အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, August 24, 2009

လူတုိင္းလူတုိင္းပင္ မိမိအတြက္ ခ်မ္းသာေရး မိသားစုအတြက္ခ်မ္းသာေရး ရပ္ရြာအတြက္ ခ်မ္းသာေရး စသည္စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ကုိယ္စီတပ္ကာ စီးပြားရွာေနၾကေပသည္.. ထုိသုိ႔စီးပြားရွာၾကရာတြင္ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း တရားနည္းလမ္းတက်ျဖင့္ စီးပြားရွာ၏.. တစ္ခ်ဳိ႕လည္း တရားနည္းလမ္း မက်တစ္က်ျဖင့္ ..တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ကြ်န္ဳပ္တုိ႔ လူမွဳ၀န္းက်င္က ဘယ္လုိမွ လက္မခံနဳိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စီးပြားရွာၾကသည္.. ေငြေၾကးရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ၾက၏.. လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာမွေတာ့ အလုပ္ဆုိတာကုိေတာ့ လုပ္ၾကရမွာဘဲ.. အလုပ္ကုိ ေၾကာက္ေနလုိ႔မျဖစ္..
မိမိမွာရွိေသာ ပညာ ေငြေၾကးကုိ ခ်ိန္ဆျပီး အလုပ္မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွ ၾကရသည္...ထုိသုိ႔ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ ၾကရာတြင္..တစ္ခ်ဳိ႕သည္ မွန္ကန္ေသာ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾက၏.. တစ္ခ်ဳိ႕သည္..သူမ်ားမ်က္ရည္က်မွ ..၀မ္း၀ေသာ..နည္းလမ္းျဖင့္... လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ၾကေပသည္.. အကယ္တႏၱဳ ယင္းသုိ ့သူမ်ားမ်က္ရည္က်မွ ၀မ္း၀ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ျခင္းသည္ ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ကုိယ္တုိင္ပင္ အျမစ္ကလွန္ျပီး တူးျဖဳိ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္..
ကြ်န္ဳပ္ၾကားသိခဲ့ရေသာ သတင္းေလးကုိပင္ သင့္အား ေဖါက္သည္ခ်ပါရေစလား...
သူကား..ဖုိးထူး..သူသည္ သြက္သည္..ထက္သည္..လာဘ္ျမင္သည္ေငြေၾကးရွာေဖြရာတြင္ သူသည္ သူ႔ရပ္ သူ႔ ရြာမွေတာ့အေတာ္ေအာင္ျမင္သည္..ေတာင္သူလည္းလုပ္သည္..ျမိ့ဳေပၚတက္ျပီးအေရာင္းအ၀ယ္လည္းလုပ္သည္..
ေငြတုိးလည္းေပးသည္..တစ္ခါတစ္ရံ တရုပ္ျပည္လုိလုိ..တရုပ္နယ္စပ္လုိလုိ ထုိအရပ္ ထုိေဒသမ်ားသုိ႔သြားျပီး စီးပြား ရွာသည္ဟု ၾကားရသည္... ဘဲြ႔ရျပီး အလုပ္အကုိင္မရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားကုိပင္ ဖုိးထူးကအလုပ္ရွာေပး သည္ဟု ၾကားရသည္...
ထုိသုိ႔ စီးပြာရွာေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ဖုိးထူးသည္ ရပ္ရြာထဲတြင္ စားနဳိင္ေသာက္နဳိင္ မ်က္ႏွာၾကီးျဖစ္လာေလသည္.. တစ္ေန႔ ဖုိးထူးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သတင္းစကားမ်ား တီးတုိးတီးတုိး ၾကားရေလသည္။
ေရႊလီဘက္ ပုိ႔လုိက္တဲ့ ေကာင္မေလးမိဘေတြက သတင္းမရလုိ႔ စိတ္ပူေနသတဲ့..
တရုပ္နယ္စပ္ျမိ့ဳက ဟုိတယ္ေတြမွာ ေကာင္မေလးေတြကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသတဲ့..
ေကာင္မေလးေတြက ဖုိးထူးကုိ မေက်နပ္ၾကဘူးတဲ့..
သမီးရွင္ေတြက မေက်နပ္ၾကလုိ႔ ရဲကုိ တုိင္သတဲ့...စသည္စသည္ျဖင့္ ရပ္ရြာသံသယသည္ ဖုိးထူးေပၚ၀ယ္ တဖဲြဖဲြ က်လာေလသည္... ကြ်န္ဳပ္ေျပာျခင္သည္ကား..ဖုိးထူးအေၾကာင္းမဟုတ္..ဖုိးထူးဘ၀မဟုတ္...
ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ..ကြ်နဳ္ပ္ စဥ္းစားမိသည္က....
ကမၻာမွာ မီွတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ကြ်နဳ္ပ္တုိ႔အားလုံးသည္..
လူသားဆန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လူ႔ေလာကၾကိးကုိ တည္ေဆာက္နဳိင္ၾကရင္..
တစ္ဦးအက်ဳိးစီးပြားကုိ တစ္ဦးက ကူညီနဳိင္ၾကရင္... သိပ္ေကာင္းမွာဘဲ..
တစ္ဥိးအက်ဳိး တစ္ဦးက လုိလားတဲ့ ေမတၱာ ေစတနာ
တစ္ဦးအား တစ္ဦးက ေထာက္ထား ငဲ့ညွာတတ္တဲ့..ကရုဏာ..
သူေကာင္းစားက ကုိယ္က ေက်ေက်နပ္နပ္ ၀မ္းသာေပးနဳိင္တဲ့ မုဒိတာ..
ကြ်န္ဳပ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ကမၻာၾကီးတြင္ ထုိတရားမ်ား ရွင္သန္ဖံြ႔ျဖိဳးေနပါမူ...ေကာင္းေလစြ


No comments:

Post a Comment