အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, October 12, 2009

အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ Programs ေတြကို system မွ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ျခင္း


၀င္းဒိုး အိပ္(စ္)ပိ မွာ ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့ programs ေတြကို ပိတ္ခ်င္ရင္ Task Manager ( ctrl+Alt+Del ) ကိုဖြင့္ Application Tab မွာ ရပ္ဆိုင္းေနတဲ့ programs ကို ေရြး ၿပီးရင္ End Task ကိုႏွိပ္ ဟူး ….. ေမာလိုက္တာ …..

အထက္ပါနည္းက လုပ္ေနက်အတိုင္းသြားတာ အခုေျပာမယ့္နည္းကေတာ့ ေခါင္းစဥ္မွာေရး ထားသလိုပဲ

Run box မွာ Regedit လို ့ရုိက္ Enter ေခါက္။

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ Desktop ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ။

ညာဘက္ျခမ္းက AutoEndTasks မွာ right click ႏွိပ္ Modify ကိုေရြး

Value ကို 0 အစား 1 ေျပာင္းလိုက္ ၿပီးရင္ OK ႏွိပ္ထြက္ဗ်ာ။

No comments:

Post a Comment