အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, October 13, 2010

ျငင္းခုံမႈ


ဒီအခ်က္ကေတာ့ ျမင္လြယ္ပါတယ္..
ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈမွာ အေျပာေလးတစ္ခုနဲ႔ ေထာက္ခံျပီး..
အေၾကာင္းတရားေတြ ေ၀ငွမႈ ပါ၀င္ေနပါတယ္...
ယုတိၱေဗဒပညာရွင္ ..တကၠေဗဒပညာရွင္ေတြက
သူတုိ႔အဆုံးမွာ ေထာက္ခံထားတဲ့ အဆုိေတြ
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကုိ..အေၾကာင္းတရားလုိ႔ေခၚပါတယ္...
အဲဒီအဆုိ အဲဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကုိ
ျငင္းခုံမႈလုိ႔ေခၚတဲ့ အဆုံးမွာ ေပါင္းၾကည့္လုိက္ပါ...
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ဒီဗန္းစကားေနာက္ကုိ လုိက္ေနၾကတယ္...
ဒီ(manatees)နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ျငင္းခုံမႈေတြဟာ..
ေအာက္ေဖၚျပပါ လမ္းစဥ္အတုိင္း ...အတုိးခ်ဳံးၾကည့္ရေအာင္...
(အဆုိျပဳခ်က္) သုိ႔မဟုတ္ (သုံးသပ္ခ်က္)
Manateesဟာ ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါျဖစ္တယ္...။
(အေၾကာင္းျပခ်က္)
Manateesဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အငယ္ဆုံးေလကုိ ႏုိ႔တုိက္ေပးတယ္...
ေနာက္ပီး...ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါသာလွ်င္ ဒီလုိအရာမ်ဳိးကုိ လုပ္ၾကတယ္...
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ဒီေနရာမွာ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ဘုိ႔ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိထားတဲ႔
ဒီျငင္းခုံမႈကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မၾကာခဏ ေန႔စဥ္လုပ္တဲ့အတုိင္း အသုံးမျပဳပါဘူး...
ဒါေပမဲ့.. ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေဒါသျဖစ္စရာေကာင္းတဲ့ ဒီကဲြလဲြမႈမ်ဳိးေတာင္မွ
ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ သဲလြန္စ အရိပ္အေယာင္ေတြ ရွိေနပါတယ္...
ဒါေပမဲ့ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးမွာ...
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ျငင္းခုံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မွတ္ယူထားမယ္ ဆုိတာကလဲြလုိ႔
တစ္ျခားဘာမွမရွိပါဘူး..အဲဒါကုိပဲ စဥ္းစားေနၾကတယ္...
ဒီလုိေျပာဆုိလုိက္ေတာ့...
ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ မိန္းမက ဒီလုိျငင္းခုံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး
ဘယ္လုိ သတိေပးခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ အမွတ္ရေတာ့
ကြ်ႏု္ပ္ဟာ ရွက္စိတ္ေတြျဖန္းျပီး မ်က္ႏွာၾကီး နီလာတယ္...
တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်ႏု္ပ္ဟာ မိန္းမႏွင့္ သေဘာထားမတူတာေတြ
ျဖစ္လာတဲ့အခါ..
ဒီမိန္းမကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မယုံၾကည္ေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ စိတ္ေတြ တစ္ခါတစ္ရံ
ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္..
ဒါသည္ပင္လွ်င္ အေၾကာင္းတရားပဲေလ...
၀န္ခံခ်က္...S.Cannavo,(Ph.D)ေရးသားေသာ Think To Win စာအုပ္မွ
Arguments ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္....
အရွင္နာဂ(ပုေနး)


No comments:

Post a Comment