အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, August 25, 2009

လူသားတုိင္းသည္..ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိယ္စီျဖင့့္...ဘ၀ရဲ႕ေတာက္ပမည့္ အခ်ိန္ကုိ အားကုိးတၾကီးျဖင့္ လွမ္းေမွ်ာ္ ေနၾက၏.. ေရႊေရာင္ေန႕ရက္မ်ားကုိ ကုိယ္စီေမွ်ာ္ရင္း....ထင္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာဘဲဘ၀ကုိ ကုန္ဆုံးသြားသူမ်ား ရွိသလုိ... ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္၀သျဖင့္ စိတ္ရွိတုိင္း ခံစား စံစားျပီး ဘ၀ အေမ့ၾကီးေမ့ေနသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပင္ရွိသည္....ေမွ်ာ္လင့္တုိင္း ဆႏၵျပည့္သူမ်ားရွိသလုိ ...ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အတုိင္း..ျဖစ္မလာသျဖင့္..စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႕ ခြက္ပုန္းေရေသာက္ရင္း...ေသာကေန႔ရက္ေတြကုိ..ကုန္လြန္ေစသူမ်ား ရွိေပသည္။
တစ္ခါက ေက်းဇူးေတာ္အနႏၱသခင္ ျမတ္ဗုဒၶအရွင္သူျမတ္သည္..ရဟန္းေတာ္မ်ားအား..ေစ်းသည္ႏွင့္ နဳိင္းကာ သြန္သင္ခဲ့ေပသည္...
ရဟန္းတုိ႔...ဒီတရားသုံးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေစ်းသည္ သည္..မရေသးေသာ စည္းစိမ္ကုိလည္း မရရွိနဳိင္..ရရွိျပီး ေသာ စည္းစိမ္သည္လည္း မတုိးပြားနဳိင္..
အဘယ္တရားသုံးပါတုိ႔နည္းဟူမူ.............
(၁) နံက္ပုိင္းမွာလည္း အၾကင္ေစ်းသည္ သည္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္..
(၂) ေန႕လည္ပုိင္းမွာလည္း အၾကင္ေစ်းသည္သည္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ မလုပ္
(၃) ညပုိင္းမွာလည္း အၾကင္ေစ်းသည္သည္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေျခ...ထုိတရားသုံးပါးႏွင့္ သုံးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေစ်းသည္ သည္ မရရွိေသးေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကုိလည္း မရရွိနဳိင္..ရရွိျပီးေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာသည္လည္း တုိးပြားမည္မဟုတ္...
ထုိ႔အတူ ...ခ်စ္သားရဟန္းတုိ႔သည္လည္း..ေဖၚျပပါတရားသုံးပါးႏွင့္ မျပည့္စုံက မရေသးေသာ ကုသုိလ္ကုိလည္း မရနဳိင္... ရျပီးေသာ ကုသုိလ္သည္လည္း တုိးပြားမည္ မဟုတ္ေခ်..
အဘယ္တရားသုံးပါးတုိ႔နည္းဟူမူ....
(၁) နံက္ပုိင္း
(၂) ေန႔လည္ပုိင္း
(၃) ညပုိင္း..ထုိအခ်ိန္ သုံးခ်ိန္လုံးမွာ ငါ၏ခ်စ္သား..ရဟန္းတုိ႔သည္ သမာဓိနိမိတ္ကုိ ေကာင္းစြာ မေဆာက္တည္...ထုိသုိ႔ သမာဓိနိမိတ္ကုိ ေကာင္းစြာ မေဆာက္တည္လွ်င္ မရေသးေသာ ကုသုိလ္ကုိ ေကာင္းစြာ မရရွိ...ရျပီးေသာ ကုသုိလ္လည္း..တုိးပြားမည္မဟုတ္ေခ်....

No comments:

Post a Comment