အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, August 27, 2009

ေန႔စဥ္သုံးစဲြေနရေသာ အရာတုိ႔တြင္ စကားေျပာျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအျဖစ္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ ေနၾက ရေပသည္.. ထုိစကားေလးေၾကာင့္ပင္ ခ်မ္းသာသြားသူမ်ားရွိသလုိ ရုံးေရာက္ အခ်ဳပ္ေရာက္သြားသူမ်ားလည္း ရွိသည္..ဒုကၡေရာက္သြားသူတုိ႔သည္လည္း တစ္ပုံတစ္ပင္...ထုိစကားကုိ ကြ်နဳ္ပ္တုိ႔ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ၾကရာတြင္..ၾကားခံအျဖစ္ထားကာ တစ္ေယာက္အက်ဳိး တစ္ေယာက္ ေဆာင္ရႊက္ၾကရသည္..ရပ္အက်ဳိး ရြာအက်ဳိး နဳိင္ငံအက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္..မုန္းသူကုိ ခ်စ္သူျဖစ္ေအာင္ လုပ္နဳိင္သလုိ ခ်စ္သူကုိ မုန္းသူျဖစ္ ေအာင္လည္း ထုိစကားသည္ လုပ္ေဆာင္နဳိင္ေပသည္...
စကားအေျပာေကာင္းသျဖင့္ ပရိတ္သတ္တုိ႔ရဲ.အထင္ၾကီးမွဳကုိခံယူကာ မိမိအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ သြားနဳိင္သူတုိ႔သည္လည္း ကြ်န္ဳပ္တုိ႔ေလာကတြင္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ေနရသည္မဟုတ္ပါေလာ....
ထုိစကားကုိ...တစ္ခ်ဳိ႕သည္...မစင္ႏွင့္တူေအာင္ေျပာတတ္သူလည္း ရွိ၏..တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ပန္းကေလးမ်ား ႏွင့္တူေအာင္ ေျပာတတ္သူလည္းရွိ၏.. တစ္ခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ ခ်ဳိျမိန္ေကာင္းျမတ္အရသာရွိေသာ မုန္႔ႏွင့္တူေအာင္ ေျပာတတ္ၾကေပသည္...
လူထုအလယ္ ပရိသတ္အလယ္၀ယ္ မိမိအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ့္ပရိသတ္အတြက္ ဓနေငြေၾကးရဘုိ႔ ရယ္ရြယ္ျပီး တစ္ခ်ဳိ႕သည္ မသိဘဲနဲ႕ သိသလုိလုိ မျမင္ဘဲနဲ႕ ျမင္သလုိလုိျဖင့္ လိမ္လည္ေျပာၾကားေနသူကုိ မစင္ကဲ့သုိ႔ ရႊံဘြယ္ရွိသူဟု ဆုိထုိက္ပါသည္...
မိမိအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ့္ပရိသတ္အတြက္ ဓနေငြေၾကးရဘုိ႔ ရယ္ရြယ္ျပီး တစ္ခ်ဳိ႕သည္ သိတာကုိ သိတဲ့အတုိင္း ျမင္တာကုိျမင္တဲ့အတုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတတ္သူကုိေတာ့ ပန္းစကားကုို ေျပာတတ္သူဟု ဆုိထုိက္ေပသည္....
တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂိၢဳလ္မ်ားၾကျပန္ေတာ့လည္း ....ေျပာတတ္လုိက္တာ...ၾကားရတာ နားခ်မ္းသာ၏.. အျပစ္ကင္းျပီး ရင္ဘတ္ထဲသုိ႔ စိမ့္ကနဲ၀င္သြား၏... ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ရုိင္းရုိင္းစုိင္းစုိင္း မေျပာ.... ထုိသုိ႔ေျပာတတ္သူကုိေတာ့ ခ်ိဳျမိန္ေကာင္းျမတ္ အရသာရွိေသာ မုန္႔ကေလးႏွင့္တူေသာ စကားကုိ ေျပာတတ္သူဟု ဆုိျခင္ပါသည္.... ထုိေၾကာင့္ ကြ်န္ဳပ္တုိ႔ ေန႔စဥ္ေျပာေနက် စကားကုိ အေလးအနက္ထားျပီး မိမိလည္း အက်ဳိးရွိေအာင္ သူတစ္ပါးလည္းအက်ဳိးရွိေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ဳိးရွိေအာင္..စကားကုိဆုိၾကပါစုိ႔လားဟု..အေလးထားကာ ေရးသားလုိက္ရေပသတည္း...

No comments:

Post a Comment