အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Sunday, August 23, 2009

မဟာအတုလဂုဏ္ရည္ မန္းေရႊလီေက်ာင္းေတာ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အေ၀ရာရာမ ရန္ကင္းေက်ာင္းတုိက္အတြင္းရွိ မဟာအတုလဂုဏ္ရည္ မန္းေရႊလီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသိန္းေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ ကုန္က်ေသာ မဟာအတုလဂုဏ္ရည္ မန္းေရႊလီေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကုိ မႏၱေလးျမိ့ဳ မန္းေရႊလီကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ေက်ာင္းဒါယကာဘုရားဒါယကာ ရဟန္းဒါယကာ ပိဋကတ္သုံးပုံဒါယကာ ဦး၀င္းေဆြ+ ေက်ာင္းဒါယိကာမ ဘုရားဒါယိကာမ ရဟန္းဒါယိကာမ ပိဋကတ္သုံးပုံဒါယိကာမ ေဒၚတင္တင္ခုိင္ သား=ဥကၠာ၀င္းေဆြ သြန္းထက္၀င္းေဆြ သမီး-စႏၵီ၀င္းေဆြ မိသားစုမွ နိဗၺာန္ရည္းမွန္း လွဴဒါန္းပါသည္.

No comments:

Post a Comment