အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Saturday, October 2, 2010

လမ္းစဥ္


God၏ တရားဥပေဒသည္ အဆုံးအစမရွိသလုိ..မေျပာင္းလဲႏုိင္ပါဘူး။
တရားဥပေဒႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ ခဲြျခား၍ မရႏုိင္ပါဘူး..။
တရားဥပေဒဆုိတာ မရွိမျဖစ္အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ God ကုိ မယုံဘူး
ကုိယ္က်င့္တရားဥပေဒကုိသာ ရုိးသားစြာယုံတယ္.. ဆုိတဲ့...
အၾကီးမားဆုံး အရွဳပ္အေထြး..တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့တယ္...။
နိဗၺာန္ဆုိတဲ့စကားလုံးကုိ နားလည္မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး..
ရွဳပ္ေထြးမႈေတြျဖစ္လာခဲ့ရတယ္...
နိဗၺာန္ဆုိတာ..တကယ္ ေသျခာေပါက္ ကြယ္ေပ်ာက္ တိမ္ေကာ မသြားပါဘူး...။
ကြ်ႏု္ပ္နားလည္သေလာက္ေျပာရရင္...
နိဗၺာန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ေၾကာက္စရာ စုိးရိမ္စရာလည္း မရွိသလုိ..
အက်င့္ပ်က္ ေဖါက္ျပန္ ခ်စားမႈေတြလည္းမရွိပါဘူး...။
အဲဒီလုိ အက်င့္ေတြအားလုံး နိဗၺာန္မွာ မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္...
နိဗၺာန္ဆုိတာ သခ်ဳၤ ိင္းကုန္း အုတ္ဂူတုိ႔ရဲ႕ အမည္းေရာင္
ျငိမ္းခ်မ္းနယ္ေျမနဲ႔လည္း မတူပါဘူး....
နိဗၺာန္ဟာ သက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းနယ္ေျမ သက္ရွိေပ်ာ္ရႊင္ရာလုိ႔လည္း ဆုိႏုိင္ပါတယ္...။
ျမတ္ဗုဒၶေဂါတမဟာ ဖန္ဆင္းရွင္အနိမ့္စားေလးကုိေတာင္မွ
တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံဖုိ႔
ကမၻာၾကီးကုိ သင္ၾကားျပသခဲ့ပါတယ္...။
သူဟာ ကမၻာေျမမွာ တြားသြားေနတဲ့ အရာအားလုံးရဲ႕ ဘ၀ေတြကုိ
သူ႔ဘ၀ တန္းေၾကးထားသလုိ အားလုံးကုိ တန္ေၾကထားပါတယ္..သေဘာထားပါတယ္...
လူသားေတြဟာ သာမန္ဖန္ဆင္းတည္ေထာင္ လုပ္ကုိင္တဲ့ေနရာမွာ
ဆရာတစ္ဆူ ဘုရားတစ္ဆူပါပဲလုိ႔..
ေျပာဆုိဖုိ႔ စိတ္ၾကီး၀င္တဲ့ ယူဆခ်က္ေတြ လက္ခံမႈေတြရွိေနပါတယ္...
အဲဒါနဲ႔ေျပာင္းျပန္ပင္..ဘ၀ရဲ႕ အၾကီးအမားဆုံးအရာေတြနဲ႔ ျပည့္စုံျပီးတဲ့ေနာက္..
သူတု႔ိဟာ အနိမ့္က်ဆုံး တိရိစၦာန္ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ထိမ္းသူေတြျဖစ္ပါတယ္...
ပညာရွိသူေတြဟာ သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ဘ၀မွာ အမွန္တရားေတြနဲ႔ပဲ ေနထုိင္ၾကပါတယ္...။
ကြ်ႏု္ပ္ဟာ အာရွအလင္းေရာင္စာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္စာသားကုိ
ခ်ာတိတ္ဘ၀တုန္းက ဖတ္ခဲ့တယ္....။

၀န္ခံခ်က္္...M K Gandhi ေရးသားေသာ The Way Of The Buddha ဟူေသာ ေဆာင္းပါး၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္...
အရွင္နာဂ(ပူေနး)

No comments:

Post a Comment