အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, July 19, 2010

ျဖစ္တတ္ပါတယ္

အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္သည္ အေစခံ ေယာက်္ားကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေဖာက္ျပားေလ့ရွိ၏...။ အခါတစ္ပါးေသာ္ ထုိေယာက်္ားကေလးအား နမ္းေနသည္ကုိ အိမ္ရွင္ေယာက်္ား ျမင္သြားေလသည္..။ ထုိသုိ႔ ျမင္သြားေၾကာင္းကုိ လည္း အိမ္ရွင္မကုိယ္တုိင္ သိလုိက္ရကား မိမိ၏ ခင္ပြန္းထံသုိ႔ သြားျပီးလွ်င္..
..ေမာင္ ..ဒီေကာင္ေလးဟာ ..မရုိးသားဘူး...
................ဒီေန႔ ေမာင္ဖုိ႔ထားတဲ့ မုန္႔ကုိယူစားျပီး မယူဘူးလုိ႔ လိမ္တယ္...
..ခု သူ႔ပါးစပ္ကုိ နမ္းၾကည့္ေတာ့ ပါးစပ္က မုန္႔ေစာ္နံတယ္.....
...မရုိးသားသူကုိ အိမ္မွာ ထားလုိ႔ ..မေတာ္ဘူးထင္တယ္..ဟု ေျပာေလသည္...
ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္ မာယာသေဘာေတြ အလြန္ေပါမ်ားေနရကား ေရွးလူၾကီးတုိ႔က....
ပရိယာယ္တစ္ေထာင္၊ မာယာေကာင္တစ္သိန္း၊
အပလိန္းအနႏၱ၊ သဲကုိးျဖာမေလာက္လုိ႔..ရွားကုိးပင္က အရြက္ေတြကုိပင္ ေရာေႏွာ၍ ေရတြက္ရသည္...ဟု ေျပာစမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကေလသည္....

No comments:

Post a Comment