အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Friday, August 13, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္

(မဇၩိမသတင္းဌာန | ေသာၾကာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၀၀ မိနစ္)
ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာလိုက္သည္။

ျမန္မာ့အသံမွတဆင့္ ေကာ္မရွင္က ယေန႔ နံနက္က ထုတ္လႊင့္သြားရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပမွာျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းကိုလည္း ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ကစကာ ၾသဂုတ္လကုန္ထိ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

No comments:

Post a Comment