အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Sunday, October 24, 2010

ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္မႈနဲ႔ ခံစားခ်က္


စိတ္နဲ႔ႏွလုံးသားဟာ တစ္ျခားစီေနတယ္..တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
သေဘာထား ကဲြလဲြမႈရွိတယ္လုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္ အၾကံေပးတယ္လို႔ မဆုိလုိပါဘူး...။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ အသိဥာဏ္ေတြ ၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ တကယ္ကုိ
အတြင္းက်က် ရစ္ပတ္ေနတယ္လုိ႔..ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ ေျပာတာပါ...။
ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္မႈဆုိတာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ခံစားေနတာေတြကုိ
ဂုဏ္တက္ေစရုံ ခံညားေစရုံသာမက..
အဲဒီအေတြးအေခၚကပဲ ေသျခာေအာင္ ကူညီပါတယ္...
ခံစားခ်က္ရွိေနသူ..အဲဒီခံစားခ်က္မွာ
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာေတြကုိ
ေနာက္ဆုံးမွာ ေ၀ဖန္တယ္..တရားစီရင္တယ္..
စိတ္ထဲမွာရွိေနတာေတြက...
ကုိယ္ပုိင္ေက်နပ္မႈ ..ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈ..
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ဘာလဲဆုိတာကုိ သိတဲ့ ...
ေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ႔တူတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္...။
ဒါဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ခံစားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္...။
ေကာင္းေကာင္းေနထုိင္ရဘုိ႔အတြက္ ..
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွာ ရွိတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ...
အလြန္အေရးပါတဲ့ တစ္ခ်ဳိ႕အရာေတြကုိ..ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀မွာ လုိျခင္သေလာက္
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ရေနတယ္ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ..
ဒါေတြအားလုံးဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္...။
ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကဳံကေန..
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္လုိအားေပးရမယ္..
ဘယ္လုိ တက္ၾကြေနေအာင္ လုပ္ရမယ္..
ဘယ္လုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ရမယ္ဆုိတာကုိ
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး သိၾကပါတယ္...။
ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့အခါ...သင့္ေလွ်ာ္တဲ့အေတြးအေခၚေတြနဲ႔..
တစ္စုံတစ္ဦးကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်ေပးမယ္ ..
..ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ...ဒါမွမဟုတ္..သူတစ္ပါးကုိ..
ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးေအာင္ လုပ္ေပးေနတဲ့အခါ...
အေတြးအေခၚ ideaအသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္...။
၀န္ခံခ်က္..S.Cannavo ေရးသားေသာ
Reasoning and feeling ဟူေသာ ေဆာင္းပါး၏
တစ္စိတ္
တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္...
အရွင္နာဂ(ပုေနး)


No comments:

Post a Comment