အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, October 26, 2010

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စြမ္းအား(၂)


ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚျမဴလာကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ေရာ
တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနွင့္ပါ သက္ဆုိင္ပါတယ္...။
အၾကမ္းဖက္ နည္းလမ္းဟာ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျပီး အေတာ္ကုိ အရဲစြန္႔တဲ့
အေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္...
ဆုံးရႈံးမႈေတြ နစ္နာမႈေတြ အေသအေပ်ာက္ေတြ
ျဖစ္ေပၚေစမယ္ဆုိတာကေတာ့ အေသအျခာပါပဲ...။
ေအာင္ျမင္မယ္ဆုိတဲ့ အက်ဳိးတရားကေတာ့
သံသယအျပည့္အ၀ ျဖစ္စရာပါပဲ...။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းလမ္းကေတာ့ အႏၱရာယ္မရွိတဲ့အျပင္
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္း တာ၀န္ခံခ်က္ အာမခံခ်က္ရွိပါတယ္...။
ဘာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ဟာ
လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ထိေရာက္ အေရးပါရသလဲ..
အေၾကာင္းကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ဟာ..
လူေတြရဲ႕ အသိတရား စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ
ရုိက္ခတ္မႈျဖစ္ေစလု႔ိပါဘဲ...။
ဒါ့အျပင္..လူေတြရဲ႕ အသိတရား တာ၀န္ယူမႈ
စိတ္ဓာတ္ေတြ ရုိက္ခတ္မႈျဖစ္လာတဲ့အခါ...
ပတ္သက္ေနတဲ့ လူေတြက
ေရြးစရာလမ္း မရွိေတာ့ေပမဲ့...
သင့္ကုိ အညံ့ခံ အရႈံးေပးပါလိမ့္မည္...။
အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းကေတာ့..
တစ္ျခားပါတီ တစ္ျခားအဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ အတၱမာနကုိ
အသက္သြင္း ခလုတ္ႏွိပ္ပါလိမ့္မည္....။
တစ္စုံတစ္ဦးရဲ႕ အတၱမာနေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္လာတဲ့အခါ..
အက်ဳိးတရားကေတာ့..မေအာင္ျမင္မႈ ပ်က္ျပားမႈျဖစ္ရတာပါပဲ...။
အၾကမ္းဖက္မႈဟာ မလြဲဧကန္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေပၚေပါက္ေစပါတယ္...။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈဟာ..
ျပႆနာေတြကုိ ပုိမုိဆုိးရြာေစတယ္...။
တစ္ဦးျခင္းအေနနဲ႔ေရာ..လူအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ပါ..
ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံအတြက္ေရာ ကမၻာၾကီးအတြက္ပါ
ဘယ္လုိျပႆနာမ်ဳိးကုိမွ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းက မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါဘူး...
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ဟာ သဘာ၀တရားပဲျဖစ္ပါတယ္..။
ဒါဟာ ေျပာင္းလဲ၍ မရေသာ ထာ၀ရတည္ရွိေသာအရာပဲေလ..
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းကုိ ေလွ်ာက္လမ္းရတဲ့အတြက္
သဘာ၀တရားကုိ အျမဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္..
ျပည့္စုံမႈေတြ ရွိတဲ့ေနရာတုိင္းမွာ သဘာ၀ရဲ႕
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္...။
သဘာ၀တရားမွာ..ႏုိင္းယွဥ္၍မရေသာ လႈပ္ရွားသက္၀င္မႈေတြ
တည္ရွိေကာင္းတည္ရွိပါမယ္...။
ဒါေပမဲ့ အဲဒါက ျပႆနာေတြကုိ မဖန္းတီးႏုိင္ပါဘူး...။
အေၾကာင္းကေတာ့ လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းမွာ
စဲြစဲြျမဲျမဲ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ ရွိေနလုိ႔ပါပဲ.....။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ဟာ သင့္ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြ စြမ္းအားေတြကုိ
ျဖဳန္းတီးျခင္းကေန ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္...။
ျငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ရွိေနျခင္းဟာ အေျခအေနေတြကုိ
ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ကူညီပါတယ္..
ဒါ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ ေဒါသေတြ သီးမခံႏုိင္မႈေတြကုိသာ
ျဖစ္ေပၚေစတယ္..ျငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့....
ခ်စ္ျခင္းတရားေတြ..ကရုဏာတရားေတြ..ေနာက္ျပီး..
စာနာရုိင္းပင္းမႈေတြကုိ ျဖစ္ေစတယ္..ေနာက္ပီး...
အားေပးတယ္..ျမွင့္တင္ေပးတယ္..ျငိမ္းခ်မ္းေရးကေလ...။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အၾကီးမားဆုံးေသာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေကာင္းၾကီးတစ္ခုပါ..
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့......
လူေတြၾကားထဲမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈ..
အေကာင္းျမင္ယုံၾကည္မႈကုိ.....စဲြဲဲျမဲေအာင္ သင္ၾကားေပးလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္...။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိတဲ့ေနရာတုိင္းမွာ...တုိးတက္ဖံြျဖဳိးမႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္..
ဒါေပမဲ့...ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္မရွိဘဲ..တုိးတက္ဖံြ႕ျဖဳိးမႈ မရွိႏုိင္ပါဘူး။
ၾကယ္ေတြ..ျဂိဳဟ္ေတြ..ေနာက္ပီး...သဘာ၀တရားရဲ႕..
အားလုံးေသာ လကၡဏာသြင္ျပင္ေတြ...ဒါေတြအားလုံးဟာ
လႈပ္ရွားတက္ၾကြေသာ ေန႔နဲ႔ ညေတြမွာ ရွိၾကတယ္..
ဒါေပမဲ့ ..သူတုိ႔ဟာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ထဲကေန..ဘယ္ေတာ့မွ
လမ္းလဲြမသြားဘူး..ေသြဖည္မသြားဘူး...။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ သဘာ၀ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ..ကမၻာၾကီးရဲ႕ တရားဥပေဒ...
ျမစ္ေတြကလည္း ..ျငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းလႊာေတြ
သယ္ေဆာင္ျပီး...စီးဆင္းေနၾကတယ္...
တုိက္ခတ္ေနေသာ ေလေတြကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး သ၀ဏ္လႊာကုိ
ေန႔ေရာညပါ...သယ္ေဆာင္သြားေနၾကျပီေလ...
၀န္ခံခ်က္...Maulana Wahiduddin Khan ေရးသားေသာ
The Power of Peace ဟူေသာ ေဆာင္းပါး၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္...

အရွင္နာဂ(ပုေနး)


No comments:

Post a Comment