အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, August 19, 2009

ငါ ဘာလုပ္သင့္လဲ

ညေရာက္ေသာ္လည္း မေမွာင္ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ဳပ္သည္ စာေရးဆရာေတြလို လန္ေနေအာင္ မခံစားတတ္ေျခ။
၀န္းက်င္သည္ ဆိတ္ျငိမ္ေသာ္လည္း စိတ္သည္ ေယာက္ယက္ခတ္ေန၏....အလဲလဲ ျပဳိကြဲေနေသာ စိတ္ကုိ ထိမ္း ထားနဳိင္ေအာင္ သတိျဖင့္ တည္ျငိမ္မွဳကုိ ေခါင္းေလာင္းထုိးလုိက္သည္......
ေလာကဓမၼႏွစ္ဌာတုိ ့တြင္ ဘာကုိမွ် မကြ်မ္းက်င္ေသာမိမိအတြက္ ရင္ကြဲေအာင္ ခံစားရျခင္းသည္ မဆန္း...သုိ ့ေသာ္လည္း..ပုတီးျဖင့္ ရိပ္ၾကီးမခုိနဳိင္ေသးေသာ မိမိအတြက္ ၀မ္းစာလွေအာင္ေတာ့ လုပ္တတ္ရေပမည္..လုပ္တတ္ ဖုိ႕လည္း သင့္သည္......ျဖစ္ျခင္ရာျဖစ္ဟူ၍..ကုိယ့္ကုိလည္း မႏွစ္သတ္ရဲ...ျဖစ္ျခင္ရာမျဖစ္ေတာင္ ျဖစ္သင့္တာ ကုိေတာ့ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္သင့္ေပသည္...

No comments:

Post a Comment