ

သာသနာ့သမုိင္းတြင္ ေဒ၀ဒတ္သည္ သံေ၀ဂရဖြယ္ အေကာင္းဆုံးေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည္...။ ရင္နာဖြယ္လည္း ေကာင္း၏..။။သနားစရာလည္း ေကာင္း၏..။သူသည္ ..သာသနာေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုိဆုံးမရာတြင္ လူၾကမ္း အျဖစ္ စံထား၍ ဆုိဆုံးမခံရသူျဖစ္၏..။ အဓမၼနည္းကုိ အသုံးျပဳလာလွ်င္ ဒီေကာင္က ေဒ၀ဒတ္ပဲ ဟူ၍ မေကာင္း ဘက္မွ စံျပအျဖစ္ တင္ျပခံရသူျဖစ္၏...။ိ
ေဒ၀ဒတ္သည္ သာကီ၀င္မင္းသားျဖစ္၏..။ မလႅာမင္းတုိ၏ နယ္ေျမ အႏုပိယ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ အျခားေသာ သာကီ၀င္မင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဘဒိၵယ၊အႏုရုဒၶ၊အာနႏၵာ၊ဘဂု၊ကိမိလ၊ ဆတၱာသည္ ဥပါလိႏွင့္အတူ စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ေယာက္တုိ႔ တစ္ျပဳိင္နက္ ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္၌ ရဟန္းျပဳၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏...။
ေဒ၀ဒတ္သည္ သာကီ၀င္မင္းသားျဖစ္သည္ ဆုိကတည္းက သူ၏ အတိတ္ကံကုိ မွန္းဆ၍ ရ၏..။ သူ၏..အတိတ္ကံကား....ႏွယ္ႏွယ္ရရ အတိတ္ကံမဟုတ္..။ စ်ာန္သမာပတ္ႏွင့္ အဘိညာဥ္ကုိ ရေစနဳိင္စြမ္းေသာ အတိတ္ကံျဖစ္၏..။
သုိ႔ရာတြင္ သူ၏...အတိတ္ကံသည္...စာေမးပဲြကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံး..စာမွန္မွန္ မက်က္ဘဲ အာပူတုိက္ထား ေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ ကြက္တိတုိး၍ ေျဖဆုိႏုိင္ျပီး ပထမစဲြေသာ ကံမ်ဳိးသာျဖစ္၏..စည္းစနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေက်ေက်ညက္ညက္ က်က္မွတ္ျပီး၊ ေမးခြန္းမ်ား အားလုံးကုိ ေျဖဆုိနဳိင္ျပီး ပထမစဲြေသာ ကံမ်ဳိးမဟုတ္..။
ထုိေၾကာင့္ ေဒ၀ဒတ္၏ ကံမ်ဳိးကုိ စာေပေ၀ါဟာရျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ ပါရမီမေျမာက္ေသာ ကံမ်ဳိးဟူ၍ ဆုိရ၏..။
အရပ္သုံး ေ၀ါဟာရျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ ၾကက္ကန္း ဆန္အုိးတုိး ကံမ်ဳိး ျဖစ္၏..။သုိ႔ျဖစ္၍သာ ရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ ရခဲေသာ လူ႔ဘ၀ကုိ ရျခင္း၊ လူ႔ဘ၀ ဆုိရာတြင္လည္း ျမင့္ျမတ္ေသာ သာကီ၀င္မင္းသားဘ၀ျဖစ္ျခင္း၊ ရခဲေသာ ရဟန္းဘ၀ကုိ ရျခင္း၊ ရဟန္းဘ၀ဆုိေသာ္လည္း စ်ာန္သမာပတ္ႏွင့္ အဘိညာဥ္ျဖစ္ျခင္း၊ ထုိမွ်ေလာက္ ထူးခြ်န္သူ ျဖစ္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ေတြ႕ဆုံရပါလွ်က္ သူ၏ ဘ၀သည္ အက် နာလွပါ၏...သံေ၀ဂရ ဖြယ္ ေကာင္းေပစြ...
(ဦးေရႊေအာင္)

No comments:

Post a Comment